« Atgal
Titulinis » Naujienos »

Socialinės paramos mokiniams

2017-06-29
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) nuo liepos 1 d. kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių (toliau - skyrių) užpildydamas prašymo-paraiškos formą SP-11, šeimos duomenų formą SP-1 bei duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2, pridėdamas pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir kitus reikalingus dokumentus.
Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
Priklausomai nuo gaunamų pajamų:
1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (153 Eur);
2. Savivaldybės tarybos nustatytais atvejai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur);
3. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
Nemokamas maitinimas skiriamas:
1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, jeigu per tą laikotarpį nesikeitė bendrai gyvenančių asmenų pajamos (įvykus pasikeitimams, pareiškėjas informuoja skyrių);
2. pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais - nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos, jeigu per tą laikotarpį nesikeitė bendrai gyvenančių asmenų pajamos (įvykus pasikeitimams, pareiškėjas informuoja skyrių);
3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamų dienininių vasaros poilsio stovyklų metu.
Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis nuo liepos 1 d. iki spalio 5  d.
 
Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:
1. prašymas-paraiška (prašymas);
2. pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažymos apie pajamas;
4. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
5. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
6. kiti.
 
Dėl socialinės paramos mokiniams galima kreiptis žemiau nurodytais adresais:
Aido g. 10A, 6 kab.; 10 kab.; 11 kab. informacijos tel. 552909
Aušros al. 29, 1 kab.; 8 kab. informacijos tel. 399316
 
Pateikti elektroninį prašymą:
http://www.spis.lt/  (Gyventojų sritis)
Gyventojams – prisijunti (per elektroninę bankininkystę).
 
1.Pateikiame prašymą mokinių nemokamam maitinimui skirti:
Naujas prašymas – Parama mokiniams. 
Pažymime „Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas“:
Surašome visus šeimos narius, užpildome asmens priskyrimo socialinei grupei detalizavimo anketą, užpildome prašymą, surašome pajamas, išsaugome ir tada atsiranda mygtukas „Failai“.  Per jį prisegame skanuotus reikalingus dokumentus. Tada jau pateikiame prašymą.
 
2. Pateikiame prašymą Paramos mokinio reikmenims skyrimui:
Naujas prašymas – Parama mokiniams. 
Pažymime „Paramos mokinio reikmenims skyrimas“:
Užpildome.