Naujienos

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) ATMINTINĖ MOKINIAMS, JŲ TĖVELIAMS, PEDAGOGAMS

2020-03-23
 1. Perskaitykime ir vykdykime „Ugdymo organizavimo tvarką karantino laikotarpiu Šiaulių Didždvario gimnazijoje“.
 2. Nuotolinis mokymas(is) – tai visiems mums naujas mokymo(si) būdas, tad nestresuokime, nepykime, jei kas ir nepavyksta. Ieškokime sprendimo būdų kartu!
 3. Nuotolinio mokymos(i) sėkmė ir kokybė priklausys nuo mūsų sugebėjimo bendradarbiauti, susitarti, nuo sąžiningai, savarankiškai ir laiku atliekamų užduočių ir laiku suteikto grįžtamojo ryšio (paaiškinimo, kas padaryta gerai, o ką reikėtų tobulinti).
 4. Laikykimės dienotvarkės: kai vyksta pamoka virtualioje mokymosi aplinkoje, mokykimės, bendraukime su mokytoju, bendraklasiais, savarankiškam darbui skirtas užduotis atlikime mums patogiu laiku, po pietų –  ilsėkimės, sveikai maitinkimės, sportuokime.
 5. Laikykimės bendravimo virtualioje erdvėje kultūros! Būkime mandagūs!
 6. Fotografuoti ir filmuoti virtualias pamokas draudžiama!
 7. Sekime informaciją Tamo dienyne ir gimnazijos internetinėje svetainėje.
 8. Kilus klausimams, problemoms, kreipkimės į šiuos asmenis:
 • Dėl darbo su virtualiomis mokymosi aplinkomis

I kl. mokinius, jų tėvus konsultuos IT mokytoja Kristina Rimkuvienė, el p. kristina.rimkuviene@dg.su.lt;

II kl. mokinius, jų tėvus – IT mokytojas Marius Sketerskas, el.p. marius.sketerskas@gmail.com;   

III–IV kl. mokinius ir pedagogus – IT mokytoja Daiva Bukelytė, el. p. daivaib@gmail.com.

 • Dėl pedagoginės pagalbos teikimo

Gamtos m., matematikos, IT mokytojus konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė, el. p. roma@dg,su.lt;

Lietuvių k., socialinių m., užsienio k. (vokiečių, rusų, prancūzų) mokytojus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė, el. p. audrasa@dg.su.lt;

Fizinio ugdymo, dailės, muzikos, technologijų, neformaliojo švietimo pedagogus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

Anglų k. mokytojus – anglų k. mokytoja Rūta Alminienė, el.p. rutaal@dg.su.lt;

TBDP mokytojus  – TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 • Dėl socialinės, emocinės pagalbos teikimo

I kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Danguolė Kukla, el. p. dakukla@gmail.com;

II kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Oksana Lukšaitė, el. p. oksalu@dg.su.lt;

III, TB1 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Jurgita Dembinskienė, el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt;

IV, TB2 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Julija Muningienė, el. p. muningiene@dg.su.lt).

VGK (Vaiko gerovės komisijos) pirmininkė Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė, el. p. dnaraveckiene@gmail.com;

profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė, el. p. vielikeniene@gmail.com.

 • Priėmimo į gimnaziją klausimais

Pageidaujančius mokytis konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt ir TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 

Karantino iššūkiai ir galimybės

Karantino iššūkiai ir galimybės

2020-05-29

Turbūt nenuostabu, kad kalbant apie karantiną (kaip ir apie bet ką) žmonių nuomonės išsiskiria. Vieniems buvo sunku prisitaikyti prie naujos mokymosi situacijos, kitiems – ne, nors visi (ir mokiniai, ir mokytojai) buvome susirūpinę ir sutrikę.  

Karantino metu pradėjome ilgėtis paprasčiausių dalykų. Niekada neįsivaizdavau, kad man taip  trūks draugų, senelių, pasirodo, būti toli nuo visų –  sunku, liūdna, nuobodu. Kadangi per atostogas negalėjau net išeiti iš namų, apie kitas pramogas teko tik pasvajoti, o po atostogų prasidėjo nuotolinis mokymas, kuris iš pradžių buvo painokas: vieni mokytojai liepė sekti informaciją per TAMO, kiti – per Edmodo, treti pyko, kodėl laiku neprisijungiam per Zoom. Prisijungi ir... staiga ryšys nutrūksta. Todėl kartais buvau sutrikusi, nežinojau, ką daryti, bet per porą savaičių viskas stojo į savo vietas.

Aišku, karantinas apribojo laisvę judėti, bendrauti, bet atnešė ir gerų dalykų. Pirmiausia, atsirado laiko, kurį galėjau skirti savęs pažinimui, savo primirštiems pomėgiams, bendravimui su šeima. Pradėjau daugiau laiko praleisti virtuvėje, gaminau šeimai maistą, pradėjau skaityti knygas, per Zoom programą su draugėmis net „atšvenčiau“ savo gimtadienį. Nors kiekvieną dieną dalyvavau pamokose, dariau namų darbus, vis tiek jaučiausi labiau pailsėjusi. Sušvelnėjus karantino sąlygoms, jau galiu susitikti su draugėmis, pasivažinėti dviračiu. 

Manau, kad šis laikotarpis išmokė mus visus labiau vertinti aplinkinius žmones. Užslopinome savo pačių kvailus norus ir pradėjome galvoti ne tik apie savo, bet ir apie kitų žmonių gerovę. Pradėjome dar labiau vertinti sunkų medikų, mokytojų darbą. Taigi, kad ir ką galvotume apie karantiną, kad ir kiek pliusų ar minusų bebūtų, manau, jog visi sutiksite, kad po karantino tikrai grįšime kitokie, pasikeitę.

Gabija Šveikauskaitė, III kl. mokinė

Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė

Sveikiname!

Sveikiname!

2020-05-29

Gegužės 27 d. gimnazijos moksleiviai, JB (jaunosios bendrovės (JB) nariai, laikė ESP (Entrepreneurial Skills Pass) egzaminą. 

Sveikiname Juliją Žadeikytę (IIIc) ir Miežytę Rositą (IIP) sėkmingai išlaikiusias šį egzaminą ir gavusias Verslumo įgūdžių pasus (VĮP). 

ESP yra tarptautinio projekto karjeros įgūdžių ugdymui Europoje dalis (anglų k. European Business Campaign on Skills for Jobs). Išlaikius egzaminą surinkus ne mažiau kaip 68 procentus taškų, suteikiamas tarptautinis sertifikatas, pripažįstamas projekto partnerių verslo ir mokslo institucijose. Paso turėtojams suteikiama galimybė dalyvauti JA Europe organizuojamuose renginiuose. Šis tarptautinis dokumentas patvirtina, kad jaunas žmogus (mokinys) turi realios verslumo patirties ir atitinkamų kompetencijų. VĮP - kvalifikacija, įrodanti 15 – 19 amžiaus mokinių verslumo įgūdžius, įgytus Junior Achievement programoje, jaunųjų bendrovių kūrimo ir
veiklos vykdymo metu. Jis patvirtina jaunuolių praktinius įgūdžius, kurie yra reikalingi sėkmingos karjeros startui, kuris papildys moksleivių CV.

Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja

Dėmesio!

2020-05-12

Akcija, mokanti mylėti ir tausoti gamtą

2020-05-19

Jau keletą metų artėjant pavasariui gimnazijos gamtos mokslų mokytojai, bendradarbiaudami su Kurtuvėnų regioninio parko miškininkais, organizuoja prasmingą akciją „Paukščiai sugrįžta – reikia namų!“. Mokiniai, padedami tėvelių ar senelių, namuose gamina inkilus (kai kas įsigudrina ir nuperka prekybos centre), atneša į gimnaziją, iš kurios nameliai paukščiams perduodami miškininkams.

Šiais mokslo metais gimnazija įsijungė į VGTU nuotolinio ugdymo platformą „Ateities inžinerija“ – mokiniai skatinami tausoti aplinką bei jos gamtos išteklius. Kai šį pavasarį mūsų socialiniai partneriai pasiūlė, kad inkilų gamybai gali atvežti medienos ir kt. priemonių, apsidžiaugėme. Buvo atvežtos nugriauto pastato lentos, tad teko naudotas lentas prikelti antram gyvenimui: technologijų mokytojas Jolanas Baršauskas ir III–IV kl. mokiniai, besimokantys technologijų (Statyba ir medžio apdirbimas) gautą medieną džiovino, vėdino ir iš jos pagamino per 30 inkilų.

Nors karantinas planus pakoregavo, dėkojame Kurtuvėnų regioninio parko darbuotojams, kad mūsų mokinių pagaminti inkilai pasiekė mišką, kur buvo įkelti į medžius ir tikrai turi šeimininkus!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

Matematikos ugdomieji projektai namuose

Matematikos ugdomieji projektai namuose

2020-05-27

Nuotolinis mokymas pakoregavo visą mokymosi procesą – iš naujo mokėsi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Tačiau pagrindinis dalykas – sužinoti, išmokti, pritaikyti – išliko.

I m klasės mokiniai, mokydamiesi skyrių „Erdvinės figūros“, atliko ugdomąjį projektą „Piramidės maketo konstravimas“. Mokiniai turėjo sukonstruoti trikampę ir keturkampę piramides taip, kad atsispindėtų visi pagrindiniai elementai: briaunos, įstrižainės, pusiaukraštinės, aukštinė, apotema. Įprastai tokį projektą pirmokai gimnazistai atlieka klasėje, kai šalia yra mokytoja, klasės draugai, iš kurių gali sulaukti pagalbos. Dabar pagalba buvo nuotolinė. Konstravimui pasirinktos medžiagos irgi buvo „karantininės“ – mokiniai piramides dėliojo iš to, ką turėjo namuose – mediniai iešmeliai, mediniai dantų krapštukai, šiaudeliai, net ir spageti makaronai. Sukonstravus piramides, mokiniai turėjo pritaikyti žinias, kurias išmoko per pamokas – išmatuoti piramidžių tam tikrus elementus ir apskaičiuoti piramidžių paviršiaus plotus bei tūrius.

Mokinių mintys po projekto:

„Atliekant projektus pasikartojau jau išmoktas žinias, susidūriau su keliais sunkumais, bet jie tik išmokė mane tuos sunkumus perlipti“.

„Buvo naudinga, nes pasidarius konstrukciją tapo lengviau skaičiuoti ir viskas labai aiškiai matėsi“.

„Asmeniškai nepatiko, nes prie projektų praleidau labai daug laiko. Tačiau projektai iš dalies naudingi, pasitelkiau nemažai loginio mąstymo“.

„Tie projektai buvo įdomūs, bet supratau, kad reikia išmokti laiką skaičiuoti, nes visų projektų iki galo nespėjau padaryti“.

 

Matematikos mokytoja metodininkė Rima Ernestienė

Sąsajos tarp mokslo ir meno

Sąsajos tarp mokslo ir meno

2020-05-04

Sąsajų ieškojimas šiandien, atrodo, nieko nestebina – taip mes išsigryniname, analizuojamoje aplinkoje atrandame pačių netikėčiausių dalykų, iš naujo įvertiname tai, kas buvo įprasta, savaime aišku ir nepajudinama. Todėl kai nusprendėme vykdyti bendrą fizikos-dailės projektą, pirmiausia, galvojome apie mus jungiančias, nors dažnai nematomas, sąsajas, kilo ne vienas klausimas: kur prasideda ir baigiasi mokslas, ar mokslas yra menas, o menas – mokslas, ar egzistuoja ryšys tarp mokslo ir meno?

II klasių integruotas fizikos-dailės projektas startavo balandžio 20 d. Nors planuose buvo derinamas susitikimų ir pamokų laikas, karantinas įvedė savo korekcijas ir projektas vyko „už uždarų durų“: mokiniai dirbo ne klasėje, o savarankiškai,  namuose.

Vertinimo kriterijai, nepriklausomai nuo to, dirbi klasėje ar namuose, visada yra svarbūs, tad baigus darbus buvo analizuojami uždavinių sprendimo būdai, vertinama uždavinio ir piešinio bendra kompozicija, spalviniai deriniai. Tiesa, tų, kurie save vadina mėgstančiais piešti, buvo prašoma vizualia kūryba jokiais būdais neužgožti skaičių ir formulių prasmės. Be abejo,  konsultacijų būta, bet iš esmės ugdytiniai dirbo savarankiškai ir atsakingai.

Kūryba turi daug veidų, jai priskiriamos įvairios prasmės, tačiau tikslas buvo vienas – nustebinti žiūrovą. Mokiniams pavyko! Mes, projekto iniciatorės, tikrai nustebome pamačiusios rezultatus. Stebėjomės ir džiaugėmės. O jūs?

Jovita Ratnikienė, dailės vyresnioji mokytoja; Rima Valčiukienė, fizikos vyresnioji mokytoja

Iniciatyva

2020-05-04

Didždvario gimnazijos II klasių mokiniai: Emilis Jarašiūnas, Pijus Daujotas, Valerija Tarasiuk ir Rosita Miežytė, prisijungė prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamos iniciatyvos - sukurti elektroninį atviruką žmonėms, kovojantiems su COVID-19.    

IT mokytoja Kristina Rimkuvienė

Albumas

Džiuginantys konkurso rezultatai

2020-05-05

Sausio mėn. pabaigoje Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“, organizavo nacionalinį  Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą, kurio tikslas – įvertinti mokinių bendrąsias kompetencijas ir bazinių žinių taikymo gebėjimus konkrečiose praktinėse situacijose. Konkursu buvo siekiama ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, gebėjimą taikyti įgytas žinias kūrybiškai.

Dalyvauti šiame konkurse panoro ir 26 mūsų gimnazijos I–II kl. mokiniai. Užduotis mokiniai atliko elektroninėje testų vykdymo sistemoje. Rezultatai džiugina: mokinių vidutiniškai surinktų taškų suma (vidurkis) daug didesnis nei šalies mokinių vidurkis. Konkurso organizatorių pateiktoje ataskaitoje gimnazijos mokinių gebėjimai įvertinti taip: „aukštesni nei vidutiniai problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimai“.

Iš didždvariečių geriausiai užduotis atliko šie mokiniai: Dominykas Jankevičius (IIM kl.), Paulius Pastoraitis (IM kl.) ir Ugnius Klusas (IG kl.). Jie buvo apdovanoti Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkomis.

Už konkurso organizavimą gimnazijoje dėkojame fizikos mokytojai Rimai Valčiukienei ir IT mokytojai Kristinai Rimkuvienei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pupinytė

             

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale