« Atgal
Lietuvių kalbos ugdymo skyrius.  Socialinių mokslų mokytojų ugdymo skyrius

Lietuvių kalbos ugdymo skyrius. Socialinių mokslų mokytojų ugdymo skyrius

2013-09-20
Lietuvių kalbos ugdymo skyriaus ir Socialinių mokslų mokytojų ugdymo skyriaus vedėja
Audronė Saldauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Užsienio kalbų ugdymo skyrius

Užsienio kalbų ugdymo skyrius

2013-09-20
Užsienio kalbų ugdymo skyriaus vedėja
Rūta Alminienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė
Matematikos ir IT mokytojų ugdymo skyrius. Gamtos mokslų mokytojų ugdymo skyrius

Matematikos ir IT mokytojų ugdymo skyrius. Gamtos mokslų mokytojų ugdymo skyrius

2013-09-20

Matematikos ir IT mokytojų ugdymo skyriaus ir Gamtos mokslų mokytojų ugdymo skyriaus veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė - II vadybinė kategorija.

TB DP

TB DP

2013-09-27

TB DP KOORDINATORĖ anglų kalbos mokytoja metodininkė Rima Tamošiūnienė.

Veiklos stebėsenos poskyris

Veiklos stebėsenos poskyris

2015-12-17

Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė

Atsakinga už šių funkcijų vykdymą:

  • mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos rengimą;
  • mokyklos įsivertinimo organizavimą, duomenų analizę, išvadų ir rekomendacijų rengimą.
  • projektų rengimą, koordinavimą, ataskaitų rengimą;

 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrius

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrius

2013-09-20
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
Daiva Trijonienė - II vadybinė kategorija
 
Biblioteka. Skaitykla

Biblioteka. Skaitykla

2013-11-11
Bibliotekoje dirba: bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė ir bibliotekininkė Jovita Labanauskienė.
Darbo laikas: 8.00 - 16.00