« Atgal
Titulinis » Veiklos sritys » Neformalusis ugdymas » Renginiai » 2018-2019 m.m. renginiai »

Metodinė konferencija „Kolega kolegai: šiuolaikinės pamokos link“

2019-02-25
Metodinė konferencija „Kolega kolegai: šiuolaikinės pamokos link“
Didžiuojamės gebėjimu puikiai organizuoti šalies renginius tiek mokytojams, tiek mokiniams, didžiuojamės gebėjimu tuose renginiuose puikiai pristatyti savo gerąją patirtį, tačiau mums itin svarbi gimnazijos mokytojų organizuojama konferencija „Kolega kolegai“, kuri vyksta pasirinkta tema kiekvienais mokslo metais bent porą kartų (dažniausiai per mokinių atostogas). 
Šių metų konferencijos, vykusios vasario 21 d., tema – šiuolaikinės pamokos bruožai. Aštuoni mokytojai (lietuvių k. mokytoja Lina Michailovienė, anglų k. mokytoja Inga Stonienė, istorijos mokytojos Asta Andžiuvienė ir Giena Kubiliūtė, matematikos mokytojos Rima Ernestienė, Lydija Dronova-Platbarzdė ir Irena Šukienė, fizikos mokytoja Rima Valčiukienė) pasidalijo savo patirtimi,  akcentavo taikomų mokymo(si) strategijų veiksmingumą. Kalbėta apie tarpdalykinę integraciją (lietuvių k. ir matematikos), mokymąsi bendradarbiaujant, darbą su skirtingų gebėjimų mokiniais, individualios pažangos stebėjimą, įsivertinimo, refleksijos organizavimą virtualioje aplinkoje, pagalbos mokiniui sistemą, pamokų kitose erdvėse naudingumą ir kt. Visi kalbėjusieji savo pranešimo pabaigoje akcentavo, kad norėdamas organizuoti šiuolaikinę pamoką, privalai pats būti kūrybingas, drąsiai priimantis naujoves, gerai pažįstantis mokinius. 
Konferencija buvo išties naudinga: gavome konkrečių patarimų įvairiais pamokos organizavimo klausimais, pavyzdžiui, kaip mokinius mokyti formuluoti klausimus, išvadas, rengti ir vertinti projektinius darbus, taikyti žaidybinius metodus;  pamatėme filmuotų pamokų ištraukas ir net, muzikai skambant, klausėmės nuostabiai deklamuojamų eilių... 
Tad išėjome įgiję naujos patirties, kurią, be abejo, mėginsime taikyti ir savo pamokose, ir puikios nuotaikos.
 
Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui