« Atgal
Titulinis » Struktūra ir kontaktai » Bendruomenė » Administracija »

Pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

2016-12-16
Pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė
Romualda Pupinytė, gimusi 1959-01-12.
Vidurinę mokyklą baigė Meškuičiuose. Po to mokėsi Marijampolės pedagoginėje mokykloje ir Šiaulių universitete, kur įgijo socialinių mokslų(edukologijos) magistro kvalifikacinį laipsnį. Turi pradinių klasių ir istorijos mokytojo kvalifikaciją.
Nuo 1985 m.dirba dabartinėje Didždvario gimnazijoje, 1999 m. suteikta II-oji vadybinė kategorija.
Yra švietimo konsultatė (mokyklos vidaus audito metodikos diegimo, vadybos ekspertų, vertinimo ugdymo procese).
 
 
Romualda Pupinytė yra atsakinga už šių funkcijų vykdymą:
 • mokyklos ugdymo turinio kūrimą, ugdymo plano rengimą ir priežiūrą, ugdymo programų vykdymą,
 • ugdymo skyrių veiklą, bendradarbiavimą tarp ugdymo skyriaus ir neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus darbuotojų,
 • mokyklos metodinę veiklą,
 • mokyklos mokytojų, specialistų kvalifikacijos kėlimą,
 • mokytojų atestaciją ir kt.
 • kuruoja matematikos ir IT mokslų, gamtos mokslų skyriaus veiklą.
Romualda Pupinytė gimnazijoje koordinavo šių nacionalinių projektų įgyvendinimą:
 • "Ugdymo turinio ir pedagogų profesinės kultūros plėtotė", 
 • "Atviras pasaulis", 
 • "Mokyklos vidaus auditas", 
 • "Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese", 
 • "Vertinimas ugdymo procese", 
 • "Mokyklos struktūros tobulinimo programa".
 • "Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimą:
 • "Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“
 • "BENDRAVIMAS-VERTYBĖ. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“