« Atgal
Titulinis » Veiklos sritys » Neformalusis ugdymas » Renginiai » 2018-2019 m.m. renginiai »

Konferencija apie mokslą, meną ir tikėjimą

2019-02-19
Konferencija apie mokslą, meną ir tikėjimą

Puoselėdami STEAM mokslams palankią kultūrą, gimnazijos gamtos mokslų mokytojai  vasario 19 d. respublikos mokinius, mokytojus, mokslininkus ir dvasininkus pakvietė į 7-ąją Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo konferenciją „Žmogaus ekologija“.

Per šimtas dalyvių iš šalies mokyklų: Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos, Šiaulių „Romuvos“, Salduvės, Gytarių, Rėkyvos, Ragainės progimnazijų, Radviliškio Lizdeikos, Pakruojo „Atžalyno“, Plungės „Saulės“, Pakruojo rajono Linkuvos, Kuršėnų rajono L. Ivinskio, Kauno „Aušros“, Radviliškio rajono Šiaulėnų  M. Šikšnio, Kelmės rajono Kražių Ž. Liauksmino, Šiaulių S. Daukanto, Didždvario, J. Janonio, „Saulėtekio“, S. Sondeckio menų, Sporto gimnazijų, Logopedinės, Suaugusiųjų mokyklų, „Ringuvos“ spec. mokyklos, Šiaulių moksleivių namų, Šiaulių profesinio rengimo centro, Šiaurės kolegijos ir Šiaulių universiteto rinkosi į plenarinį posėdį, kuris vyko  Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išklausyti įdomių ir labai įvairių pranešimų: pasakos apie maistą ir smegenis (I. Kuodienė, Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras), apie bitininkystę (N. Juškevičienė, Salduvės progimnazija), ekologinę mokyklą ir ekologinį universitetą (I. Barabanova, ŠU), papuošalų kūrimą tautiniam kostiumui (G. Adomaitytė, Didždvario gimnazija), bendrystę ir tarnystę (D. Kratukienė, J. Janonio gimnazija),  šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius S. Kazėnas kalbėjo apie XIX a. pradžios šviesuolio, kunigo J. Pabrėžos įvairiapusę veiklą.

Darbas sekcijose persikėlė į Didždvario gimnaziją. Čia buvo pristatyta dar 40 pranešimų. Visus stebino temų gausa ir įvairovė (pavyzdžiui, „Arbatos kelias“, „Sveikata visus metus“, „Poezija fizikos pamokoje“, „IKT taikymas ugdymo procese prisideda prie miškų išsaugojimo“, „Integruotų dailės ir muzikos pamokų kūrybinės patirtys“).  Visi pranešėjai buvo apdovanoti Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro, konferencijos rėmėjo, dovanėlėmis.

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotraukos: Nino Jashiashvili