Naujienos

Priėmimas

2017-01-19

KVIEČIAME MOKYTIS ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE!

Už mokinių priėmimą atsakinga neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Trijonienė.

Teirautis tel. 8-41 38 30 62, e-adresu daivatr@dg.su.lt

 

DĖL PRIĖMIMO Į LAISVAS VIETAS

Nuo 2017 m. gegužės 1 dienos priimami prašymai į laisvas vietas III klasėse.


Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis:

Šiaulių miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas "Dėl bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo pakeitimo"

Šiaulių Didždvario gimnazijos komplektavimo tvarka 2017 m.


 

Dėmesio!

2017-08-04

Rugpjūčio 24 d. 10.00-12.30 val.:

  • Mokiniai kviečiami atsiimti savo mokyklinę uniformą - 116 kab.
  • Pirmokai kviečiami nusifotografuoti mokinio pažymėjimui. Turėkite 1 eurą.

Dėmesio!

2017-08-07
Reikalingas klasių kuratorius(-ė). Darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 val. Privalomas aukštasis universitetinis išsilavinimas. Pageidajantys, siųskite savo CV iki rugpjūčio 18 d. e-adresu didzdvaris@dg.su.lt. Papildoma informacija teikiama tel. 868727903. Neformalaus ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Trijonienė

Informacija būsimiems pirmokams ir jų tėveliams

2017-06-06

Kaip ir šiemet, kitais mokslo metais pirmokai anglų kalbos vadovėlius pirksis patys, turės juos sau, galės rašyti į knygas. Vadovėlio "Gateway" B2 kaina su pratybomis - apie 19-20 eurų. Pinigus rugsėjo mėn. rinks anglų k. mokytojos, vadovėliai užsakomi centralizuotai. Vadovėliai nauji, modernūs, jie turės kodą, su kuriuo bus galima prisijungti prie skaitmeninių resursų. Mokiniai vadovėliais naudosis 2 metus, I-II klasėse.

Socialinės paramos mokiniams

2017-06-29
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) nuo liepos 1 d. kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių (toliau - skyrių) užpildydamas prašymo-paraiškos formą SP-11, šeimos duomenų formą SP-1 bei duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2, pridėdamas pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir kitus reikalingus dokumentus.
Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
 

VBE rezultatai

2017-06-29
Anglų kalbos VBE išlaikė visi gimnazijos abiturientai!
Sveikiname gimnazijos abiturientus, kurių anglų kalbos žinios įvertintos 100 balų: Imarą Avlošenko, Kamilę Janušonytę, Nerijų Juodeikį, Tomą Laurinaitį, Julių Martinkų, Arūnę Naraveckaitę, Dainių Preimantą, Karolį Rutkauską, Tomą Stravinską, Deividą Škultiną, Živilę Vyšniauskaitę.
Dar 54 mokinių įvertinimai yra puikūs (nuo 86 iki 99 b.). Bendras egzamino vidurkis 75,44 b.
 
SVEIKINAME
Nemirą Žilinskaitę, geografijos žinios įvertintos 100 balų! 
Enriką Savickaitę, rusų kalbos žinios įvertintos 100 balų!
Sveikiname mokinius ir dėkojame mokytojams S. Raubaitei, O. Grišajevai, V.Medekšienei, I.Gutauskienei, A.Samsanavičienei, I.Stonienei, E.Krištupaitei.
 
MATEMATIKOS VBE
S. Alejūnaitės, G. Kalasevičiūtės, R. Monstvilaitės žinios ir gebėjimai įvertinti 100 balų. Sveikiname mokines ir dėkojame mokytojoms R. Ernestienei, I. Baranauskienei.
Dar 22 abiturientų žinios įvertintos puikiai – nuo 96 iki 99 balų.
Egzamino vidurkis 59,24 b.
 
LIETUVIŲ K. VBE
Sveikiname J. Pinskutę - Jasaitę iš lietuvių k. VBE pelniusią 100 balų! Ačiū jos mokytojai Ž. Muzikevičiūtei. Džiaugiamės ir 15 didždvariečių puikiais įvertinimais (86-99 b.).
 
ISTORIJOS VBE
Sveikiname F. Roznytę iš istorijos VBE gavusią 100 balų. Dėkojame mokytojai V. Kizevičiūtei.
 
CHEMIJOS VBE
Egzamino vidurkis 80 b. Didžiuojamės 9 mokinių rezultatais (86-99 b.). Ačiū mokytojai V. Savickaitei.
 
IT VBE
Didždvarietis T.Stravinskas gavo 100 b. Dėkojame mokytojai D. Bukelytei.

 

Sveikiname

2017-07-03
Birželio 26-30 dienomis Klaipėdoje vyko 4-oji Baltijos šalių geografijos olimpiada, kurioje dalyvavo 70 mokinių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Rusijos ir Baltarusijos. Lietuvos komandai atstovavo 8 moksleivių komanda, tarp kurių buvo ir didždvarietis Kipras Tallat Kelpša (TB1). Pasak Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidento Ryto Šalnos, olimpiados užduotys peržengė vadovėlių ribas. Be to renginys vyko anglų kalba.
Sveikiname Kiprą šioje olimpiadoje laimėjusį bronzos medalį.
 
Geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė
TBDP 11-oji laida

TBDP 11-oji laida

2017-07-07
Sveikiname Tarptautinio bakalaureato diplomo programos 11-osios laidos mokinius, sėkmingai baigusius programą, džiaugiamės jų pasiekimais, dėkojame mokytojams! 
Aukščiausius įvertinimus (HL, 7 = 100 VBE) gavo šie mokiniai: 
 
Lietuvių kalba ir literatūra (mokytoja Janina Dombrovskienė)
- Gabija Godaitė
- Ineta Šimkūnaitė 
 
Anglų kalba (mokytojos Alla Chvostova ir Tatjana Sviatkina)
- Urtė Chšanavičiūtė
- Eglė Jurgaitytė
- Patrikas Karpenko 
- Vytautė Milvydaitė
- Nojus Rimeisis
- Arnas Tamašauskas
- Ineta Šimkūnaitė
- Martynas Šereiva
- Liudas Vinkleris
 
Fizika (mokytojas Evaldas Daujotas)
- Vytenis Šliogeris
 
Matematika (mokytoja Aistė Venclovienė)
- Vytenis Šliogeris
 
4000 žodžių išplėstines esė A vertinimus gavo šie mokiniai: 
- Veranika Boukun (fizika, darbo vadovas mokytojas Evaldas Daujotas)
- Vilius Jokubaitis IKT/ kompiuterių mokslas, darbo vadovas mokytoja Daiva Bukelytė)
- Eglė Jurgaitytė (psichologija, darbo vadovas mokytoja Rūta Nagelienė)
 
Taip pat džiaugiamės šiais mokiniais, kurių žinios ir gebėjimai įvertinti aukščiausiu balu (SL, 7 = 95 VBE) 
Lietuvių kalba ir literatūra
- Linas Majus (mokytoja Janina Dombrovskienė)
 
Rusų kalba (mokytojos Olga Grišajeva, Natalia Ploshenko)
- Paulina Baranauskaitė
- Gerulytė Vilma
- Petrauskaitė Gabija 
- Šegurovas Eugenijus 
 
Vokiečių kalba (mokytoja Danguolė Kukla) 
- Ineta Šimkūnaitė

        

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale