Naujienos

Matematikos olimpiada-konkursas Šiaulių krašto merginoms

2019-09-24

Skelbiama registracija į Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos olimpiadą-konkursą Šiaulių krašto merginoms.

Konkursas vyks 2019 m. spalio 17 d. (ketvirtadienį) 12.00-14.00 val. Didždvario gimnazijoje, adresu Vilniaus g. 188, Šiauliai.
Code Week

Code Week

2019-10-11
Spalio 5-20 d. vyksta ES programavimo savaitė „CodeWeek“. Mūsų gimnazijoje tam skirti renginiai:
  • Spalio 17 d. po 7 vyks užsiėmimas „Čiupk už roboto“ 115 kabinete
  • Spalio 22 d. po 8 pamokų vyks Java seminaras su Airidas&Gvidas (TB2)
Tikslas: sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu.
 
Kalbos, muzika arba gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika (angl. STEM) – tai tik keletas dalykų, kurių mokytojai gali pasitelkti programavimą, kad išugdytų būsimus mokslininkus, muzikantus, menininkus, o iš esmės – bet kokios srities specialistus! 
Kritinis mąstymas, atkaklumas, problemų sprendimas, skaitmeninis mąstymas ir kūrybiškumas yra tik keli įgūdžiai, kurių reikia, kad sulauktumėte sėkmės XXI a. O programavimas gali smagiai ir motyvuojančiai padėti ugdyti šiuo įgūdžius.

CodeWeek tinklalalpis https://codeweek.eu/
LR Seimas

LR Seimas

2019-10-11

Spalio 10 d. vyko IIY ir IIP klasių edukacinė išvyka - pažintis su LR Seimu.

Mokytoja Giena Kubiliūtė

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena

2019-09-27

Rugsėjo 26 d. gimnazijos kalbininkės tradiciškai organizavo renginius, skirtus Europos kalbų dienai paminėti. Tiek mokinius, tiek mokytojus džiugiai nuteikė prie įėjimo durų besisveikinantys įvairiomis kalbomis ir Europos šalių vėliavomis pasipuošę IIA klasės mokiniai. Per pertraukas gimnazijos koridoriuose skambėjo dainos lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis, akį džiugino mokinių sukurti plakatai.

IV klasių mokiniams per 3–4 pamokas vyko netradicinė Kalbų pamoka-Protmūšis, kuriame dalyvavo ir jų lietuvių k., anglų k. mokytojos. Užduotis parengė TB2 kl. mokiniai, vadovaujami anglų k. mokytojų: Allos Chvostovos ir Tatjanos Sviatkinos. Protmūšį sudarė net 6 turai po 10 klausimų (po turą buvo skirta lietuvių kalbai, anglų kalbai, kalbų istorijai, moderniosioms kalboms). Vyko tikras mūšis!

Per  7 pamoką buvo organizuota diskusija „Jaunimo galimybės Europos Sąjungoje”, kurią moderavo gimnazistė Viltė Novikovaitė, ką tik grįžusi iš Prancūzijos, kurioje pagal mainų programą mokėsi visus metus. 

Anglų k. mokytojos per ilgąją pertrauką pakvietė kolegas daugiau sužinoti apie kalbas – sudalyvauti konkurse. Smagu, kad konkurso nugalėtojais tapo visi dalyvavę mokytojai.

 Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja
Mokyklos gynimo dienai - 100

Mokyklos gynimo dienai - 100

2019-09-30

Rugsėjo 30 dieną Šiaulių Didždvario gimnazija Mokyklos gynimo dieną paminėjo jau 100-ąjį kartą. Tradiciškai šią dieną organizuojami renginiai, kuriuose prisimenama skaudi gimnazijos istorija,  įprasminama mokyklos bendruomenės bendrystė.

Tai buvo neeilinė diena: mokytojai ir mokiniai narsiai gynė mokyklos pastatą nuo įsiveržusių bermontininkų. Beginkliai vaikai, mokytojai buvo žiauriai stumdomi, mušami, spardomi, mėtomi nuo laiptų, net pro langus. Susispietę būrin, verkdami iš skausmo, jie pasipriešino užpuolikams savo drąsa – vieningai užgiedojo Lietuvos himną. Bermontininkams, be abejo, pavyko užimti mokyklą ir mokslas nutrūko trims mėnesiams, tačiau mokytojų ir mokinių ryžtas, vienas kito palaikymas ne vieną užpuoliką išvedė iš pusiausvyros.

Visą savaitę (rugsėjo 23–30 d.) vykę renginiai buvo skirti šiai ypatingai dienai paminėti: TB kl. mokiniai dalyvavo debatų turnyre „Ar šiandien gintum savo mokyklą?“, I kl. mokiniams vyko istorijos pamoka „Didždvario gimnazijos istorija“, protmūšis „Aš – didždvarietis!” (jį laimėjo IG kl. komanda), II–III kl. mokiniams buvo organizuota istorijos pamoka „Bermontiada“, kurią vedė dr. prof. Valdas Rakutis.

Minint šį įvykį, kasmet didžiausias dėmesys skiriamas I kl. mokiniams, tad ir  šventinė direktoriaus Vitalio Balsevičiaus kalba buvo skirta būtent jiems, naujiesiems Didždvario gimnazistams. Įdomus sutapimas – 100-oji kalba buvo skirta 100-ajai laidai! 

„Skaistusis jaunime! Šiandien mes susirinkome paminėti dieną, kai prieš 100 metų gimnazijos mokiniai ir mokytojai ranka rankon petys petin gynė mokyklą nuo ją užpuolusių bermontininkų. Pasipriešinę ginkluotiems įsibrovėliams jie pademonstravo savo drąsą, ryžtą, vieningumą. Gindami mokyklą, jie gynė savo teisę į mokslą, Lietuvos nepriklausomybę. Nepamirškime to.  Šiandien mes gimnaziją giname savo gerais darbais, doru, sąžiningu elgesiu, pagarba, pagalba vienas kitam“. 

Gimnazistus pasveikino ir tądien gimnazijoje viešėjęs  dr. prof. Valdas Rakutis, kuris savo kalboje akcentavo, jog mūsų gimnazija yra vienintelė Lietuvoje mokykla, patekusi į kovų už Lietuvos nepriklausomybę sūkurį. Pirmokams savo dainas ir šokius skyrė vyresniųjų klasių mokiniai.

Dienos renginius vainikavo seminaras Šiaulių miesto ir rajono istorijos mokytojams „Bermontiada Lietuvoje 1919 m.“

Mes įsitikinę, kad kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo žinoti ir gerbti savo gimnazijos istoriją. Šis įvykis leidžia suvokti, kokią didžiulę galią turi bendrystė.

Audronė Saldauskienė, pavaduotoja ugdymui

Seminaras VU Gyvybės mokslų centre

Seminaras VU Gyvybės mokslų centre

2019-09-30

Rugsėjo 26 d. gimnazistų komanda lankėsi tradiciniame moksleivių seminare VU Gyvybės mokslų centre. Mokiniai  dalyvavo paskaitose: „Genų inžinerija“, „DNR sekoskaita – pasiekimai ir perspektyvos“, „Ką galima pasakyti apie baltymą, žinant tik jo aminorūgščių seką“ ir atliko laboratorinius darbus: „Escherichia coli transformacija, naudojant  plazmidinę DNR“, „Plazmidinės DNR charakterizavimas PGR ir restrikcijos metodais“, „Plazmidinės DNR aptikimas mielių ląstelėse PGR metodu“, „Gliukozės koncentracijos nustatymas biologiniame objekte. Fermentų katalizinių parametrų nustatymas spektrofotometriniu bei elektrocheminiu metodais“. Seminaro pabaigoje vyko ekskursija po VU Gyvybės mokslų centrą.

Kristina Muraškienė

Didždvariečiai turi savo PIN kodą!

Didždvariečiai turi savo PIN kodą!

2019-10-01
Rugsėjo 27 d. Šiaulių arenoje įvyko jau antroji ,,Tavo PIN kodas" paroda, kurioje Šiaulių miesto formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos pristatė savo veiklą. Gimnazijai atstovavo Tarptautinio bakalaureato diplomo programa. Stendas sulaukė didžiulio lankytojų susidomėjimo, su besidominčiais apie šios programos teikiamas galimybes bendravo anglų kalbos mokytoja  Tatjana Sviatkina, ekonomikos mokytoja Diana Virbickaitė, istorijos mokytojas Paulius Baranauskas ir psichologijos mokytoja Rūta Nagelienė, o jiems talkino TB2 kl. mokinės: Neda Grigoliūtė ir Eglė Genytė. 
 
Paulius Baranauskas, istorijos mokytojas
Sveikiname!

Sveikiname!

2019-10-02

Didždvario gimnazijos komanda užėmė II vietą valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ organizuotame protų mūšyje „Legato“. Mokytoja Ksavera Mankuvienė.

1975 m. UNESCO paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine muzikos diena. Vienas iš šios šventės iniciatorių – kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. Šią dieną įvairiose šalyse rengiami geriausių šalies atlikėjų koncertai, o valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ Šiauliuose organizuoja muzikinį protų mūšį „Legato“, kuris orientuotas į muzikinę akademinę bendruomenę.

Kitoks požiūris, kitoks formatas, kitoks mokymasis – tai STEAM

Kitoks požiūris, kitoks formatas, kitoks mokymasis – tai STEAM

2019-10-03

Rugsėjo 27 d. Šiaulių arenoje „TAVO PIN KODAS" parodoje vyko ir STEAM konferencija mokytojams, kurios metu išgirdau daug įdomių minčių. Savo patirtimi dalijosi lektoriai: Vladimiras Orlovas, Kauno tvirtovės VII forto įgulos vadovas, tyrinėtojas, Simona Bukantaitė, NMF Metal, produktų vystymo vadovė, Artur Dmitrijev, Avionikos grandies vadas kapitonas, Borbala Pocze, STEAM ekspertė, Science Education Department of European Schoolnet, Arūnas Banys, grupės „Ritmas kitaip" vadovas, ir Julija Muningienė, viena iš Katino Molio laboratorijos įkūrėjų.

Klausydamasis pranešimų, dar kartą suvokiau, kaip tarpdalykinė integracija gali transformuoti klasę ar mokyklą, įgalinti mokinius, įtraukiant juos į žaismingą patyriminį procesą, kitaip pažvelgti į mokymąsi, suvokiau STEAM ugdymo naudą ir svarbą.
Konferencija padėjo sunaikinti tūnojusius vidinius barjerus, stengsiuosi įgytas žinias pritaikyti praktiškai savo IT pamokose.

Marius Sketerskas, IT mokytojas

 

            

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale