Naujienos

Priėmimas

Priėmimas

2018-01-19

KVIEČIAME MOKYTIS ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE!

I-IV kl. komplektavimo grupės vadovas – Daiva Trijonienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Tel. 8-41 38 30 62, e-paštas daiva.trijoniene@dg.su.lt

 

Būsimų pirmokų sąrašai bus skelbiami 2018 m. gegužės 22 d.

 

Tarptautinio bakalaureato klasių  komplektavimo grupės vadovas – Rima Tamošiūninė, TB DP koordinatorė.

Tel. 8-41 52 56 58, e-paštas rima.tamosiuniene@dg.su.lt
 
Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

Prašymų formos:

Mūsų visų darbas įvertintas puikiai!

2018-05-11
Gegužės mėn. pradžioje pasirodžiusiame žurnale „Reitingai“ vėl rikiuojamos, lyginamos mokyklos, universitetai, kolegijos, išskiriamos geriausios įstaigos.
Žurnale keletą kartų paminėtas ir Didždvario gimnazijos vardas. Pagal 2017 m. gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo ir įstojimo į valstybės finansuojamas vietas, į užsienio aukštąsias mokyklas rezultatus mūsų gimnazija Lietuvoje užima garbingą 13 vietą (iš 360 mokyklų)! Džiaugiamės, kad šis rezultatas labai pagerėjo – 2016 m. buvome 29 vietoje. Vertėtų priminti, kad čia neatsispindi mūsų gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokinių pasiekimai. 
Mūsų gimnazija yra išskirta ir kaip mokykla, kurioje stipri vadyba: Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra vadyba (NMVA) įvertino aukščiausiu 4 lygiu. Tokį vertinimą 2009-2016 m. yra pelniusios tik 16 Lietuvos mokyklų. Be to, NMVA duomenimis, 4 lygiu įvertinta ir išskirta mūsų gimnazijoje įgyvendinama mokinio asmenybinė ūgtis: atskirų mokinių pažanga, mokinių mokymosi pasiekimai, bendra rūpinimosi mokiniais politika, mokinių asmenybės ir socialinė raida, pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba mokiniams, dėmesys personalui. NMVA per anksčiau minėtą laikotarpį tokiu lygiu įvertino tik 9 Lietuvos mokyklas.
Žurnalą „Reitingai“ galime paskaityti mūsų gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje.
 
Mainų diena „Vėl kartu: 120 minučių“

Mainų diena „Vėl kartu: 120 minučių“

2018-05-10
Gegužės 9 d. Šiaulių Didždvario ir J. Janonio gimnazijos surengė mainų dieną „Vėl kartu: 120 minučių“. Renginys skirtas Didždvario gimnazijos 120-ies metų jubiliejui. Šia proga vyko gimnazistų mainai – Didždvario gimnazija vienai dienai vėl tapo mergaičių gimnazija, o J. Janonio – berniukų gimnazija. 
120 minučių (4 pamokos po 30 minučių) buvo skirtos mokinių interaktyviam mokymuisi, komandiniam, grupiniam darbui, mokėjimo mokytis kompetencijų tobulinimui. Merginos tyrinėjo, atliko kūrybines užduotis, sprendė matematines mįsles, eksperimentavo. Prisiminta Mergaičių gimnazijos istorija, mokinės susipažino su taisyklėmis, kurių jų bendraamžės turėjo laikytis mokykloje prieš šimtmetį,  įgytas žinias pasitikrino Protų mūšyje. Mainų dieną užbaigė bendras mergaičių šokis Vilniaus gatvėje.
Žygis pajūriu

Žygis pajūriu

2018-05-15
Praėjusį šeštadienį Latvijoje, Liepojoje, vyko COASTLINE TREK žygis, skirtas Lietuvos 100-mečiui. Kadangi mes nedalyvavome dalyvauti šiame renginyje, nusprendėme žygiuoti Lietuvos pajūriu. Gegužės 12 dienos ankstyvą rytą grupė Is klasės mokinių su geografijos mokytoja Sniego Raubaite išsiruošė į žygį. Atvykę traukiniu į Girulius, pradėjome savo žygį jūros krantu. Pakeliui  aplankėme vokiečių įrengtą bunkerį, Olandų kepurės klifą (skardį). Galėjome palyginti abrazinį ir akumuliacinį jūros krantus, stebėti įtekančių į jūrą upių žiotis, stabtelėjome Pajūrio regioninio parko pilkosiose kopose. 
Kaitinant vasariškai saulei, pasiekėme Palangą. Taigi įveikę beveik 25 kilometrus, traukiniu grįžome atgal. Savo žygį skiriame Lietuvos 100-mečiui ir norėtume, kad tai
taptų gražia tradicija ateityje.

Mokiniai, dėmesio!

2018-05-16
A. J. Greimo skaitykloje gautas naujas žurnalas „Kur stoti 2018“. Kviečiame pasidomėti.
Dėmesio!

Dėmesio!

2018-04-26

Skelbiamas mokinių, kviečiamų nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokytis Tarptautinio bakalaureato diplomo programos (TBDP) klasėje, sąrašas.

SĄRAŠAS

 

Dėl ugdymo TBDP individualaus ugdymo plano sudarymo informuosime vėliau. 

Gimnazijos bendruomenės žygis „DG 120“

Gimnazijos bendruomenės žygis „DG 120“

2018-04-28
2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazija švenčia 120-ies metų jubiliejų. Tai viena seniausių miesto gimnazijų, garsėjanti ne tik tradicijų puoselėjimu, bet ir atvirumu, inovatyvumu, draugiškos saviraiškos ir saviugdos aplinkos kūrimu, visuomeniškumu.
Balandžio 28 d. vyko pirmasis iš jubiliejui skiriamų renginių – gimtadienio žygis „DG 120“. Kartu švęsti gimnazijos gimtadienį susirinko ne tik mokytojai, buvę ir esami mokiniai, mokinių tėvai, broliai ir seserys, seneliai, visi jaučiantys ryšį su Didždvario gimnazija ir norintys pasidžiaugti gražia švente. 
Susirinkę vienoje populiariausių Šiaulių miesto vietų prie Talšos ežero ir kartu nusifotografavę bendrai nuotraukai, žygeiviai patraukė prie Salduvės kalno (Žuvininkų piliakalnio), kur atkeliaujančius pasitiko būgnai, muzika ir gimtadienio tortas. 
Šventiniais linkėjimais, puikiu oru ir šiltu bendravimu pradėtas jubiliejinių metų renginių ciklas. 
 
Dėkojame Pauliana Media už nuotraukas dronu.
 

 

Mokomės kitaip: edukacinė išvyka į Šiaurės Lenkiją

Mokomės kitaip: edukacinė išvyka į Šiaurės Lenkiją

2018-05-02

Kai prieš daugybę metų mokiausi universitete, mano istorijos dėstytojas pasakė: „Gal ateis tokie laikai, kai mes šią temą mokysimės stovėdami prie koliziejaus Romoje“. Turbūt net pačiam dėstytojui  šie žodžiai tada atrodė tikra utopija. 

Tačiau laikas lekia pirmyn, galimybės keičiasi: vesti istorijos pamoką Šiaurės Lenkijoje – ne utopija, o realybė. Balandžio 19-21 dienomis I-II kl. mokiniai su istorijos mokytojomis vyko  į Šiaurės Lenkiją („LDK istorijos liudytojai Šiaurės Lenkijoje“). Būti Štutgofo koncentracijos stovykloje ir analizuoti holokausto temą yra neginčijamai pažangiau, nei skaityti apie tai geriausiame vadovėlyje. Mokiniai atidžiai klausėsi vadovo pasakojimo apie koncentracijos stovyklos kalinių gyvenimo ir darbo sąlygas. Štutgofe yra išlikusi dujų kamera, kurioje buvo žudomi žmonės,  patalpos, kur buvo deginami jų palaikai. Jose būti –  šiurpoka.  Manau, kad jaunų žmonių apsilankymas koncentracijos stovykloje – ne tik istorinių žinių papildymas, bet ir savų žmogiškųjų vertybių  įsivertinimas.    
Šiaurės Lenkija įdomi sava istorija: tai buvusi prūsų žemė, kurią patiems prūsams valdyti buvo lemta labai trumpai. Gdanskas – puikus, klestintis miestas, žavintis savo architektūros paminklais, garbinga istorija. Pagrindinis mūsų vizito  Gdanske tikslas – aplankyti  naują, modernų  Antrojo pasaulinio karo muziejų. Drąsiai galiu teigti, muziejus ne tik pateisino, bet ir pranoko mūsų visų lūkesčius. Kiekvienas mokinys savo tempu apžiūrinėjo eksponatus ir per ausinukus klausėsi  eksponatų apibūdinimo. Vis girdėdavau mokinių  replikas, kad apie tai jie jau mokėsi ir dabar išmoktą medžiagą įtvirtina.  
Antrą kelionės dieną lankėmės Marienburgo pilyje, kuri yra didžiausia riterių pilis Europoje. Pamokose daug kalbame apie lietuvių kovas su kryžiuočiais, o dabar  turėjome galimybę apžiūrėti kryžininkų tvirtovę, kurios didybe kažkada žavėjosi LDK kunigaikštis Kęstutis. Gaila, kad jis čia pabuvojo ne kaip svečias, o kaip kalinys. Daug  įvairios ir prasmingos medžiagos mokiniai sužinojo vaikščiodami po pilies menes ir rūsius: apie riterių gyvenimo tvarką, magistro rinkimų peripetijas. Džiaugėsi galėdami atsisėsti į didžiojo magistro ištaigingą krėslą ir nusifotografuoti. 
Torunė  – tai nedidelis, bet žavus Lenkijos miestelis. Mūsų apsilankymo priežastis jame – pamatyti autentiškos architektūros pastatus, kurių istorija siekia net XIII amžių. Torunė nebuvo sugriauta karo metais. Gražu, patrauklu, skoninga, nes Torunėje yra draudžiama reklama ir beskoniai kioskai, prekiaujantys neaiškiais gaminiais. Ar galime įsivaizduoti tokį miestą Lietuvoje? Deja... Pasirodo,  Torunėje  gimė ir buvo pakrikštytas pasaulinio garso mokslininkas M. Kopernikas.  Apžiūrėjome namą, kuriame jis augo, bažnyčią, kurioje  buvo pakrikštytas. 
Kelionė pasiteisino vienareikšmiškai. Mokiniai net šnekučiavosi tarpusavyje: „Kaip gerai, kad važiavau, o tai dabar sėdėčiau namie prie kompiuterio ir ką?“ Daugybę istorinių žinių, patirčių,  įspūdžių, dinamiškų vaizdų, socialinių įgūdžių formavimo bagažą gimnazistai parsivežė iš šios kelionės. O mums, mokinius  lydėjusioms mokytojams: Valdai Kizevičiūtei, Laimai Velikienienei, Gienai Kubiliūtei, buvo  smagu matyti mokinius kitoje aplinkoje, geriau juos pažinti. 

           

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale