« Atgal
  • Knygų klubas

Pavasarį gražiu, prasmingu susibūrimu pasitiko gimnazijos Knygų klubas. Kaip visada, dalintasi įspūdžiais, kuri knyga ypač sudomino, kuri buvo verta Metų knygos nominacijos. Tačiau, svarbiausia, tą popietę bendramintės sveikino buvusią gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją, dabar senjorę Joaną Župerkienę garbingo 80 metų jubiliejaus proga. Mokytoja Joana, energinga, inteligentiška, turinti puikų humoro jausmą asmenybė, visada laukiama Knygų klubo popietėse. Ji – mūsų šviesulys: patars, paakins, nuramins, supras. Šįkart jubiliatė pasakojo apie savo senelių, tėvų gyvenimą, įvairiais laikotarpiais patirtus išbandymus. Džiaugėsi ir didžiavosi savo dukterimis, anūkais. Prisiminė mokinius, su kuriais nenutrūksta ryšiai iki šiol. Laikas bėgo, tačiau skirstytis nesinorėjo. Buvo gera klausytis, juokauti - švęsti gyvenimą. Tokia mūsų gerbiama mokytoja Joana!

Jolanta Valančienė

  • „Metų knygos rinkimai 2018“ 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ nugalėtojomis tapo šios knygos: suaugusiųjų prozos kategorijoje – Antano Šileikos knyga „Basakojis bingo pranešėjas“ (leidykla „Baltos lankos“), poezijos kategorijoje – Gretos Ambrazaitės eilėraščių knyga „Trapūs daiktai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla), publicistikos ir dokumentikos knygų kategorijoje – Aurimo Švedo knyga „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ (leidykla „Aukso žuvys“), knygų vaikams kategorijoje – Jurgos Vilės knyga „Sibiro haiku“, iliustravo Lina Itagaki (leidykla „Aukso žuvys“) ir knygų paaugliams kategorijoje – Ilonos Ežerinytės apysaka „Verksnių klubas“ (leidykla „Dominicus Lituanus“).

  • „Laisvės kaina. Partizanai“

A. J. Greimo skaitykloje veikia spaudinių paroda „Laisvės kaina. Partizanai“, skirta Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto metams ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos deklaracijos paskelbimo 70-mečiui paminėti.

  • Renkame  geriausią 2018 metų knygą
Metų knygos rinkimai Lietuvoje vyksta nuo 2005 metų ir  jau tapo svarbiu šalies kultūros įvykiu. Šios akcijos tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. A. J. Greimo skaitykloje vyko jau tradicija  tapusi popietė, kurią  kasmet organizuoja gimnazijos Knygų klubas, „Skaityk ir balsuok už geriausias 2018 metų knygas“.
Knygų klubo narės: lietuvių k. mokytoja Jolanta Valančienė, istorijos mokytoja Valda Kizevičiūtė, bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė pristatė knygas, pretenduojančias į Metų knygos titulą, ragino skaityti ir balsuoti už geriausią.
  • Knygų kalėdos 2018

 

Baigėsi tradicinė akcija „Knygų Kalėdos“, kurios  metu mūsų gimnazijos A. J. Greimo bibliotekai padovanotos 35 knygos.

Nuoširdžiai dėkojame akcijos „Knygų Kalėdos“ rėmėjams:

Romualdai Pupinytei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

Audronei Saldauskienei, ugdymo skyriaus vedėjai;

Daivai Trijonienei, ugdymo skyriaus vedėjai;

Virginijai Savickaitei, chemijos mokytojai;

Laimutei Vielikėnienei, profesijos patarėjai;

Danguolei Naraveckienei, socialinei pedagogei;

Rūtai Alminienei, anglų k. mokytojai;

Jolantai Valančienei, lietuvių k. mokytojai;

Dianai Virbickaitei, ekonomikos mokytojai;

Valdai Kizevičiūtei, istorijos mokytojai;

Jovitai Ratnikienei, dailės mokytojai;

Linai Budinienei, vyr. buhalterei;

Beatričei Kaunickytei , IY kl. mokinei;

Dominykai Koskutei , IIIc kl. mokinei.

 

  • „Metu knyga 2018“ rinkimai. BALSUOK
  • 2018-ieji Adolfo Ramanausko-Vanago metai

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. kovo 6 d. minėsime Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę asmenybę, paskelbė 2018-uosius Adolfo Ramanausko-Vanago metais. 

  • Gimnazijos Knygų klubas po vasaros atostogų atnaujino savo veiklą
Vieną jau rudeniu alsuojančią rugsėjo popietę klubo narės rinkosi į jau tradiciniu tapusį renginį „Vasaros skaitymai“, kurio metu dalijosi įspūdžiais apie per vasarą skaitytas knygas.
Rimos Dranickaitės, bibliotekos vedėjos,  perskaitytas A. Ruseckaitės romanas „Dūžtančios formos“ atskleidžia poeto Vytauto Mačernio gyvenimo slėpinius. Jolanta Valančienė, lietuvių k. mokytoja,  pristatė suomių rašytojos S. Oksanen romaną „Valymas“, kuris pasakoja apie sovietmečio žiaurumus, išgyvenimą represinėje visuomenėje. Susidomėjimo sulaukė Linos Budinienės, gimnazijos  buhalterės,  perskaityta amerikiečių psichiatro M. S. Peck knyga „Nepramintuoju taku“. Autorius siūlo būdus, kurie padeda drąsiai pripažinti savo problemas ir iškentėti pokyčių keliamą skausmą. Joaną Župerkienę,  lietuvių k. mokytoją, senjorę, žavi  rašytojos G. Radvilavičiūtės kūryba. Alfreda Samsanavičienė, anglų k. mokytoja, senjorė, skaito daug, ypač anglų kalba. O šią vasarą perskaitė jau kultiniu tapusį R. Kmitos romaną „Petinia kronikas“. Janiną Dombrovskienę, lietuvių k. mokytoją, sužavėjo „Šimto japonų poetų eilės“. Vasarą šį eilėraščių tomelį dažnai ėmė į rankas.

 


Algirdas Julius Greimas – lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas. Vienas žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas. 

 
 
SVARBIAUSI BIOGRAFIJOS FAKTAI:
Algirdas Julius Greimas gimė 1917 metų kovo 9 d. Tuloje (Rusija).
Nuo 1919 m. iki 1927 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje.
1929-1931 m. gyveno Šiauliuose, lankė berniukų gimnaziją (dabar Šiaulių J.Janonio gimnazija), Marijampolėje baigė Rygiškių Jono gimnaziją.
1934-1935 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, 1936–1939 m. – kalbotyrą Grenoblio (Prancūzija) universitete.
1940-1944 m. gyveno Šiauliuose, mokytojavo mergaičių gimnazijoje (dabar Šiaulių Didždvario gimnazija) ir Prekybos institute.
1949 m. Sorbonoje (Prancūzija) apgynė daktaro disertaciją.
1950-1958 m. dėstė Aleksandrijos (Egiptas),1958-1962 m. Ankaros ir Stambulo (Turkija),1962-1965 m. Puatje (Prancūzija) universitetuose.
Nuo 1965 m. Paryžiuje vadovavo semiolingvistinių tyrimų seminarui, kurio pagrindu susiformavo Paryžiaus semiotikos mokykla.
1971 m. skaitė paskaitas Vilniaus universitete.
Algirdas Julius Greimas mirė 1992 m. vasario 27 d. Paryžiuje, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
2017 m. sausio 25 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje atidaryta A.J.Greimo vardo skaitykla.

 


Darbo laikas : 8.00-16.00

Bibliotekoje dirba: bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė ir bibliotekininkė Jovita Labanauskienė.
 
 
Skaitykloje yra 34 darbo vietos, iš kurių 14 kompiuterizuotos, su preiga prie interneto. Skaitykloje yra 9 kompanijos "Apple" kompiuteriai "iMac". Norintys išbandyti naujas kompiuterines technologijas, susipažinti su kompiuterinės grafikos pasauliu ir multimedijos atveriamomis perspektyvomis gali tai dabar padaryti skaitykloje su naujais kompiuteriais. Bibliotekoje yra daugiafunkcinis spausdintuvas, skaitykloje - multimedija projektorius su ekranu. Mokiniai gali atsispausdinti reikalingą medžiagą iš USB atmintuko. Skaitykloje mokytojai gali vesti integruotas pamokas, seminarus, konferencijas, susitikimus.
Fondas
Šiuo metu bibliotekos fondą sudaro 12 925 egz. knygų, 290 vnt. garsajuosčių, 49 vnt. vaizdajuosčių, 223 vnt. CD/DVD. Turime sukaupę 18 015 egz. vadovėlių fondą, tame tarpe Tarptautinio bakalaureato diplomo programos vadovėlių.
Skaitykloje yra retų enciklopedinių leidinių:
Lietuvių enciklopedija (37 tomai, išleista Bostone, JAV)
Encyclopedia Lituanica (6 tomai, išleista Bostone, JAV)
Visuotinė lietuvių enciklopedija (24 tomai)
Vykdant Didždvario gimnazijos renovaciją buvo atliktas kapitalinis bibliotekos ir skaityklos remontas.
Dalyvauta projekte "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.
Projekto dėka bibliotekoje ir skaitykloje pakeisti visi baldai, gauta naujų kompiuterių.
 
Skaitytojai
Bibliotekoje skaito Didždvario gimnazijos mokytojai, mokytojai senjorai, mokiniai.
 
Renginiai
Skaitykloje organizuojamos knygų, fotografijų parodos, eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai.  Vyksta konferencijos, seminarai, susitikimai. 
Bibliotekoje kaupiama medžiaga apie gimnaziją, jos mokinius, mokytojus iš respublikinės, regioninės, miesto spaudos, internetinių portalų. Čia kaupiamos gimnazijos "Metų knygos", naujienlaiškiai. Bibliotekoje kaupiama ne tik metodinė literatūra, bet ir mokinių leidiniai, projektiniai darbai įvairiose laikmenose.
Prenumeruojami žurnalai "Kuo būtI", "Kur stoti", "Kur stoti užsienyje", "Gimtasis žodis", "Naujasis židinys", "Knygų aidai","IB World", veikia ekspozicija "Profesinis informavimas".
 
Bibliotekos modernizavimas
Jau nuo 2001 m. bibliotekos darbas yra kompiuterizuotas. Įdiegta bibliotekų informacinė sistema "Biblio", kuri leidžia kompiuterizuoti visas bibliotekinio darbo funkcijas – nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo.
 
Paslaugos
Bibliotekos lankytojai turi galimybę:
naudotis prieiga prie interneto;
surastą informaciją įsirašyti į informacinę laikmeną;
dirbti su Microsoft Office programomis;
konvertuoti dokumentus iš doc, xls į pdf formatą;
teikiama spausdinimo ir kopijavimo paslauga (paslauga mokama, A4 formato lapas 0,05 ct);
gauti atsakymus į bibliografines užklausas;
dalyvauti bibliotekos renginiuose;
rengti skaitykloje savo darbų parodas, renginius, vesti seminarus, susitikimus.
 
Naudingos nuorodos skaitytojams:
www.Ivb.lt  (Lietuvos virtuali biblioteka)
www.lrs.lt  (Lietuvos respublikos teisės aktų paieška)
 
Sausio 23 d. į Didždvario gimnazijos A. J. Greimo skaityklą rinkosi antrokai susitikti su šiauliečiu poetu J. Kulniu. Susirinkusiems mokiniams poetas pasakojo, kokį sudėtingą gyvenimo kelią  jam teko nueiti.  Kai jam buvo metukai, visą šeimą ištrėmė į Sibirą, Irkutsko sritį, Taišeto rajoną. Tremtyje šeima gyveno devynerius metus, ten baigė ir pradinę mokyklą. Tad vaikystė nebuvo lengva. Vėliau studijavo Rusijoje, grįžęs į Lietuvą, baigė istorijos studijas Vilniaus pedagoginiame institute. Prasidėjus Atgimimui, J. Kulnys aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Rašyti pradėjo tik devinto dešimtmečio viduryje, išleido aštuonis poezijos rinkinius. Mokiniai domėjosi, kaip gimsta knyga, iš kur poetas semiasi įkvėpimo, apie ką rašo. Poetas jiems atsakė: „Rašau apie viską. Gyvenimo patirtis tai leidžia“.
                                                       
Bibliotekos vedėja