Naujienos

Priėmimas

Priėmimas

2018-01-19

KVIEČIAME MOKYTIS ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE!

I-IV kl. komplektavimo grupės vadovas – Daiva Trijonienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Tel. 8-41 38 30 62, e-paštas daiva.trijoniene@dg.su.lt

 

Būsimų pirmokų sąrašai bus skelbiami 2018 m. gegužės 22 d.

 

Tarptautinio bakalaureato klasių  komplektavimo grupės vadovas – Rima Tamošiūninė, TB DP koordinatorė.

Tel. 8-41 52 56 58, e-paštas rima.tamosiuniene@dg.su.lt
 
Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

Prašymų formos:

Skelbiami pirmų klasių sąrašai

2018-06-11
 
Mokymosi sutartis pasirašysime birželio 20-21 dienomis 10.00-18.00 val.116 kab.
Su savimi turėti:
  • 8 kl. baigimo pažymėjimo kopiją
  • standartizuotų testų kopiją
  • sveikatos pažymėjimą (jei dar neturėsite, atneškite vėliau)

Laisvos vietos:

  • Į I klasę 9 laisvos vietos
  • Į II klasę 2 laisvos vietos
Kilus klausimams, gali kreiptis: el. paštu didzdvaris@dg.su.lt, tel. 861432930, 841 431514. 
Arba skambinti I klasių kuratorei Oksanai Lukšaitei tel. 8 684 35906
 
 „Globalus švietimas“: draugystei, tolerancijai, pažinimui

„Globalus švietimas“: draugystei, tolerancijai, pažinimui

2018-06-18
Birželio 4 d. naktį Didždvario gimnazijos komanda (dvi mokytojos ir trys mokiniai) pradėjo savo kelionę pagal Erasmus+ projektą „Global education for a global world“ („Globalus švietimas globaliam pasauliui“). Didždvario gimnazija laimėjo ir koordinuoja šį projektą. Pakeliavę autobusu, dviem lėktuvais, Stambulo metro, keltu, taksi, pasiekėme kelionės tikslą – Bursos miestą Turkijoje ir mūsų partnerius – TED Bursa Koleji mokyklą. Tai mokykla iš privačių mokyklų tinklo, kurį įkūrė Turkijos švietimo asociacija. Ši mokykla, kaip ir Didždvario gimnazija, įgyvendina ir Tarptautinio bakalaureato diplomo programą. 
Projekto tikslas – susipažinti su pabėgėlių situacija projekto partnerių šalyse ir kiekvieno mobilumo metu pagvildenti vieną problemą. Šį kartą tema – tolerancija pabėgėlių ir migrantų atžvilgiu. Net sunku įsivaizduoti geresnę ir įdomesnę šalį diskutuoti šiuo klausimu – Turkijoje glaudžiasi apie 4 mln. Sirijos pabėgėlių. Projekto partneriai iš Lietuvos, Ispanijos, Rumunijos, Turkijos ir Lenkijos, mokytojai ir mokiniai, darė pristatymus apie situaciją savo šalyse, žaidė simuliacinius žaidimus, diskutavo įvairiais klausimais su draugais iš partnerių mokyklų, dalyvavo turkų mokyklos renginiuose. Vienas iš užsiėmimų vyko Bursos pabėgėlių centre, projekto dalyviai sužinojo, kokia veikla užsiima centro darbuotojai, dalyvavo užsiėmime su pabėgėlių iš Sirijos vaikais. Klausė emigrantų iš JAV, Indijos, gyvenančių Turkijoje, diskutavo su jais apie toleranciją Turkijos visuomenėje. Projekte dalyvavę mokytojai parengė pamokos planą, kuriuo galės pasinaudoti visi norintys. 
Vienas iš projekto tikslų yra ir susipažinti su šalių partnerių kultūra. Kiekviena šalis pristatė savo kultūrą, istoriją ir tradicijas, tradicinius patiekalus, dainas, šokius. Aplankytas Bursos senamiestis, XIV a. pastatyta mečetė, didžioji turgavietė, surengti pusryčiai UNESCO saugomame Bursos rajone – kaimelyje. Projektas Turkijoje vyko ypatingu laiku – per ramadaną. Kartu su turkais visi laukė tradicinės ramadano vakarienės pradžios, kuri prasideda nusileidus saulei ir iš minaretų pasigirdus imamų maldoms, ragavo tradicinių patiekalų, klausė muzikos. 
Viskas buvo įdomu, gražu, įspūdinga, išskyrus vieną dalyką – išsiskyrimą. Praleidus savaitę su naujaisiais draugais, atrodė, kad jie pažįstami amžinybę. Atrodė, nėra nei kultūrų skirtumų, nei kalbos barjero, o visi yra globalūs piliečiai, draugiški, tolerantiški, žingeidūs, atviri pasauliui. Ir nors išsiskiriant buvo liūdna, guodė tai, kad lengva bendrauti net ir nebūnant kartu, o be to, dar laukia kiti projekto susitikimai Ispanijoje, Rumunijoje, Lietuvoje. Visiems projekto dalyviams labai patiko šūkis „Once Erasmus, Always Erasmus“ („Kartą pabuvęs Erasmus, visada liksi Erasmus“).
 
 
 
Koncertas

Koncertas

2018-06-05

Birželio 8 d. Didždvario gimnazijos sodelyje vyko grupės „Colours of Bubbles“ gyvo garso koncertas, skirtas gimnazijos 120 metų jubiliejui.

Nuotraukos: Ignės Radavičiūtės

 

Mūsų visų darbas įvertintas puikiai!

2018-05-11
Gegužės mėn. pradžioje pasirodžiusiame žurnale „Reitingai“ vėl rikiuojamos, lyginamos mokyklos, universitetai, kolegijos, išskiriamos geriausios įstaigos.
Žurnale keletą kartų paminėtas ir Didždvario gimnazijos vardas. Pagal 2017 m. gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo ir įstojimo į valstybės finansuojamas vietas, į užsienio aukštąsias mokyklas rezultatus mūsų gimnazija Lietuvoje užima garbingą 13 vietą (iš 360 mokyklų)! Džiaugiamės, kad šis rezultatas labai pagerėjo – 2016 m. buvome 29 vietoje. Vertėtų priminti, kad čia neatsispindi mūsų gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokinių pasiekimai. 
Mūsų gimnazija yra išskirta ir kaip mokykla, kurioje stipri vadyba: Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra vadyba (NMVA) įvertino aukščiausiu 4 lygiu. Tokį vertinimą 2009-2016 m. yra pelniusios tik 16 Lietuvos mokyklų. Be to, NMVA duomenimis, 4 lygiu įvertinta ir išskirta mūsų gimnazijoje įgyvendinama mokinio asmenybinė ūgtis: atskirų mokinių pažanga, mokinių mokymosi pasiekimai, bendra rūpinimosi mokiniais politika, mokinių asmenybės ir socialinė raida, pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba mokiniams, dėmesys personalui. NMVA per anksčiau minėtą laikotarpį tokiu lygiu įvertino tik 9 Lietuvos mokyklas.
Žurnalą „Reitingai“ galime paskaityti mūsų gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje.
 

Didždvariečiai, būsimų pirmokų stovyklos vadovai,

2018-05-24
III, IV klasių mokiniai, kurie norite būti vadovais pirmokų stovykloje, siųskite motyvacinius laiškus Daivai Trijonienei, daivatr@dg.su.lt iki birželio 21 d.
Stovykla bus organizuojama 2018 m. rugsėjo 3-4 dienomis. Ruoštis stovyklai pradėsime nuo rugpjūčio 22 d.
 
Pagarbiai
Daiva Trijonienė
 

Duomenų rinkimas ir tvarkymas

2018-05-25
Patvirtiname, kad duomenų subjektų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie duomenų davėjus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų davėjai negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei duomenų davėjas asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Kūrybiškumo ugdymo projektas jaunimui „Išsaugok kūrybiškumą - taip gimsta išradimai!“

2018-06-04
Kūrybiškumo ugdymo projektas jaunimui 15 Lietuvos savivaldybių, suteikiantis kūrybiško mąstymo ir jo ugdymo pradmenis.
Kūrybiškumas, kaip svarbi kompetencija, ateities karjerai vis dar nėra pakankamai vertinamas arba yra suprantamas labai siaurai. Nėra iki galo suvokiama, kokią pridėtinę vertę, socialinį statusą ir pripažinimą gali suteikti kūrybinė veikla ir kūrybiškumas. Vyraujanti nuostata tiek jaunimo, tiek mokytojų, dėstytojų tarpe yra – jog kūrybiškumas yra neformalaus ugdymo sritis ir aktuali tik tiems jaunuoliams, kurie rengiasi studijuoti arba studijuoja meninių sričių specialybes. Vis dar manoma, jog kūrybišku vadinamas žmogus, kuriantis kažką gražaus, meniško: filmus, paveikslus ar muzikinius kūrinius.
Tačiau kūrybiškumas jau seniai nebeturėtų būti siejamas vien tik su menu, nes su netradicinio ir kūrybiško mąstymo reikalaujančiais sprendimais kasdien susiduria inžinieriai, architektai, vadybininkai, pedagogai, daugybės kitų profesijų atstovai.
Ne viena teorija teigia, kad vos užgimusi mūsų vaizduotė yra galingiausia, o po to tik laipsniškai degraduoja. Todėl vaikystė ir jaunystė yra tas metas, kai vizijų jėga yra pati stipriausia, o sugebėjimas jomis naudotis – pats intensyviausias.
Šis intensyvių mokymų - renginių ciklas skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams (14-20 m.) bei pedagogams. kurie tiki savo vaikų vizijomis bei skiepija sugebėjimą būti savo ateities šeimininkais. Kaip neužgniaužti jaunojo regėtojo kūrybos? Kaip lavinti vizualinį mąstymą ir atmintį? Kokios kasdienės priemonės padeda praktikuoti kūrybingiausią sąmonės dalį?
Projekto tikslas – skatinti moksleivius ugdyti savo kūrybingumą, suteikti jiems žinių ir pasitikėjimo, kūrybiško mąstymo ir jo ugdymo pradmenis, kurie padės ateityje dirbti savarankiškai.
Projektas vyksta 2018 02 20 – 2018 09 20 Alytaus m., Alytaus r., Anykščių r., Jonavos r., Kėdainių r., Klaipėdos m, Klaipėdos r., Kretingos r., Marijampolės, Panevėžio m., Šiaulių m., Šilutės r., Ukmergės r., Utenos r., Varėnos r. savivaldybėse.
Projekto veiklose dalyvavo virš 400 jaunuolių, iš šių savivaldybių.
 

Integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka

2018-06-04
Gegužės 22 d. gimnazijos III kl. mokinių anglų kalbos grupė dalyvavo  integruotoje anglų k. ir istorijos pamokoje. Gimnazistai dirbo grupėse ir pristatė Didždvario gimnazijos istoriją nuo jos įkūrimo 1898 m. iki šių dienų. Mokinių grupės pristatymams rinkosi istorinę vertę turinčias gimnazijos vietas: Aloyzo Toleikio skulptūrą „Muzika“, pasipriešinimą bermontininkams menančius laiptus, Algirdo Juliaus Greimo biblioteką ir kt. Vieni iš kitų sužinojome dar negirdėtų faktų apie savo gimnaziją (pavyzdžiui, kokie direktoriai vadovavo mokyklai). Ši pamoka praplėtė gimnazistų istorines žinias, patobulino kalbėjimo anglų kalba, bendradarbiavimo grupėje kompetencijas. 
Už pagalbą ir idėjas vykdant projektą dėkojame anglų kalbos mokytojai Ivetai Gutauskienei ir istorijos mokytojai Astai Andžiuvienei.
 
Vaiva Šiuparytė, IIIe kl.
 
Prevencija

Prevencija

2018-06-04
2018 gegužės 10 dieną Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnai su Šiaulių apskrities policijos kinologais ir jų tarnybiniu šunimi vykdė disponavimo narkotinėmis ir  psichotropinėmis medžiagomis prevenciją. Gimnazijos administracija, pasikviesdama policijos pareigūnus, aiškiai duoda suprasti, kad neleistinų medžiagų savo mokykloje netoleruos. Tokios prevencinės priemonės bus vykdomos ir ateityje.
 
Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė

           

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale