Naujienos

Priėmimas

2015-01-19

KVIEČIAME MOKYTIS ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE!

Už mokinių priėmimą atsakinga neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Trijonienė.

Teirautis tel.  38 30 62, mob. tel. 860073800, e-adresu daivatr@dg.su.lt

Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis:

Šiaulių miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas "Dėl bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo pakeitimo". 2014 02 27

Šiaulių Didždvario gimnazijos komplektavimo tvarka 2015 m.

Brandos egzaminai

2015-03-05

2015 m. brandos egzaminus laikys 126 Šiaulių Didždvario gimnazijos abiturientai. Lietuvių kalbą valstybinį egzaminą pasirinko laikyti 122 , mokyklinį 4 gimnazistai. Anglų kalbos egzaminą laikys 122, rusų kalbos egzaminą pasirinko 4 abiturientai. Po kalbų, populiariausias matematikos egzaminas, jį laikys 83 mokiniai. Istorijos egzaminą pasirinko 54, biologijos - 40, chemijos - 25, informacinių technologijų egzaminą -20, fizikos - 11 abiturientų. Menų egzaminą laikys 4 mokiniai.

2 egzaminus planuoja laikyti - 6, 3 - 23 mokiniai, 4 egzaminus - 62, 5 -34 abiturientai. Maksimalų egzaminų skaičių - 6 - pasirinko 1 mokinys. Vidutiniškai kiekvienas mokinys laikys po 4 egzaminus.

Sėkmės egzaminuose!

Brandos egzaminai

2015-01-13

Šiaulių Didždvario gimnazija yra paskirta 2015 m. brandos egzaminų bazine mokykla. (Žr.  Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą).

Vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (Patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1771, 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1195, 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

Eurovizija

Eurovizija

2015-03-02

Kviečiame į Tarptautinę vakarienę / Euroviziją "Visi keliai veda į Lietuvą", kuri vyks ketvirtadienį, kovo 5 d., 16.00 val. gimnazijos aktų salėje.

Su savo dainomis ir nacionalinėmis virtuvėmis prisistatys Lietuva, Anglija, Vokietija, Rusija, Prancūzija, gimnazijoje savanorišką tarnybą atliekantys savanoriai.

Žiūrovai bilietus gali įsigyti raštinėje, bilieto kaina - 1 euras.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas atvyksta į Šiaulius

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas atvyksta į Šiaulius

2015-03-04

Kovo 5 d. 15 val ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kviečia moksleivius atvykti į paskaitas vykstančias Šiaulių Lieporių gimnazijoje.

JKM

2015-03-04

8-10 klasių moksleiviai, I-II klasių gimnazistai! Kviečiame Jus į dvejų metų šeštadieninę JAUNŲJŲ KOMPIUTERININKŲ MOKYKLĄ, įsteigtą prie Šiaulių universiteto Informatikos katedros. Bus suformuota jau 18-oji JKM moksleivių laida!

Norintys mokytis kviečiami atvykti 2015​​ m. kovo 7 d. (šeštadienį) 10 val. į Šiaulių universiteto Informatikos, ​m​atematikos ir ​e.studijų instituto ​​rūmus (P. Višinskio g. 19). Rinktis 301 auditorijoje (III aukštas).