« Atgal
  • Lapkričio 8 d. Didždvario gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje atidaryta Im ir Ig klasių mokinių projektinių darbų paroda „Iš arti. Mikroorganizmai“. Šie darbai - tai bendras dailės ir biologijos pamokų projektas, kuriuo siekta pagilinti mokinių žinias, išplėsti akiratį, mokytis interpretuoti.
  • Dėkojame

Dėkojame TB`3 laidos TB DG Alumni klubo narei Akvilei Laukaitytei už A. J. Greimo skaityklai dovanotas knygas.

  • Tarptautinė Mokytojų diena
Tarptautinės Mokytojų dienos proga Didždvario gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje surengta gimnazijos mokytojų leidinių paroda.
 
  • Spalio mėn. A. J. Greimo skaitykloje veikė dvi parodos: „Spalis - sveikatos mėnuo“ ir „Dievo ir Tėvynės dainius: Maironiui - 155“.
 
  • Mokyklos gynimo diena

Didždvario gimnazijos A.J.Greimo skaitykloje veikia dokumentų paroda, skirta Mokyklos gynimo dienai.

  • Knygų klubas
Didždvario gimnazijos Knygų klubas po vasaros atostogų vėl atnaujino savo veiklą. Saulėtą rugsėjo popietę klubo narės rinkosi į jau tradiciniu tapusį renginį „Vasaros skaitymai“, kurio metu pasidalino įspūdžiais apie per vasarą perskaitytas knygas. Sniega Raubaitė ir Roma Pupinytė pristatė E. Malūko romaną „Vytauto žemė“, kuris sukėlė didelį susidomėjimą Lietuvos visuomenėje. Rimos Dranickaitės perskaitytas suomių rašytojos S. Oksanen romanas „Valymas“ pasakoja apie sovietmečio žiaurumus, prekybą žmonėmis, išgyvenimą represinėje visuomenėje. Rimai Kasiliauskienei didelį įspūdį paliko perskaityta L. Gounelle knyga „Dievas visada keliauja incognito“. Labai aktualias problemas nagrinėja rašytojas Umberto Eco savo knygoje „Takios visuomenės kronikos“, kurią perskaitė Valda Kizevičiūtė. Daug diskusijų sukėlė Laimos Vielikėnienės perskaityta M. Albom knyga „Antradieniai su Moriu“. Popietės metu knygų kvapas konkuravo su pilstomos arbatos aromatu, vyko karštos diskusijos, skambėjo juokas.
 
  • Jaunimo galimybės ES
Rugsėjo 25 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko diskusija „Jaunimo galimybės ES“. Su gimnazistais bendravo Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovas Arnoldas Pranckevičius, seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen, seimo narė Aušrinė Armonaitė ir jaunimo komandos narys Šiauliuose Bernardas Jauga. Mokiniai aktyviai domėjosi Europos ateities perspektyvomis, Europos Sąjungos ateities scenarijais. 
Dėkojame už Didždvario gimnazijos bibliotekai padovanotas vertingas knygas.
 
  • Žydų genocido dienos minėjimas
Minint Lietuvos žydų genocido dieną Didždvario gimnazijos A.J.Greimo skaitykloje surengta spaudinių paroda „Niekada per amžius“. Parodą aplankė I-II klasių mokiniai kartu su istorijos mokytojomis. 
Ši paroda mokiniams dar kartą priminė žydų tautos tragediją antrojo pasaulinio karo metais.
 

2017 m. LR Seimas yra paskelbęs A.J.Greimo metais. Šią sukaktį į atmintinų datų sąrašą yra įtraukusi ir UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Algirdas Julius Greimas – lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas. Vienas žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas. 

 
 
SVARBIAUSI BIOGRAFIJOS FAKTAI:
Algirdas Julius Greimas gimė 1917 metų kovo 9 d. Tuloje (Rusija).
Nuo 1919 m. iki 1927 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje.
1929-1931 m. gyveno Šiauliuose, lankė berniukų gimnaziją (dabar Šiaulių J.Janonio gimnazija), Marijampolėje baigė Rygiškių Jono gimnaziją.
1934-1935 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, 1936–1939 m. – kalbotyrą Grenoblio (Prancūzija) universitete.
1940-1944 m. gyveno Šiauliuose, mokytojavo mergaičių gimnazijoje (dabar Šiaulių Didždvario gimnazija) ir Prekybos institute.
1949 m. Sorbonoje (Prancūzija) apgynė daktaro disertaciją.
1950-1958 m. dėstė Aleksandrijos (Egiptas),1958-1962 m. Ankaros ir Stambulo (Turkija),1962-1965 m. Puatje (Prancūzija) universitetuose.
Nuo 1965 m. Paryžiuje vadovavo semiolingvistinių tyrimų seminarui, kurio pagrindu susiformavo Paryžiaus semiotikos mokykla.
1971 m. skaitė paskaitas Vilniaus universitete.
Algirdas Julius Greimas mirė 1992 m. vasario 27 d. Paryžiuje, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
2017 m. sausio 25 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje atidaryta A.J.Greimo vardo skaitykla.

 


Darbo laikas : 8.00-16.00

Bibliotekoje dirba: bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė ir bibliotekininkė Jovita Labanauskienė.
 
 
Skaitykloje yra 34 darbo vietos, iš kurių 14 kompiuterizuotos, su preiga prie interneto. Skaitykloje yra 9 kompanijos "Apple" kompiuteriai "iMac". Norintys išbandyti naujas kompiuterines technologijas, susipažinti su kompiuterinės grafikos pasauliu ir multimedijos atveriamomis perspektyvomis gali tai dabar padaryti skaitykloje su naujais kompiuteriais. Bibliotekoje yra daugiafunkcinis spausdintuvas, skaitykloje - multimedija projektorius su ekranu. Mokiniai gali atsispausdinti reikalingą medžiagą iš USB atmintuko. Skaitykloje mokytojai gali vesti integruotas pamokas, seminarus, konferencijas, susitikimus.
Fondas
Šiuo metu bibliotekos fondą sudaro 12 925 egz. knygų, 290 vnt. garsajuosčių, 49 vnt. vaizdajuosčių, 223 vnt. CD/DVD. Turime sukaupę 18 015 egz. vadovėlių fondą, tame tarpe Tarptautinio bakalaureato diplomo programos vadovėlių.
Skaitykloje yra retų enciklopedinių leidinių:
Lietuvių enciklopedija (37 tomai, išleista Bostone, JAV)
Encyclopedia Lituanica (6 tomai, išleista Bostone, JAV)
Visuotinė lietuvių enciklopedija (24 tomai)
Vykdant Didždvario gimnazijos renovaciją buvo atliktas kapitalinis bibliotekos ir skaityklos remontas.
Dalyvauta projekte "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.
Projekto dėka bibliotekoje ir skaitykloje pakeisti visi baldai, gauta naujų kompiuterių.
 
Skaitytojai
Bibliotekoje skaito Didždvario gimnazijos mokytojai, mokytojai senjorai, mokiniai.
 
Renginiai
Skaitykloje organizuojamos knygų, fotografijų parodos, eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai.  Vyksta konferencijos, seminarai, susitikimai. 
Bibliotekoje kaupiama medžiaga apie gimnaziją, jos mokinius, mokytojus iš respublikinės, regioninės, miesto spaudos, internetinių portalų. Čia kaupiamos gimnazijos "Metų knygos", naujienlaiškiai. Bibliotekoje kaupiama ne tik metodinė literatūra, bet ir mokinių leidiniai, projektiniai darbai įvairiose laikmenose.
Prenumeruojami žurnalai "Kuo būtI", "Kur stoti", "Kur stoti užsienyje", "Gimtasis žodis", "Naujasis židinys", "Knygų aidai","IB World", veikia ekspozicija "Profesinis informavimas".
 
Bibliotekos modernizavimas
Jau nuo 2001 m. bibliotekos darbas yra kompiuterizuotas. Įdiegta bibliotekų informacinė sistema "Biblio", kuri leidžia kompiuterizuoti visas bibliotekinio darbo funkcijas – nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo.
 
Paslaugos
Bibliotekos lankytojai turi galimybę:
naudotis prieiga prie interneto;
surastą informaciją įsirašyti į informacinę laikmeną;
dirbti su Microsoft Office programomis;
konvertuoti dokumentus iš doc, xls į pdf formatą;
teikiama spausdinimo ir kopijavimo paslauga (paslauga mokama, A4 formato lapas 0,05 ct);
gauti atsakymus į bibliografines užklausas;
dalyvauti bibliotekos renginiuose;
rengti skaitykloje savo darbų parodas, renginius, vesti seminarus, susitikimus.
 
Naudingos nuorodos skaitytojams:
www.Ivb.lt  (Lietuvos virtuali biblioteka)
www.lrs.lt  (Lietuvos respublikos teisės aktų paieška)