« Atgal
Titulinis » Veiklos sritys » Formalusis ugdymas »

Tarptautinis Bakalaureatas

TB Diplomo programa

Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programa (TB DP) - tai dvejų metų trukmės (11-12 kl.) vidurinio ugdymo programa, kurios pagrindinis tikslas - visapusiškai parengti mokinius studijoms aukštojoje mokykloje bei tolesniam gyvenimui. Didždvario gimnazijoje TB Diplomo programa dėstoma anglų kalba.


Dėl Covid-19 situacijos ir paskelbto šalyje karantino, mokytis TB1 klasėje nuo 2020-09-01 yra priimami visi mokiniai, pateikę prašymus.

Rugsėjo mėn. pirmomis mokslo metų dienomis bus organizuojamas matematikos žinių ir gebėjimų patikrinimas, kuris leis galutinai nuspręsti matematikos kurso/ lygio pasirinkimus.

Dėl individualaus ugdymo plano (dalykų pasirinkimų) mokiniai pildo lentelę Proposed IB Diploma Programme Subjects 2020-2022 ir siunčia į TAMO dienyną Rimai Tamošiūnienei arba rima@dg.su.ltĮ TB DP klasę Didždvaryje priimami:
 • 16-19 m. mokiniai
 • Baigusieji pagrindinio ugdymo programą
 • Išlaikiusieji anglų kalbos bei matematikos bendrųjų žinių ir gebėjimų patikrą Didždvario gimnazijoje

Misija

Tarptautinio Bakalaureato Organizacijos (TBO) tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šiam tikslui TBO kartu su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis yra sukūrusi ir nuolat atnaujina ugdymo programas, išsiskiriančias aukštais akademiniais reikalavimais ir patikimu vertinimu. Pagal šias programas dirbančių viso pasaulio Tarptautinio Bakalaureato mokyklų mokiniai skatinami būti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, pripažįstančiais, jog ir kitaip manantys gali būti teisūs.

Kodėl verta rinktis:

 • Kiekvienas mokomasis dalykas vertinamas pagal aiškiai aprašytus vertinimo kriterijus
 • Jei mokinio gimtoji kalba nesutampa su programos darbo kalba (anglų), mokinys gali įgyti dvikalbį diplomą (bilingual diploma)
 • Egzaminų užduotys rengiamos vadovaujantis detaliai aprašytomis dalykų programomis, todėl mokiniai žino, kokių klausimų ir uždavinių tikėtis
 • Taikomas kaupiamojo vertinimo principas: galutinius mokomųjų dalykų pažymius lemia ne tik egzaminų rezultatai bet ir vidinio vertinimo darbų, savarankiškai atliktų per mokslo metus, pažymiai
 • Papildomų balų galima gauti už išplėstinį rašinį (Extended Essay) bei žinojimo teorijos (Theory of Knowledge) esė
 • TB DP suteikia įgūdžius, būtinus studijoms aukštojoje mokykloje, o įgytas diplomas atveria duris į geriausius pasaulio ir Lietuvos universitetus. Didždvario gimnazijos TB DP absolventai sėkmingai studijuoja ir yra baigę Harvardo (JAV), Kembridžo (JK), Bokoni (Italija), Sidnėjaus (Australija), Vilniaus Universitetą, Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo ir daugelį kitų prestižinių universitetų.

Ugdymo programa

TB DP yra visuminio ugdymo programa, grįsta nuoseklumu bei vertybiniu ugdymu. Skatinamas holistinis požiūris į mokymąsi, ugdomas bendruomeniškumas bei žingeidumas.

Mokinys privalo studijuoti šešis mokomuosius dalykus. Trys studijuojami aukštesniuoju (angl. – higher level - HL), trys - standartiniu lygiu (angl. – standard level - SL).

Esant būtinybei, yra galimybė studijuoti ir septynis dalykus.

Mokinio individualųjį ugdymo planą sudaro centrinis komponentas bei mokomieji dalykai, pasirinkti iš šių dalykų grupių: gimtosios kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, socialinių mokslų, gamtos ir taikomųjų mokslų, matematikos mokslų, pasirenkamųjų dalykų.

Centrinio komponento dalys yra šios:

 • Žinojimo teorija (angl. - Theory of Knowledge) – 100 valandų kursas, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus ir pažinimo sritis.
 • Išplėstinis rašinys (angl. - Extended Essay) – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas vienerius metus; tiriamasis klausimas pasirenkamas iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko
 • Kūrybai, judumui, tarnystei (angl. - CAS) skiriama po 2 – 3 val. per savaitę: kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams, ši programa leidžia mokiniams rinktis popamokinę veiklą pagal pomėgius bei gebėjimus. Mokiniai skatinami imtis iniciatyvos, dirbti grupėmis, išmėginti save naujose veiklose, vertinti savo galimybes bei pasiekimus, suvokti savo, kaip bendruomenės narių, atsakomybę. CAS BLOG'AS

Vertinimas

Taikoma septynbalė vertinimo sistema. Visose TB mokyklose ugdymas organizuojamas remiantis vieningais vertinimo kriterijais. Galutinį rezultatą lemia egzaminų, vidinio vertinimo darbų bei už išplėstinį rašynį ir žinojimo teorijos esė gautų balų suma.

Siekiantys įgyti TB DP diplomą, privalo:

 • Iš visų mokomųjų dalykų surinkti ne mažiau nei 24 balus
 • Už mokomuosius dalykus, studijuojamus aukštesniuoju lygiu (HL), surinkti bent 12 balų
 • Už mokomuosius dalykus studijuojamus standartiniu lygiu (SL), surinkti bent 9 balų
 • Už išplėstinį rašinį ir žinojimo teorijos esė gauti ne mažesnį nei „D“ įvertinimą
 • Įvykdyti kūrybiškumo, judumo, tarnystės  programos (CAS) reikalavimus
 • Nepažeisti akademinio sąžiningumo taisyklių. Nustačius plagijavimo, sukčiavimo egzaminų metu ar neteisėto bendradarbiavimo atvejį, mokinys išsilavinimą liudijančio dokumento – diplomo – negauna.

Šiaulių Didždvario gimnazija TB Diplomo programą vykdo nuo 2005 m. TB programas Lietuvoje taip pat siūlo Vilniaus licėjus, Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje, Vilniaus tarptautinė mokykla, Kauno Jėzuitų gimnazija, Tauragės „Versmės“ gimnazija.

Įgyti TB mokyklos statusą šiuo metu siekia Klaipėdos licėjus, Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Alytaus Šv. Benedikto gimnazija.

 

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMOS BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ATITIKMENYS

 

Daugiau informacijos anglų kalba: https://www.ibo.org/

Informacija rusų kalba: https://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/corporate-brochure-ru.pdf


 

Diploma programme Assessment procedures 2019

Language A: Literature Individual oral commentary. Examination requirements

At SL the individual oral commentary should last no more than 10 minutes in total. Examiners are instructed to stop listening after 10 minutes.

At HL the individual oral commentary and discussion should last no more than 20 minutes in total. The teacher conducting the oral commentary is responsible for the time management of the examination and should ensure that time is divided appropriately between the commentary and the discussion. Examiners are instructed to stop listening after 20 minutes.

Candidates will prepare their material undisturbed in a separate room, close to where the assessment will take place. Candidates must be supervised in this preparation room.

Candidates may take only rough paper provided by the school into the preparation room. Any notes made during the preparation period may be taken into the examination room and used during the oral examination.

 • The candidate receives a copy of the extract (SL) or poetry (HL) along with the guiding questions.
 • The candidate must prepare the commentary under supervision.
 • The candidate may make notes for reference, but not for reading as a prepared speech.

No candidate is permitted to use a personal computer/ laptop/ tablet in IB examinations; mobile devices and/ or smart watches are not permitted in the preparation and examination/ recoding room as well.

Drinking water is permitted under discretion of the coordinator. Food, refreshments and drinks other than still water are only permitted for those candidates with a medical condition, such as diabetes.

Candidates arrive at least 10 minutes before the examination. They must enter the room in a quite and orderly manner.

It is preferable that candidates do not take to their desk or table any form of container (for example, a pencil case) in which they hold stationary. However, if the coordinator allows this, containers must be either transparent or checked by the coordinator.

 

 

LANKSTINUKAS