Naujienos

Gerb. mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai),

2020-10-26
informuojame, kad Vyriausybės sprendimu, po Rudens atostogų (spalio 26 d. – spalio 30 d.)  lapkričio 4 d. – lapkričio 6 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu.
 
Į gimnazijos suolus turėtume grįžti lapkričio 9 d.  
 
Didžvariečiai – projekto „Mediaformeriai: jaunimo medijų dekonstrukcijos laboratorija“ dalyviai

Didžvariečiai – projekto „Mediaformeriai: jaunimo medijų dekonstrukcijos laboratorija“ dalyviai

2020-10-27

Naujųjų, arba skaitmeninių, medijų įsigalėjimas šiandien neišvengiamai paliečia kiekvieną šiuolaikinės visuomenės narį. Nors medijos daro įtaką visiems vartotojams, pažeidžiamiausia yra vaikų ir paauglių vartotojų grupė. Jų santykis su populiariosiomis skaitmeninėmis medijomis yra kur kas glaudesnis nei bet kurios kitos vartotojų grupės.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka projektu „Mediaformeriai: jaunimo medijų dekonstrukcijos laboratorija“ siekia padėti jaunimui kritiškai pažvelgti ir išnaudoti medijas. Projekto metu, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu ir Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetu, organizuojami naujųjų medijų raštingumo mokymai IX–XII klasių Šiaulių miesto ir rajono gimnazistams.

Grupė IIS kl. mokinių su IT mokytoja Kristina Rimkuviene nuo rugsėjo mėn. pabaigos aktyviai dalyvauja organizuojamuose mokymuose.

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos informacija

Gimnazijos bendruomenės narius (mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), aplinkos darbuotojus) socialinės, pedagoginės ir kt. pagalbos teikimo klausimais konsultuoja:

2020-09-11

Ugdymo klausimais:

 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė – kalbos ir socialiniai mokslai (el. p. audrasa@dg.su.lt);
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė – menai, technologijos, fizinis ugdymas, neformalusis švietimas (el. p. daivatr@dg.su.lt);
 • TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė – tarptautinio bakalaureato diplomo programa (rima@dg.su.lt);

Socialinės, psichologinės, prevencinės pagalbos, ugdymo karjeros klausimais:

 • Vaiko gerovės komisijos (VGK) pirmininkė Daiva Trijonienė (el. p. daivatr@dg.su.lt);
 • Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė (el. p. dnaraveckiene@gmail.com);
 • Profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė (el. p. vielikeniene@gmail.com);
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Kvedarienė (ir.kved@gmail.com);
 • Klasių kuratorės: I kl. – Gabija Pyragaitė (el. p. gabijapyragaite@gmail.com), II kl. – Danguolė Kukla (el. p. dakukla@gmail.com), III kl. – Oksana Lukšaitė (el. p. oksalu@dg.su.lt), IV kl. – Jurgita Dembinskienė (el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt).
 Vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip öko?“- spalio 19-25 d.

Vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip öko?“- spalio 19-25 d.

2020-10-23

Jau penktus metus Lietuvoje vykta vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip vokiškai?“, kurią  inicijuoja Vokietijos Federacinės respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe institutas Vilniuje, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba, Vokietijos akademinių mainų tarnyba, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai.  Savaitę trunkančių renginių tikslas – akcentuoti vokiečių kalbos vaidmenį švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse.

Šiais metais ši savaitė vyksta kiek kitaip. Jos tema – „Ö kaip öko?“. Pagrindiniai akcentai – tvarumas, ekologiškumas ir kūrybingumas. Spalio 19–25 d. visoje Lietuvoje vyko 130 renginių, skirtų vokiečių kalbai ir aplinkosaugos temoms.

Gimnazijos vokiečių kalbą besimokantys mokiniai kartu su vokiečių k. mokytoja Daiva Staniulyte taip pat prisidėjo prie šios savaitės renginių ir nuotoliniu būdu kūrė darbus tema „Tvarus gyvenimas – apsidairyk 360°“.  Mokiniams buvo skirta užduotis – apsidairyti savo namuose, gatvėje, mieste, pažvelgti, kaip rūpinamasi mūsų pasauliu, tausojama aplinka, gamta. Panaudodami vokiečių kalbos žinias, mokiniai savo įžvalgas aprašė ir iliustravo. Jie sukūrė iliustracijas apie tai, kaip jie patys ir aplinkiniai saugo aplinką: rūšiuoja, naudoja daugkartinius maišelius ar gertuves, renka ir priduoda tarą, naudoja popierinius šiaudelius, atnaujina senus daiktus ir kt.

Simona Mickutė, IIS kl. mokinė

Tradicijas tęsti būtina net ir siaučiant virusams!!!

Tradicijas tęsti būtina net ir siaučiant virusams!!!

2020-10-23

Nenorėdamos sulaužyti ilgametės tradicijos, anglų kalbos mokytojos (nors mokiniai mokosi  nuotoliniu būdu) Halloween‘o proga organizavo šventinę moliūgų parodą.

Išradingai išpjaustytus moliūgus spalio 22–23 dienomis mokiniai pristatė į gimnaziją. Nuostabiais meno kūriniais porą dienų galėjo pasidžiaugti ateinantys į gimnaziją, o prasidėjus mokinių Rudens atostogoms, moliūgai tradiciškai iškeliauja laukan ir džiugina Šiaulių miesto gyventojus ir svečius.

Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja

Tarptautinė mokytojų diena

Tarptautinė mokytojų diena

2020-10-06

Spalio 5 d. Didždvario gimnazijos mokytojai šventė profesinę šventę - tarptautinę mokytojų dieną. Už ilgametį darbą ir pasišventimą mokyklai padėkos raštai įteikti:

 • Romualdai Pupinytei – už 35-erių metų nuoširdų, sąžiningą darbą, už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, tapusiais antraisiais namais, už atsakingą SKU ir STEAM veiklų koordinavimą, už motinišką rūpinimąsi mokytojais ir mokiniais, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis. 
 • Daivai Trijonienei – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą, už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, už gimnazijos kultūros puoselėjimą, iniciatyvumą, kūrybiškumą organizuojant, vedant gimnazijos, miesto ir šalies renginius, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis ir šiltą bendravimą mokiniais.
 • Virginijai Čelkonienei – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, gabiųjų mokinių ugdymą, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
 • Rimvydui Ališauskui – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už kolektyvo „Šėltinis“ dvasios palaikymą, gerą nuotaiką ir garsą gimnazijos renginiuose, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis ir šiltą bendravimą mokiniais.
 • Ivetai Gutauskienei – už 25-erių metų nuoširdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, gabiųjų mokinių ugdymą, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
 • Jolanui Baršauskui – už 15-os metų nuoširdų darbą Didždvario gimnazijoje, kūrybingumo ugdymą pamokose, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
Metų mokytoja

Metų mokytoja

2020-10-09

Sveikiname gimnazijos chemijos mokytoją ekspertę Virginiją Savickaitę, pelniusią Šiaulių miesto metų mokytojo vardą.

Mokytoja Virginija – profesionali savo dalyko žinovė ir puiki pedagogė. Puikūs mokytojos ugdytinių pasiekimai: miesto 9–12 kl. mokinių chemijos olimpiadoje 2019 m. pelnytos 3, 2020 m. – 4 prizinės vietos, respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ laimėta I vieta ir kelionė į Berlyną. Puikūs mokinių chemijos VBE rezultatai: 2019 m. vidurkis – 65 taškai, 2020 m. – 85. Jau keletą metų mokytojos konsultuojami abiturientų chemijos brandos darbai įvertinti 10 balų.

Plati, įvairiapusė ir prasminga mokytojos V. Savickaitės metodinė veikla. Ji, būdama Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos narė, Šiaulių miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, organizuoja miesto ir šalies chemijos mokytojams dalykinių ir metodinių kompetencijų tobulinimo renginius (pvz., šalies chemijos mokytojams mokytoja vedė seminarus: „Chemijos pamokos tobulinimo galimybės“, „Pagalba chemijos mokytojui organizuojant patyriminį mokymą“, „Chemijos dalyko ugdymo turinio efektyvaus ir motyvuojančio pateikimo mokiniams galimybės“ ir kt.; seminaras „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse“ buvo vestas Joniškio, Radviliškio, Rokiškio, Pakruojo, Kėdainių, Kauno, Panevėžio, Pasvalio, Kauno raj., Biržų, Klaipėdos, Telšių mokytojams). Kasmet su gimnazijos kolegomis, gamtos mokslų mokytojais, organizuoja Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinę mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferenciją „Žmogaus ekologija“.

Dalyvaudama projekte „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ mokytoja Virginija miesto ir rajono mokyklų mokiniams 2018 m., 2020 m. organizavo 50 edukacinių užsiėmimų. Mokytojos iniciatyva kasmet miesto 8 kl. mokiniams Didždvario gimnazijoje vyksta Mažoji chemijos olimpiada, 1–5 kl. mažieji šiauliečiai 2019 m., 2020 m. dalyvavo 5 dienų STEAM stovykloje „Eureka“, miesto 1–5 kl. mokiniams šeštadieniais gamtos mokslų laboratorijoje per metus organizuojamos 6–7 Mokslo dienos.

Siekdama ugdyti mokinių atsakingą požiūrį į aplinką V. Savickaitė jau antrus metus dalyvauja nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“, kurios metu mokiniai rūšiuoja ir renka antrines žaliavas. 2018 m. vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, aktyvaus užimtumo idėjų parodoje „TAVO PIN KODAS“ vedė edukacinius užsiėmimus miesto progimnazijų mokiniams. Tą pačią programą vykdė ir parodoje „Mokykla 2019“ Litexpo Vilniuje. Mokytojai Virginijai išties labai svarbu chemijos mokslu sudominti nuo mažens: organizuojamuose „Katino Molio laboratorijos“ (www.moliolab.lt) renginiuose net penkiamečiai vaikai patiria mokymosi, eksperimentavimo džiaugsmą.

Mokytoja Virginija aktyviai dalyvauja gimnazijos Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinime. Vykdydama mokinių profesinį veiklinimą, organizavo edukacines išvykas į VU Gyvybės mokslų centrą, Vilniaus, Šiaulių kolegijas, ŠU, kur mokiniai, vadovaujami mokslininkų ir dėstytojų, atliko praktikos darbus, susipažino su įvairių profesijų atstovais. Mokytojos iniciatyva pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU ir gimnazijos mokiniai 2019–2020 m. m. dalyvavo nuotolinio mokymo platformoje „Ateities inžinerija“.

Mokytoja skatina mokinius įsitraukti ir į kitą SKU veiklos kryptį – savanorystę. Jos mokiniai savanoriauja stovykloje „Eureka“, Mokslo dienose padeda mažiesiems. Ji ir pati vykdo savanorišką veiklą: neatlygintinai veda edukacinius užsiėmimus Šiaulių Vaikų dienos centro, Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų vaikams, Šiaulių raj. Gruzdžių socializacijos centro auklėtiniams. Be to, mokytoja yra kraujo donorė.

DofE

DofE

2020-10-12

Spalio 9 d. mokytojai Marius Sketerskas ir Inga Stonienė dalyvavo DofE kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal akredituotą programą „The Duke of Edinburgh's International Award“ ir įgijo vadovo kompetencijas. 

 
Edukacinė išvyka į Karpėnų klinties ir Šaltiškių molio karjerus

Edukacinė išvyka į Karpėnų klinties ir Šaltiškių molio karjerus

2020-10-12

Ankstų šeštadienio rytą IG ir IIG klasių mokiniai pradėjome neįprastai –  išvykome į edukacinę išvyką. Matėme, ko niekada nebuvome matę, – molio karjerus! Mus visus sužavėjo ne tik karjerų grožis, bet ir tai, kad gidė kalbėjo žemaitiškai. Patys buvome nustebinti, kad viską supratome, nors žemaitiškai kalbėti juk nemokame. 

Molio karjeruose vienbalsiai nutarėme, kad vaizdas primena Marso paviršių (nors jame ir nebuvome). Turėjome galimybę nusileisti į pačius karjerus ir parsinešti molio bei geležies. Tiesa, lipome stačiu skardžiu, tad visų batai buvo labai purvini. Žiūrėjome vieni į kitus ir smagiai iš to juokėmės. Klinties karjere sužinojome daug įvairių faktų ir galėjome rankomis paliesti klintis. 

Ši kelionė buvo labai įdomi ir tikrai mielai važiuotumėme dar kartą.

Gabija Kačinskaitė, IIG kl. mokinė

                 

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale