« Atgal
2017-03-13
Kovo 13-17 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko Tiksliųjų mokslų savaitė – renginiai vyko ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu; mokykloje ir už jos ribų.
Renginiai prasidėjo pirmadienį labai energingai ir triukšmingai. Per pirmąją pamoką gimnazijos pirmų klasių mokinių komandos dalyvavo matematinėse orientavimosi varžybose „Skaičiuok ir surask“. Mokiniai turėjo atlikti įvairias matematines užduotis: išspręsti lygtis, kryžiažodžius, atlikti matematinius pertvarkius. Tik gavus teisingą atsakymą komandos sužinodavo, kur ras kitą užduotį. Mokiniai turėjo ne tik greitai ir teisingai atlikti užduotis, bet ir kuo greičiau patekti į kitą punktą. Greičiausi ir gudriausi buvo Ia klasės mokiniai. Mokiniams užduotis paruošė matematikos mokytoja metodininkė Rima Ernestienė ir mokytoja ekspertė Aistė Venclovienė.
Tą pačią dieną TB2 klasės Computer Science HL mokiniai kartu su IT mokytoja eksperte Daiva Bukelyte vyko į Moters ir vaiko kliniką (Architektų g. 77), kur vyko pamoka „Computer science in medicine“. Dėkojame Respublikinės Šiaulių ligoninės Informacinių technologijų diegimo skyriaus vedėjui Artūrui Novikovui bei personalui už priėmimą ir ekskursiją po akušerijos skyrių, parodytą techninę ir programinę įrangą, naujagimio priežiūrai medicininę įrangą, vaisiaus ir mamos būklės monitorizavimo sistemą, pasakojimą apie IT diegimą ligoninėje. Netradicinėje pamokoje TB2 mokiniai praplėtė akiratį, įgijo daugiau žinių besirengiant egzaminui Paper 3 tema „Computer Science in Medicine“.
Antradienį Ig ir Ib klasių mokiniai aplankė Šiaulių Centro pradinės mokyklos ir Jovaro progimnazijos pradinių klasių mokinius. Gimnazistai mažiesiems pasakojo apie skaičiaus PI atsiradimą, mokiniai patys bandė apskaičiuoti skaičių PI atlikdami praktinius matavimus. Atlikus visas užduotis visi vaišinosi gimnazistų keptais naminiais pyragais. Šią diena saldumynais vaišinosi ir didždvariečiai  - per ilgąją pertrauką mokiniai vaišino vieni kitus savo keptasi pyragais.
Gimazijoje netrūksta iniciatyvių mokinių, kurie organizuoja konkursus kitiems. Trečiadienį vyko viktorina „IT žinovas". Ip klasės mokiniai Airidas Brikas ir Gvidas Kalvonis sudarė klausimus ir gimnazijos mokiniai bei mokytojai, naudodami mobiliuosius įrenginius, sprendė klausimyną internete. Išsiaiškinome didždvariečių IT geriausiųjų TOP 5. Iš viso azartiškai lenktyniavo 26 dalyviai. 
Ketvirtadienį 44 gimnazijos mokiniai dalyvavo jau tradiciniame tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“. Mokiniai turėjo per 75 minutes teisingai išspręsti kuo daugiau matematikos uždavinių.
IIm ir IIp IT „Kompiuterinės leidybos pradmenys" mokinių grupė lankėsi UAB Šiaulių spaustuvė (Lukšio g. 9G). Mokiniams vyko IT pamoka „Leidinio rengimo ciklas". Dėkojame projektų vadovui Aloyzui Tubučiui už priėmimą ir ekskursiją po spaustuvę, pademonstruotą techninę įrangą, papasakotą leidinio "kelią". Mokiniai susipažino su leidybos procesais, pamatė, kaip vyksta lazerio darbai, laminavimas, leidinių pjaustymas, ofsetinės spaudos tiražavimas ir t. t.
Šią savaitę vyko nemažai kitokių matematikos pamokų. Mokytoja ekspertė Irma Venskuvienė su IIm klasės mokiniais per matematikos pamoką domėjosi potencialiais pavojais, kylančiais iš kosmoso. Pasirodo, asteroidai, kurių skersmuo 1 km, trenkiasi į Žemę vidutiniškai kas 500000 metų, susidūrimai su 5 km skersmens objektais įvyksta kartą per 20 milijonų metų, o paskutinis žinomas susidūrimas su 10 km skersmens asteroidu įvyko prieš 66 milijonus metų. Iš Mėnulyje suformuotų kraterių skersmenų ir atsitrenkimo į paviršių amžiaus nustatyta, kad asteroido atskridimo dažnumas maždaug lygus metų skaičiui, gautam kraterio skersmenį (km) pakėlus kubu. Mėnulyje yra 1568 krateriai. Penki iš jų pavadinti su Lietuva susijusių mokslininkų, astronomų pavardėmis (žr.lentelę):

Kraterio pavadinimas

Kraterio skersmuo (km)

Asteroido kritimo į Mėnulį dažnumas

(metais)

Mokslininkas, astronomas

Argelanderio

 

39304

Friedrich Wilhelm August Argelander (1799–1875)

Pačobuto

 

7414875

Martin Odlanicky Poczobutt (1728–1810)

Sniadeckio

 

79507

Jan Sniadecki (1756–1830)

Struvės

 

4410944

Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793–1864)

Dzievulskio

 

250047

Wladyslaw Dziewulski (1878–1962)

 
IIm klasės mokiniai, perskaitę pateiktą informaciją apie asteroidus, apskaičiavo trūkstamus duomenis ir padirbėję grupelėse 7-10 min., baigė užpildyti lentelę. Galite pabandyti ir Jūs. Informacijos galite rasti čia: http://www.inovacijos.lt/lt/medziaga/id/spaceolymp/
Mokytojas ekspertas Vincas Tamašauskas organizavo protų kovas „Matematikos labirintai: mąstau ir skaičiuoju“ Im ir Ip klasių gimnazistams. Mokiniai kūrė ketureilius apie matematiką ir matematikus, atsakinėjo į įvairius klausimu. Aktyviausiai dalyvavo Viltė Novikovaitė, Viltė Uptaitė, Austėja Valčiukaitė, Kornelija Gazbeinaitė ir Kotryna Svirskaitė.
Keletas matematikos pamokų I-okams gimnazistams virto informacinių technologijų „vIKToriną“. I-okai  atsakinėjo į III-okų gimnazistų kartu su IT mokytoju Mariumi Sketersku paruoštus klausimus. Mokiniai telefono pagalba, naudodamiesi „Kahoot“ interaktyvių testų atsakymo programėle, turėjo kuo greičiau pasirinkti teisingą atsakymą.
Baigiantis tiksliųjų mokslų savaitėms renginiams, kovo 17d. (penktadienį) matematikos mokytojas metodininkas Eugenijus Buivydas ir IT mokytojas Marius Sketerskas pakvietė mokytojus per ilgąją pertrauką pasivaržyti konkurse-viktorinoje. Keletas minučių buvo skirta greitumui, vikrumui, supratingumui, logiškumui, nes pateikti klausimai nebuvo sudėtingi. Už teisingus atsakymus dalyviai buvo apdovanojami praktiškais prizais. 
Visą savaitę buvo galima džiaugtis mokytojo V. Tamašausko hobiu – RISTUKAIS. Mokytojas pasakoja: „Mano hobi yra ristukų (kauliukų) kolekcionavimas ir panaudojimas mokinių mokymui mokytis pamokose. Mokantis matematikos aukštojoje mokykloje man patiko, kad dėstytojas Mindaugas Stakvilevičius mus kviesdavo atsakinėti kauliukų (ristukų) pagalba. Pats pradėjau taikyti šią teoriją daugiau nei prieš 35 metus, kai dar buvau labai jaunas ir moksleiviai nenorėdavo atsakinėti. Ypač tai aktualu man buvo mokant matematikos žymius šalies sportininkus, kurie nemėgdavo (o gal ir laiko trūkdavo) mokytis matematikos taisyklių. 1982 metais paskutinio skambučio šventėje abiturientai man iškilmingai įteikė dovaną, kurią išvyniojęs radau gal kokių 3 kg medinį kauliuką. Nuo tada pradėjau kolekcionuoti kauliukus. Dabar jų turiu apie 500. Daugiausia tai mano mokinių, kurie  vyksta į užsienį, dovanos. Dabar juos dovanoja ir giminės, ir draugai.   Mokiniams patikdavo, kai kviesdavau atsakinėti risdamas kauliukus, nes tai atsitiktinumas (tikimybių teorija) ir negali pasakyti, kad „neturi akies”. Tiesa, turėjau kelis universalius 18, 20 ir 30 sienų kauliukus, kuriuos naudodavau kviesdamas mokinius atsakinėti šioje mokykloje. Jie netaisyklingi, todėl virsdavo ant 2-3 skaičių, o tai tiems mokiniams nepatiko, kad reikėdavo vos ne kasdien atsakinėti. Suprantate, kad nedrumstų šventos ramybės, jie dingo. Na, pasisekė tuoj pat tokius kauliukus  įgyti ir vėl naudoti pamokose.“
 
Informaciją apibendrino matematikos ir IT mokytoja metodininkė Rima Ernestienė
 
Matematikos mokytojo Vinco Tamašausko ristukų paroda.

Matematinės orientavimosi varžybos „Skaičiuok ir surask“.

 

IIm ir IIp IT „Kompiuterinės leidybos pradmenys" mokinių grupė lankėsi UAB Šiaulių spaustuvė (Lukšio g. 9G). Mokiniams vyko IT pamoka "Leidinio rengimo ciklas". Dėkojame projektų vadovui Aloyzui Tubučiui už priėmimą ir ekskusiją po spaustuvę, pademonstruotą techninę įrangą, papasakotą leidinio "kelią". Mokiniai susipažino su leidybos procesais, pamatė, kaip vyksta lazerio darbai, laminavimas, leidinių pjaustymas, ofsetinės spaudos tiražavimas ir t.t.

Kovo 14 d. π dienos minėjimas.

Kovo 15 d. "IT žinovas" viktorina. Ip klasės mokiniai Airidas Brikas ir Gvidas Kalvonis sudarė klausimus ir gimnazijos bendruomenė naudodami mobiliuosius įrenginius sprendė klausimyną internete. Išsiaiškinome didždvariečių IT geriausiųjų TOP 5. Iš viso azartiškai lenktyniavo 26 dalyviai.

Kovo 16 d. protų kovos „Matematikos labirintai: mąstau ir skaičiuoju“.

Kovo 16 d. edukacinis renginys „Matematiniai skaičiavimai padeda pažinti kosmoso paslaptis“.

Kovo 13 d. TB2 klasės Computer Science HL mokiniai vyko į Moters ir vaiko kliniką (Architektų g. 77), kur vyko pamoka „Computer science in medicine“. Dėkojame Respublikinės Šiaulių ligoninės Informacinių technologijų diegimo skyriaus vedėjui Artūrui Novikovui bei personalui už priėmimą ir ekskursiją po akušerijos skyrių, parodytą techninę ir programinę įrangą, naujagimio priežiūrai medicininę įrangą, vaisiaus ir mamos būklės monitorizavimo sistemą, pasakojimą apie IT diegimą ligoninėje. Netradicinėje pamokoje TB2 mokiniai praplėtė akiratį, įgijo daugiau žinių besirengiant egzaminui Paper 3 tema „Computer Science in Medicine“.