Naujienos

Priėmimas

2020-01-07

IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.  

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies programa) priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 23 d.

3. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       3.1 kuris gyvena gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (jei mokinys bus pateikęs prašymą į ne vieną mokyklą ir nurodęs skirtingus adresus, mokyklos prašymu turės pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą); 

       3.2. kuris gyvena nuomojamame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikti nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją). ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS  

4. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       4.1. prašymą, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

       4.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       4.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, 8 kl. baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimas).

5. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       5.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       5.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       5.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       5.4. vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Šėltinis“ nariai;

       5.5. mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos gamtamokslinėje, socialinių m., parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje.

6. Mokinių, kviečiamų mokytis I klasėse, sąrašas skelbiamas iki  gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

7. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2020 m. kovo 1 d.

8. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami konkurso tvarka:

       8.1. gimnazijoje vykdoma matematikos ir anglų k. žinių patikros, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra, kurios organizuojamos 2020 m. balandžio 4 d. (šeštadienį) 9.00 val.;

       8.2. be konkurso priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

9. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti  pateikti šie dokumentai:

        9.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

        9.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

        9.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

10. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

11. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo II dalies programa), III–IV (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2020 m. kovo 1 d.

12.  Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       12.1. kuris jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

13. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       13.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       13.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       13.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       13.4. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

14. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

        14.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

        14.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

        14.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

15. Apie galimybę mokytis II–IV kl.  mokiniai informuojami individualiai.

16. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali  dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

 17.  Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.

 

Prašymų formos:

IB Meet

IB Meet

2020-01-14

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, gruodžio 27-osios vakarą, šventiškai nusiteikę į kasmetinį susitikimą IB meet rinkosi Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokiniai ir mokytojai. 

Šventę pradėjo Didždvario gimnazijos TBDP Alumni klubo prezidentas Martynas Jaugelavičius, dar kartą pristatęs organizacijos koncepciją, jos istoriją, diplomo programos išskirtinumą. Po jo sekė Kipras Kušleika (baigęs programą prieš penkerius metus), pasidalijęs savo sukurtu unikaliu mokinio profiliu, kuriuo vadovaujasi gyvenime, kelionių patirtimi bei studijomis Niujorko universitete Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Kipras akcentavo, kad svarbu ne tik siekti savo tikslų, bet  ir išbandyti naujoves. Istorijos mokytojas bei savanoriškos veiklos (CAS) koordinatorius Paulius Baranauskas pabrėžė savanorystės svarbą. 

Šių metų Alumni premija buvo skirta Aleksandrai Šabrinskaitei. ,,Aleksandra, ačiū tau už IB idėjų puoselėjimą ir įsitraukimą į įvairias veiklas per tuos dvejus metus. Kaip ir minėjau susitikimo metu, tikiuosi, jog IB diplomas tau ir visiems tavo bendraklasiams reikš kur kas daugiau nei oficialus programos baigimo dokumentas”, –  teigė Martynas Jaugelavičius. 

Po įkvepiančių kalbų prasidėjo svarbiausia susitikimo dalis –  gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius kartu su TBDP koordinatore Rima Tamošiūniene įteikė Tarptautinio Bakalaureato programos baigimo atestatus XIII TBDP laidai. Žodį nuo laidos tarė Danielius Sasnauskas, šiuo metu studijuojantis Europos socialinius ir politikos mokslus UCL (University College London), kuris savo kalboje ne tik pasidalijo nauja patirtimi, bet ir žinių, gebėjimų, įgytų mokantis gimnazijos TBDP, nauda.

Kornelija Gazbeinaitė, TB2 kl. mokinė

 

Sveikiname!

2020-01-16

Sveikiname Šiaulių m. chemijos olimpiados nugalėtojus:

I klasių grupėje:

 • II vieta – Justas Totilas, IY klasės mokinys
 • III vieta – Barbora Dijokaitė, IM klasės mokinė

II klasių grupėje:

 • II vieta – Ilzė Kazlauskaitė, IIG klasės mokinė
 • III vieta – Nojus Vaičiurgis , IIG klasės mokinys

Dėkojame mokytojai Virginijai Savickaitei

Tarptautinis nuotraukų konkursas „Industry 4.0 and environment of your region“

Tarptautinis nuotraukų konkursas „Industry 4.0 and environment of your region“

2019-10-22

Jau antri metai Šiaulių Didždvario gimnazija dalyvauja Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės - projekte „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) STEAM kontekste. Projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija). Apie projektą.

Konkursas vyksta visose keturiose projekto mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos penkios geriausios nuotraukos bus atrinktos ir pateiktos tarptautiniam balsavimui, kuris vyks 2020 m. vasario 22-27 d. 

Nuotraukas siųskite iki 2020 m. sausio 31 d. 

Pasistenk, kad šio konkurso nugalėtoju taptum TU! 

Darbų pateikimo taisyklės: 

 • The participant must be attending Šiauliai Didždvario Gymnasium. 
 • A participant can submit only one photo and must be an author of it. 
 • The photo must be somehow connected with the theme “Industry 4.0 and environment of your region" but understanding the theme is free. 
 • The photo must be submitted in a .jpeg format. 
 • The maximum photo size is 1 MB. (However participants who will be chosen to the finale will be asked to send their photo in the best quality possible.) 
 • Showing faces in the photo is not allowed. 
 • It is not permitted to manipulate with the photo (photo manipulations or collages will not be accepted). 

You can submit your photo here till the 31st of January, 2020. 

 
Posėdžiai

Posėdžiai

2020-01-06

Sausio 2 d. vykusiame išplėstiniame mokytojų tarybos posėdyje „Ar mokinio emocinis saugumas daro įtaką mokymosi pasiekimams?“ I kl. dirbantys mokytojai grupėse diskutavo apie konkrečios klasės sėkmes, problemas, pateikė problemų sprendimo būdus, analizavo tyrimo „Mokymosi pasiekimų ir emocinio saugumo sąveika“ rezultatus.

Sausio 3 d. vykusiame posėdyje „Pedagoginių darbuotojų bendrųjų kompetencijų ugdymasis projektinėje veikloje“ mokytojai, dalyvavę projektuose, dalijosi įgyta patirtimi.

Istoriniai memai

Istoriniai memai

2020-01-08

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys (Signatarų namai), rengdamasis paminėti Lietuvos valstybės atkūrimą 1918 metų Vasario 16-ąją, paskelbė istorinių memų konkursą „Valstybingumo dūzgės“.  Konkurso tikslas – paskatinti mokinius įsitraukti į valstybingumo ir pilietinės istorijos pažinimą tyrinėjant muziejuose ir bibliotekose saugomus šaltinius bei pateikiant informaciją IT formatu.

Pirmasis konkurso etapas vyko iki gruodžio 31 d., kurio metu I–II  kl. mokiniai kūrė memus Tautinio atgimimo ir Valstybės atkūrimo temomis. Kviečiame pažiūrėti atrinktus darbus, atitikusius konkurso sąlygas. Memų autoriai – IIA ir IIG klasės mokiniai. Linkime jiems sėkmės antrame konkurso etape!

Asta Andžiuvienė, istorijos mokytoja

 

 

 

STEAM19

STEAM19

2020-01-08

Lapkričio - gruodžio mėn. IIG klasės mokinės dalyvavo Šiaulių universiteto organizuotoje STEAM19 chemijos praktinių darbų veikloje. Mergaitės, dirbdamos poromis, atliko po 4 chemijos praktinius darbus: tyrė medaus pH ir fotosintezės pigmentus, distiliavo organinius junginius ir t. t. Laborantė dr. Ilona Kerienė priminė saugaus elgesio taisykles laboratorijoje, kaip naudotis įvairiomis priemonėmis ir prietaisais, taip pat atsakė į iškilusius klausimus. Ši veikla buvo įdomi ir naudinga, merginos patobulino įgūdžius ir pradėjo daugiau domėtis gamtos mokslais.

Gabrielė Mataitė, IIG kl. mokinė

 

 

Didždvario gimnazijos gamtos m. laboratorijos moderniausios mieste!

Didždvario gimnazijos gamtos m. laboratorijos moderniausios mieste!

2019-12-11

Įgyvendinus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“ neatpažįstamai pasikeitė gimnazijos gamtos mokslų kabinetai. Kaip ir buvo planuota, modernizuoti gamtos m. kabinetai: visuose trijuose (fizikos, chemijos, biologijos) kabinetuose-laboratorijose sumontuoti laboratoriniai baldai, įrengtos interaktyvios lentos su projektoriais, o fizikos kabinete ir interaktyvus ekranas, 3D įranga. Už projekto lėšas buvo gauta kompiuterinė įranga (48 nešiojami kompiuteriai), 30 šviesinių mikroskopų, biologijos eksperimentų, chemijos medžiagų rinkinių, fizikos mokymo priemonių. Kabinetuose ir erdvėse įrengta gaisrinė signalizacija bei atnaujinti kompiuteriniai tinklai.

Taigi gamtos m. erdvių atnaujinimas sudarys puikias sąlygas įgyvendinti gamtamokslinio ugdymo programas, projektus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

Dovana iš Australijos

Dovana iš Australijos

2019-12-13

Gimnazijos istoriją papildėme seniausia turima mokinių ir mokytojų nuotrauka –  1911 metų vinjetės kopija. Šioje nuotraukoje esančios tų metų mokinės Gitos Lemchen anūkas Rod Freedman, kuris šiuo metu gyvena Australijoje, venjetės kopiją atsiuntė Šiaulių žydų bendruomenei.

Esame dėkingi šios bendruomenės administratorei Antoninai Gainulinai, kuri perdavė nuotraukos kopiją mūsų gimnazijai. 

Pavaduotoja ugdymui R. Pupinytė

 
Tarptautinė kalėdinė vakarienė

Tarptautinė kalėdinė vakarienė

2019-12-13

Gruodžio 12 d. gimnazijoje vyko Tarptautinė kalėdinė vakarienė. Renginio vedėjai, pirmokai:  Tautvydas Rugilė, Dominyka, Severinas, Kamilė, susirinkusius pakvietė kartu pakeliauti po įvairias šalis, sužinoti tų šalių kalėdinius papročius, pasiklausyti pristatomos  šalies kalbos, dainų. 

Pirmoji stotelė – Didžioji Britanija (mokinė pateikė išsamią kalėdinių papročių istoriją, o daina ,,Tegul sninga“ dar labiau sustiprino Kalėdų laukimą), antroji – Rusija (šią šalį mokinės pristatė itin žaismingai – nuo sumuštinių su ikra, visos šalies mėgstamų žiūrėti šventinių filmų  iki kurantų ir fejeverkų Raudonojoje aikštėje), trečioji stotelė – Armėnija (savanorė Maria ne tik pristatė savo šalį, bet ir padainavo armėniškai), ketvirtoji – Prancūzija (net kalėdinius papročius prancūzai geba pristatyti, kaip ir dera prancūzams, elegantiškai, subtiliai), penktoji stotelė – Azerbaidžanas (savanorė  Sabina entuziastingai kalbėjo apie savo šalį, taip pat entuziastingai ji ir dainavo), šeštoji – Vokietija ir Austrija (III kl. mokiniai demonstravo sukurtą filmuką apie Kalėdas, taip laukiamas dovanas, o savanoris austras Dave pristatė valgius. Vokiškai skambėjo net dvi dainos: vieną jų atliko savanoris, o kitą, garsiąją vokiečių kalėdinę dainą „O Tannenbaum“ – gimnazistų kvartetas), septintoji stotelė – Lietuva. Technologijų mokytoja Audronė Zibalienė Lietuvos pristatymą pradėjo paroda. JI džiaugėsi abituriente, jos žodžiais tariant, savo sielos drauge  Gytaute, kuri visų dėmesiui pateikė dvi savo kūrybos kolekcijas: austus kaklo papuošalus ir gintaro papuošalus, kuriuose atsispindi Lietuvos spalvos, tradicijos, gamtos motyvai. Lietuvių Kūčių ir Kalėdų papročius pristatė šokių ansamblio „Šėltinis“ šokėjai, kurie susirinkusius pavaišino kūčiukais ir dovanojo  smagų lietuvių liaudies šokį „Bajorėlis“.

Vedėjai, padėkoję renginio organizatoriams, dalyviams, visus pakvietė į svarbiausią renginio akcentą – tarptautinę kalėdinę vakarienę.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

             

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale