Naujienos

Pamokų laikas

2017-12-11
PAMOKŲ LAIKAS 2017 M. GRUODŽIO 15 D.
 1.  8.30 - 8.55
 2.  9.00 - 9.25
 3.  9.30 - 9.55
 4.  10.05 - 10.30
 5.  10.40 - 11.05
 6.  11.15 - 11.40
 7.  11.50 - 12.15
 8.  12.25 – 12.50
_____________
 
Pedagoginių darbuotojų edukacinė išvyka „Bendruomenės narių telkimas užtikrinant jų emocinį saugumą" į Renavo dvarą.
 
Mąstyk globaliai, veik lokaliai

Mąstyk globaliai, veik lokaliai

2017-12-13
Ugdant smalsų, sumanų ir kūrybišką gimnazistą Didždvario gimnazijoje taikomi įvairūs netradicinio ugdymo metodai ir formos: verslumo pamokos, projektai, išvykos, susitikimai ir t.t. Gruodžio 6 d. per matematikos pamokas II m ir II p kl. (mokytojas V. Tamašauskas) lankėsi CITADELE banko verslo projektų vadovas Justinas Tamašauskas. Jis pasakojo, kokių savybių reikia geram verslininkui, atsakinėjo į gimnazistų klausimus, teikė patarimus, kaip pradėti verslą, kaip ir kur realizuoti savo užsibrėžtus tikslus bei generuoti iškilusias idėjas.
Gerai, kad CITADELE bankas remia smulkaus ir vidutinio verslo įmones, o šis renginys - savarankiško užimtumo bei jaunimo finansinio raštingumo skatinimo, partnerystės įgyvendinti tikslus idėjų mugė. Svečias papasakojo apie asmeninę patirtį, įkvėpė gimnazistus visada siekti užsibrėžto tikslo ir nebijoti atsakomybės.
 
Aistė Klinauskaitė
CAS convention

CAS convention

2017-12-13
Gruodžio 1-2 dienomis mūsų gimnazijos TB1 ir TB2 kl. mokiniai dalyvavo kasmetinėje CAS konvencijoje, kuri vyko Vilniaus licėjuje. Šių metų tema – „Building bridges“. Konvencijoje buvo kalbama apie bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprių tarpusavio ryšių kūrimą bei išlaikymą. Mokiniai turėjo galimybę išklausyti Airijos ambasadoriaus Lietuvoje paskaitos apie tai, kaip „statyti tiltus“ skirtingų tautybių žmonių bendruomenėje. Reprezentantė iš lyčių lygybės instituto dalyviams pasakojo apie moterų ir vyrų vaidmenį moksliniame, profesiniame ir technologiniame gyvenime bei skatino siekti savo užsibrėžtų tikslų. Antrąją dieną konvencijos dalyviai pristatė savo mokyklose įgyvendinamus CAS projektus. Didždvariečiai kalbėjo apie protų kovas, debatų klubą, VB taurę ir Kenijos projektą, kitos gimnazijos –  apie veiklą senelių namuose, dienos centruose, darželiuose. Labiausiai įsiminė Kauno Jėzuitų gimnazijos projektas: mokiniai aukoja savo  plaukus „Little Princess Trust“ labdarai ir  taip padeda vaikams, kurie dėl ligos neteko plaukų.  Renginys buvo tikrai naudingas, nes pasisėmėme patirties ir susiradome naujų draugų.
Ekspromtinės kalbos konkursas

Ekspromtinės kalbos konkursas

2017-12-13
Gruodžio 12 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko tradicinis – aštuntasis – Šiaulių miesto III-IV klasių Ekspromtinės kalbos konkursas, skirtas Lietuvos 100-mečiui  paminėti. Renginį organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jolanta Valančienė ir Janina Dombrovskienė. Šį kartą konkurso dalyviams teko paruošti 4-5 minučių kalbą, skirtą pasaulio šalių jaunimo grupei, nieko negirdėjusiai apie Lietuvos istoriją, kultūrą, gyventojus, jų vertybes, gyvenimo būdą. Mokiniams buvo suteikta laisvė improvizuoti: įsikūniję į mainų programos dalyvį, atstovaujantį Lietuvai,  galėjo pasirinkti  aspektą, leidžiantį neformaliai pristatyti savo šalį. Dėl iš pirmo žvilgsnio pasirodžiusios nereikšmingos užduoties – reikėjo pasirinkti vieną iš  dešimties pateiktų fotografijų kaip savo kalbos iliustraciją – konkurso dalyviai turėjo galimybę atsiskleisti ir sukūrė originalias kalbas. Visi gimnazistai kalbėjo  sklandžia, taisyklinga kalba, mintis dėstė  argumentuotai ir  struktūriškai. Konkurso vertinimo komisija džiaugėsi išprususiais, literatūra, kultūra besidominčiais  ir puikiai savo krašto istoriją išmanančiais mokiniais. Po viešųjų kalbų,  vykstant diskusijai, mokiniai dalijosi įspūdžiais, aptarė užduotis, ypač palankiai įvertino konkurso pradžioje pateiktą vaizdo ir garso medžiagą, kurioje buvo pristatytos poeto K. Bradūno dukters E. Bradūnaitės, gyvenančios Havajuose, mintys apie gimtosios kalbos išsaugojimo svarbą ir šiuolaikinio jaunimo, sunkiai pelnančio duonos kąsnį, išpažintys Palangoje (T. Bručo filmas „Čeburekų pardavėjai“). Aktyviausi šiemet buvo Juliaus Janonio, Simono Daukanto, Didždvario, „Romuvos“ ir Šiaulių universiteto gimnazijų atstovai.  Pirmoji vieta skirta  Augustei Kavaliauskaitei (Juliaus Janonio gimnazija) ir Vaivai Šiuparytei (Didždvario gimnazija), antroji – Gretai Petrauskaitei („Romuvos“ gimnazija) ir Mildai Jurgaitytei (Juliaus Janonio gimnazija), trečioji – Ainiui Pikūnui (Šiaulių universiteto gimnazija) ir Donatai Taunytei (Simono Daukanto gimnazija). Renginio organizatorės tikisi, kad konkurso dalyviai įgijo patirties, kaip įveikti jaudulį,  ir džiaugiasi, kad kiekvienas  atskleidė  savo, kaip gero oratoriaus, gebėjimus įtaigiai, nuoširdžiai polemizuoti,  kritiškai vertinti ir  praeityje gyvenusių žmonių, ir dabartinės kartos rūpesčius.
Išvyka į Žemaitijos sostinę – Telšius

Išvyka į Žemaitijos sostinę – Telšius

2017-12-13
Baigę analizuoti viduramžius ir išnagrinėję Lietuvos krikšto ypatumus, gruodžio 6 d.  trečiokai, istorijos A kurso mokiniai, išvykome į edukacinę kelionę, kad galėtume įtvirtinti įgytas žinias istorijos pamokose. Tik atvykę į Telšius,  aplankėme paminklą, skirtą svarbiausiam  XIII-XIV a. Lietuvos ir Rytų Pabaltijo istoriniam įvykiui – 1260 m. liepos 13 d. vykusiam Durbės mūšiui, kuriame jungtinė Žemaitijos genčių kariuomenė sutriuškino galingą Livonijos, Prūsijos, Danijos ir Švedijos karalaičio Karolio kariuomenę. 
Po to apžiūrėjome vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus Šv. Antano Paduviečio katedrą, pastatytą 1791 m. (katedra nuo 1926 m.). Gana svarbi katedros dalis yra reljefinės jos durys, kurios buvo sukurtos  įamžinti Žemaitijos krikšto 600-ąsias metines. Ant durų sudaryti 4 reljefiniai epizodai-meniniai blokai: žemaičių pagoniškoji istorinė praeitis iki krikšto, Žemaitijos krikštas bei Konstancos Visuotinis susirinkimas ir garsusis žemaičių skundas, Žemaičių vyskupystės istorija bei Telšių vyskupijos istorija. Turėjome išskirtinę galimybę aplankyti Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminariją, kurią aprodė A. Sabaliauskas, Telšių miesto studijų prefektas;  Didžiąją Žemaičių sieną, demonstruojančią ypatingą žemaičių pagarbą savo kalbai, papročiams, unikaliai istorijai; muziejų „Alka“, kuriame sukaupta daugiau kaip 60 000 archeologijos, etnografijos, liaudies meno,  fotografijų ir kt. eksponatų;  Rainių Kančios koplyčią, pastatytą 1991 m. sovietų žudynių vietai atminti.
Neabejotina, kad kelionė papildė mūsų  turimas žinias, supratome, kaip svarbu įamžinti protėvių atminimą.
Pilietiškumo pamoka LR Prezidentūroje ir valstybės pažinimo centre

Pilietiškumo pamoka LR Prezidentūroje ir valstybės pažinimo centre

2017-12-13
Kaip gimė mintis suorganizuoti  tokią pamoką? Per pilietinio ugdymo pamoką mes su I klasių gimnazistais diskutavome: ką turi daryti mokykla, jų tėvai ir jie patys, kad jaunimas būtų pilietiškesnis?  Buvo įvairiausių pasiūlymų. Vienas  jų – pamatyti Lietuvos valdžios institucijas realybėje. Pamanėme, jog tai šis pasiūlymas yra nesunkiai įgyvendinamas, tad  gruodžio 2 d. su dalimi  I m, I g ir  I p kl. mokinių nuvykome į  Vilnių. 
Pirmiausia aplankėme Valstybės pažinimo centrą. Tai modernus muziejus,  aprūpintas šiuolaikine kompiuterine įranga. Mokiniai,  gavę planšetes, kuriose buvo pateikta informacija apie matomus objektus, lydimi muziejaus vadovės,  galėjo papildyti savo istorijos ir pilietiškumo žinias. Muziejuje mokiniai nenuobodžiavo, o smalsiai apžiūrinėjo ir analizavo informaciją apie  Lietuvos istorijos esminius įvykius, Lietuvos prezidentų darbą, žmonių veiklą sovietmečiu pogrindžio sąlygomis,  dalijosi įspūdžiais ir diskutavo.  
Lietuvos Respublikos   Prezidentūroje mūsų laukė gidė, kuri mokiniams papasakojo apie Lietuvos prezidento rinkimų tvarką, jo teises ir pareigas. Įdomu buvo sužinoti ir kai kurias prezidento etiketo subtilybes: kur ir kada stovėti, paduoti ranką pasisveikinti, kokie yra aprangos reikalavimai.  Smagu buvo pasėdėti Prezidentūros spaudos konferencijų salėje, kurią mokiniai buvo matę tik per televizorių.  Apsilankėme daugumoje kabinetų, skirtų vyriausybės ir jos atstovų, diplomatų ir užsienio delegacijų  pasitarimams organizuoti, net pamatėme kabinetą, kuriame pusryčiauja mūsų prezidentė.  Mokiniai nustebo, sužinoję,  kad užsienio svečiai sodinami arčiau durų, kad prasidėjus gaisrui  ar įvykus kitai nelaimei,  greičiau pasiektų duris.
Pilietiškumo pamoka netradicinėje erdvėje padėjo mokiniams geriau suprasti, kaip funkcionuoja mūsų valstybės valdžios aparatas, už ką yra atsakingi vieni ar kiti valstybės pareigūnai. 

Sveikiname!

2017-12-13
Sveikiname Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų k. olimpiados nugalėtojus:
I kl. grupėje:
 • I vieta - Matas Kvietkauskas, Im kl. (mokytoja Tatjana Sviatkina)
 • II vieta - Orinta Liu, Im kl. (mokytoja Alla Chvostova)
 • III vieta - Meda Alminaitė, Ia kl. (mokytoja Iveta Gutauskienė)
II kl. grupėje:
 • I vieta - Živilė Jociūtė, IIp kl. (mokytoja Alla Chvostova)
 • II vieta - Viltė Uptaitė, IIm kl. (mokytoja Tatjana Sviatkina)
 • III vieta - Laurynas Matuzas, IIm kl. (mokytoja Tatjana Sviatkina)
III kl. grupėje:
 • I vieta - Gabrielė Krupinaitė, TB1 kl. (mokytoja Alla Chvostova)
 • II vieta - Gustė Rimkutė, IIIc kl. (mokytoja Iveta Gutauskienė)
 • II vieta - Emilija Poškaitė, TB1 kl. (mokytoja Tatjana Sviatkina)

Sveikiname!

2017-12-13

Sveikiname IV kl. mokinius Vismantą Stonkų ir Žygimantą Kramenką Šiaulių miesto 11-12 kl. mokinių informatikos olimpiadoje laimėjusius I vietą

Dėkojame vaikinų mokytojai Daivai Bukelytei

Sveikiname!

Sveikiname!

2017-12-14

Sveikiname Didždvario gimnazijos šachmatininkų komandą laimėjusią III vietą tarpmokyklinėse varžybose.

Komandos nariai: Fokaitė Gabrielė, 4 b kl., Rokas Lideikis, 3 b kl., Unė Barauskaitė 1 p kl., Aironas Koliasnikovas 1 m kl.

Kūno kultūros mokytoja Rima Kasiliauskienė

Sveikiname!

2017-12-14
Dėkojame už dalyvavimą bei parodytus aukštus C++ programavimo kalbos ir mąstymo gebėjimus Šiaulių miesto 11–12 klasių mokinių informatikos olimpiadoje:
 • Vismantas Stonkus, IV kl.
 • Žygimantas Kramenka, IV kl.
 • Marius Pocevičius, TB2
Sveikiname didždvariečius, surinkusius visus galimus taškus olimpiadoje:
 • Vismantas Stonkus, IV kl.
 • Žygimantas Kramenka, IV kl.
Linkime sėkmės III etapo atrankinėje dalyje į respublikinės olimpiados baigiamąją dalį.
Mokytoja Daiva Bukelytė

        

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale