Naujienos

Veiksmo diena

2019-01-16

Gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

2019-01-18
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 10 papunkčiu bendruomenei pateikta svarstyti gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita.
Pasiūlymus gimnazijos tarybai  dėl ataskaitos vertinimo siųsti el.paštu didzdvaris@dg.su.lt  iki 2019 m. sausio 27 d.
Akcija „Laisvė“

Akcija „Laisvė“

2019-01-11

Kad 1991 metų sausio 13 d. įvykių atminimas gyvas mūsų širdyse, patvirtino Šiaulių mokyklų bendruomenės. Žvarbų rytą susirinkę Prisikėlimo aikštės skvere jaunuoliai dainavo apie laisvę, pagerbė laisvės gynėjų atminimą ir liepsnelėmis užrašė žodį LAISVĖ.

Šaltą ir tamsų rytą Šiaulių širdyje šurmuliavo būrys jaunimo, suskambo daina apie laisvę, gretimo pastato languose įsižiebė žvakutės – 27 miesto mokyklų mokiniai susirinko padėkoti žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę, išreikšti laisvos ir taikios ateities viltį.

Meninio skaitymo konkursas

Meninio skaitymo konkursas

2019-01-11

Sausio 10 d. į P. Višinskio bibliotekos konferencijų salę, kur vyko  meninio skaitymo konkursas „Niekas nepamiršta“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti, rinkosi gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Renginį organizavo lietuvių k. mokytoja Vida Balčiūnienė, vedė III kl. mokiniai: Patricija Jurevičiūtė ir Rokas Kubulkis. Konkurse dalyvavo 16 skaitovų: 8 - I-II kl., 8 - III-IV kl. mokiniai. Ugdymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė, vertinimo komisijos pirmininkė, pasidžiaugė mokinių gebėjimu ne tik aiškiai ir suprantamai papasakoti auditorijai pasirinktą istoriją, bet ir atskleisti į pasakojamą istoriją savo emocinį požiūrį. Vertinimo komisijos sprendimu, buvo skirtos dvi I, dvi II ir dvi III vietos.

I vieta skirta Unei Baranauskaitei, IIm kl. mokinei, mokytoja J. Valančienė

I vieta - Kasparui Grusliui, IIa kl. mokiniui, mokytoja L. Michailovienė

II vieta - Austėjai Lesnickaitei, IG kl. mokinei, mokytoja A. Gagilienė

II vieta - Godai Katkutei, TB1 kl. mokinei, mokytoja J. Dombrovskienė

III vieta - Lukui Kvietkauskui, III kl. mokiniui, mokytoja L. Michailovienė

III vieta - Kristianai Jurkutei, III kl. mokinei, mokytoja A. Gagilienė

Unei ir Kasparui linkime sėkmės miesto meninio skaitymo konkurse, kuris vyks sausio 29 d. 

Istorijos improvizacijos

Istorijos improvizacijos

2019-01-15

Jau įprasta, kad istorijos pamokose mokiniai analizuoja istorinius šaltinius, gilinasi į istorines, politines situacijas, diskutuoja įvairiomis temomis. Bet ar kada nors susimąstėte, kad istoriją galima išmokti ir suprasti kitaip?

Istorijos mokytoja Valda Kizevičiūtė pasiūlė mums pažvelgti į istorijos įvykius kitaip, t. y. per vaidybą, juk meną ir istoriją sieja glaudus ryšys. Išanalizavus viduramžių epochos temas, mokytoja pateikė kūrybinę užduotį: dirbdami grupėse turėjome pasirinkti labiausiai įstrigusią temą ir ją suvaidinti be žodžių. Pasitelkdami naująsias technologijas, popieriaus lapą ar net paprasčiausią žemėlapį, išlaisvinome savo mintis ir sukūrėme... tikrus šedevrus (mums taip atrodo). Stebėdami vienos grupės vaidybą, istorinių asmenybių veido mimikas, veiksmus, kitos grupės turėjo įspėti, koks vaizduojamas įvykis, kokia improvizuojama situacija. Improvizacijos buvo išties įspūdingos, tačiau ne mažiau įdomios ir refleksijos.

Tokiu būdu pasitikrinome, kiek suprantame istorinius procesus, jų priežastis ir pasekmes.

Karjera ir streso valdymas

Karjera ir streso valdymas

2019-01-15
Sausio 8 d. IV klasės mokiniams psichologė ir charizmatiška asmenybė Ieva Kurmytė, praktikuojanti Ashtanga jogą, veganizmą, sportą, besidominti ekologija, alternatyviąja medicina, natūraliu gyvenimo būdu, žmonių ir gyvūnų teisėmis, daug keliaujanti ir vis ieškanti savęs, vedė užsiėmimą apie karjerą ir streso valdymą, mokiniams davė praktinių patarimų, kurie padeda sumažinti įtampą, nerimą.
Prancūzija kviečia mokytis!

Prancūzija kviečia mokytis!

2019-01-16

Sausio 15 d. susitikti su SiencePo Politikos Instituto atstove Pauline Couteau ir Prancūzų Instituto direktoriaus asistentė Giedre Bernotaite-Salfat į Šiaulių Didždvario gimnaziją rinkosi prancūzų kalbą  besimokantys mokiniai ir jų mokytojai. Renginyje dalyvavo mokiniai iš Šiaulių Didždvario,  J. Janonio, S. Šalkauskio, „Saulėtekio“, Lieporių, Radviliškio Lizdeikos ir Šeduvos gimnazijų, Šiaulių „Rasos“ ir Medelyno progimnazijų. 

Susitikime buvo pristatyta Politikos Instituto istorija, studijų programos, kalbėta apie reikšmingą  šios aukštosios mokyklos vietą tarptautinėje arenoje. Vienas svarbiausių šio renginio akcentų – raginimas mokytis užsienio kalbų, juk jos atveria kelią į pasaulį. Diskusija vyko prancūzų kalba. Po pristatymo mokiniai turėjo puikią galimybę gauti atsakymus į juos dominančius klausimus, o susidomėjusių tikrai  buvo.

Tikimės, kad tokie susitikimai taps dažnesni ir padės mokiniams rasti savo kelią tarptautinėse pasaulyje pripažintose aukštosiose mokyklose.
Dėkoju Prancūzų institutui Vilniuje, Šiaulių Didždvario gimnazijai  ir visiems savo kolegoms, prancūzų kalbos mokytojams už  aktyvų dalyvavimą ir visapusišką  palaikymą.
Sveikiname!

Sveikiname!

2019-01-16
Dešimt didždvariečių yra pakviesti į konkurso „BEBRAS“ II etapą, kuris  vyks vasario 2 d. Šiaulių universitete. 
Linkime jiems sėkmės!

ŠMPF

2019-01-17

           

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale