Naujienos

Priėmimas

2015-01-19

KVIEČIAME MOKYTIS ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE!

Už mokinių priėmimą atsakinga neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Trijonienė.

Teirautis tel.  38 30 62, mob. tel. 860073800, e-adresu daivatr@dg.su.lt

Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis:

Šiaulių miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas "Dėl bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo pakeitimo". 2014 02 27

Šiaulių Didždvario gimnazijos komplektavimo tvarka 2015 m.

Kviečiame

Kviečiame

2015-01-23

2015 m. vasario 9 d. (pirmadienį) 13 val. kviečiame būsimus pirmokus (aštuntokus) susipažinti su Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo programomis, veikla, projektais, neformaliuoju švietimu, TB DP (tarptautinio bakalaureato diplomo programa).

Laukiame visų norinčių mokytis Didždvario gimnazijoje.

Prašome registruotis iki 2015 m. vasario 6 d. tel. 860073800 arba e-paštu: daivatr@dg.su.lt, didzdvaris@dg.su.lt.

 

Pamokų laikas

2015-01-27

PAMOKŲ LAIKAS 2015 M. SAUSIO 28 D.

1.  8.30 - 9.10
2.  9.20 -10.00
3.  10.10 - 10.50
4.  11.00 - 11.40
5.  12.00 - 12.40
6.  13.00 - 13.40
7.  13.50 - 14.30
_____________________

14.35 - 17.00 val. seminaras mokytojams „IQES ONLINE SISTEMOS GALIMYBĖS MOKYTOJŲ PROFESINEI KOMPETENCIJAI TOBULINTI PANAUDOJANT KOLEGIALŲ GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ“
 

Brandos egzaminai

2015-01-13

Šiaulių Didždvario gimnazija yra paskirta 2015 m. brandos egzaminų bazine mokykla. (Žr.  Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą).

Vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (Patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1771, 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1195, 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

Pabrėžos konferencija

2015-01-23

2015 m. vasario 18 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyks 3-ioji Tėvo Jurgio Ambozijaus (Ambraziejus) Pabrėžos vardo mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencija "Žmogaus ekologija". Renginio pradžia - 10 val.

Dalyviai registruojami iki 2015 m. vasario 10 d. el.paštu: pabrezos.konferencija@gmail.com

Konferencijos organizatoriai: Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo centras.

Partneriai: Šiaulių universitetas. LBMA Šiaurės regiono filialas. Lietuvos Chemijos mokytojų asociacija.

 

KVIETIMAS

 

Konferencija

2015-01-05

2015 m. vasario 17 d. 10 val. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyks XII matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė metodinė-praktinė konferencija "Matematikos, informacinių technologijų mokytojų patirtis ir galimybės, siekiant mokinių geresnės mokymo (si)kokybės".

REGISTRACIJA