Naujienos

Dėmesio!

2020-07-11

Gimnazijos direktorius atostogauja 2020 m. liepos 14 d. - rugpjūčio 24 d. 

Sveikiname DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS 97-osios laidos abiturientus, sėkmingai išlaikiusius brandos egzaminus!

2020-08-13

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkis – 61,5 balo (praėjusiais mokslo metais buvo 58,7).

Net 25 proc. mokinių darbai įvertinti 86 ir daugiau balų.

25 mokinių 28 egzaminų darbai  įvertinti šimtukais (anglų k. – 18, lietuvių  k. ir literatūros – 6, geografijos – 1 (vienintelis šimtukas Šiauliuose!), biologijos – 1, matematikos – 1, ekonomikos – 1)!

Po du 100-tukus gavo šie mokiniai:

Ugnius Sadauskas – iš matematikos ir anglų kalbos;

Goda Katkutė – iš lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų kalbos;

Armandas Kondroška – iš anglų kalbos ir ekonomikos.

Lyginant su praeitais mokslo metais, pakilo kai kurių egzaminų rezultatų vidurkis: chemijos – 83,8 (praėjusiais mokslo metais buvo 65), geografijos – 83,2 (buvo 43), anglų k. – 80,8 (buvo 77,6), biologijos – 72,2 (buvo 68), istorijos – 57,4 (buvo 50).

Dviejų abiturientų rengti brandos darbai iš chemijos ir biologijos buvo įvertinti 10 ir 9.

MIELI abiturientai, DIDŽIUOJAMĖS JUMIS ir linkime didžiulės sėkmės TOLIMESNIAME GYVENIMO KELYJE!

GERBIAMI MOKYTOJAI IR ABITURIENTŲ TĖVELIAI, NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ RŪPESTĮ IR PAGALBĄ!

 

Administracija

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) ATMINTINĖ MOKINIAMS, JŲ TĖVELIAMS, PEDAGOGAMS

2020-03-23
 1. Perskaitykime ir vykdykime „Ugdymo organizavimo tvarką karantino laikotarpiu Šiaulių Didždvario gimnazijoje“.
 2. Nuotolinis mokymas(is) – tai visiems mums naujas mokymo(si) būdas, tad nestresuokime, nepykime, jei kas ir nepavyksta. Ieškokime sprendimo būdų kartu!
 3. Nuotolinio mokymos(i) sėkmė ir kokybė priklausys nuo mūsų sugebėjimo bendradarbiauti, susitarti, nuo sąžiningai, savarankiškai ir laiku atliekamų užduočių ir laiku suteikto grįžtamojo ryšio (paaiškinimo, kas padaryta gerai, o ką reikėtų tobulinti).
 4. Laikykimės dienotvarkės: kai vyksta pamoka virtualioje mokymosi aplinkoje, mokykimės, bendraukime su mokytoju, bendraklasiais, savarankiškam darbui skirtas užduotis atlikime mums patogiu laiku, po pietų –  ilsėkimės, sveikai maitinkimės, sportuokime.
 5. Laikykimės bendravimo virtualioje erdvėje kultūros! Būkime mandagūs!
 6. Fotografuoti ir filmuoti virtualias pamokas draudžiama!
 7. Sekime informaciją Tamo dienyne ir gimnazijos internetinėje svetainėje.
 8. Kilus klausimams, problemoms, kreipkimės į šiuos asmenis:
 • Dėl darbo su virtualiomis mokymosi aplinkomis

I kl. mokinius, jų tėvus konsultuos IT mokytoja Kristina Rimkuvienė, el p. kristina.rimkuviene@dg.su.lt;

II kl. mokinius, jų tėvus – IT mokytojas Marius Sketerskas, el.p. marius.sketerskas@gmail.com;   

III–IV kl. mokinius ir pedagogus – IT mokytoja Daiva Bukelytė, el. p. daivaib@gmail.com.

 • Dėl pedagoginės pagalbos teikimo

Gamtos m., matematikos, IT mokytojus konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė, el. p. roma@dg,su.lt;

Lietuvių k., socialinių m., užsienio k. (vokiečių, rusų, prancūzų) mokytojus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė, el. p. audrasa@dg.su.lt;

Fizinio ugdymo, dailės, muzikos, technologijų, neformaliojo švietimo pedagogus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

Anglų k. mokytojus – anglų k. mokytoja Rūta Alminienė, el.p. rutaal@dg.su.lt;

TBDP mokytojus  – TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 • Dėl socialinės, emocinės pagalbos teikimo

I kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Danguolė Kukla, el. p. dakukla@gmail.com;

II kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Oksana Lukšaitė, el. p. oksalu@dg.su.lt;

III, TB1 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Jurgita Dembinskienė, el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt;

IV, TB2 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Julija Muningienė, el. p. muningiene@dg.su.lt).

VGK (Vaiko gerovės komisijos) pirmininkė Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė, el. p. dnaraveckiene@gmail.com;

profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė, el. p. vielikeniene@gmail.com.

 • Priėmimo į gimnaziją klausimais

Pageidaujančius mokytis konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt ir TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 

Kūrybinis projektas „Art Picnic“

Kūrybinis projektas „Art Picnic“

2020-05-29

Gražius darbus būtina tęsti ir, jei reikia, tobulinti. Praeitų mokslo metų pabaigoje organizuotas trečiokų kūrybinis projektas „Art Picnic“ buvo išties šaunus. Juk kaip smagu įgytas žinias pritaikyti praktikoje, pasidalinti savo kūrybiniais ieškojimais ir atradimais su bendraklasiais ir mokytojais. 

Šiais metais turėjome atrasti kitokį formatą, nes nuotolinis mokymas pakoregavo planus ir suteikė  galimybę kūrybiškiau traktuoti tiek projekto procesą, tiek galutinį jo produktą. Labai tikimės rudenį su mokiniais kartu aptarti projekto pristatymus, sukurtus filmus, padiskutuoti apie kitokį projekto „Art Picnic“ rezultatą, apie  įgytas ir patobulintas kompetencijas. Jau šiais metais filmuoti projektai bus paviešinti mūsų gimnazijos internetinėje svetainėje.

Menų ir technologijų mokytojai: technologijų mokytoja Auidronė Zibalienė, dailės mokytoja Ksavera Mankuvienė, choreografijos mokytojai Violeta ir Romualdas Laugaliai, Greta Šveikauskaitė, teatro mokytoja Daiva Trijonienė, aptardami projektą, džiaugėsi, kad nuotolinis ugdymas suteikė progą atsiskleisti pačioms gražiausioms mokinių savybėms. Buvo be galo įdomu stebėti mini spektaklius, dailės šedevrus, muzikinį, tautinių šokių  projektus ir kt.

Rudenį tikrai pakviesime visus kartu su mumis dalyvauti „Art Picnic“ popietėje.

Daiva Trijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

CAS konferencija „Celebrating CAS“

CAS konferencija „Celebrating CAS“

2020-06-04

Net korona virusas nesutrukdė organizuoti ir įgyvendinti kasmetinę tarptautinio bakalaureato diplomo programos 14-osios laidos mokinių CAS konferenciją – „Celebrating CAS“. Tik šį kartą (gegužės 28 d.) mokiniai savo veiklas pristatė ne aktų salėje, o nuotoliniu būdu. Mokiniai dalijosi savo gerąja patirtimi, kalbėjo apie veiklas, vykdytas dvejus metus. Gimnazistai pristatė devyniolika individualių ir grupinių CAS projektų, kurie parodė, kad šios laidos mokiniai yra ypač kūrybiškos ir empatiškos asmenybės. Veiklos dienos centruose, vaikų, senelių namuose, priešmokyklinėse įstaigose, gyvūnų prieglaudose išryškino ir dar vieną labai svarbią jaunam žmogui kompetenciją – mokėjimą mokytis. Noras išmokti, priimti tau suteiktą gyvenimo iššūkį, padėti kitam, bendradarbiauti  yra pamatinės CAS vertybės, o visa tai atsispindėjo  mokinių projektuose. CAS veiklos buvo išties įvairios, o svarbiausia tai, kad  jose noriai dalyvavo ir mokinių tėvai, draugai, didždvariečiai, kitų gimnazijų mokiniai. 

Norėčiau pasidžiaugti mokinių projektais, atliktomis prasmingomis veiklomis, jų supratimu, kokia reikšminga, naudinga, svarbi yra savanorystė. Gera žinoti, kai jaunas žmogus sąmoningai suvokia, kad savo laiką, žinias, patirtį gali skirti ne tik sau, bet ir visuomenės labui.  .

CAS veiklų koordinatorius Paulius Baranauskas

 
VGTU „Ateities inžinerijos“ platforma

VGTU „Ateities inžinerijos“ platforma

2020-06-08
IG klasės mokiniai virtualiai mokosi inžinerijos paslapčių VGTU „Ateities inžinerijos“ platformoje.

Jie birželio 2 d. dalyvavo VGTU „Ateities inžinerijos“ 2020 m. pavasario sesijoje. Išklausė projektinių darbų pristatymus, dalyvavo diskusijoje. Birželio 5 d. virtualiai susitiko su VGTU „Ateities inžinerijos“  aplinkos apsaugos tematikos kuratore doc. dr. Egle Marčiulaitiene, su kuria aptarė didždvariečių pasirinktų projektinių darbų temas, atliktas veiklas. Doc. dr. Eglė Marčiulaitienė mokiniams išsamiau paaiškino, kaip jie, dirbdami namuose be specialios įrangos, gali išmokti rūšiuoti atliekas, stebėti jų susidarymo greičius ir sudėtį, analizuoti, kur galima pašalinti susidarančias atliekas, kaip galima išvengti atliekų arba sumažinti susidarančius jų kiekius, taip pat išsamiau paaiškino, kaip atliekas galime saugiai ir kūrybiškai panaudoti namų sąlygomis.

Fizikos ir chemijos mokytojos

 

Integruoti IT pamokų projektai IIM klasėje

2020-06-09

Per karantino laikotarpį IIM klasės mokiniai, kurie informacinių technologijų pamokose mokėsi tinklalapių kūrimo pradmenų, rengė ilgalaikį IT, lietuvių k., ugdymo karjerai integruotą ugdomąjį projektą – tinklalapį „Esu savojo AŠ autorius“. IT dalyko užduotis – pasirinkti tinklalapio kūrimo priemonę iš mokytojos rekomenduojamo sąrašo ir sukurti svetainę bent iš 3 tinklalapių. Taip pat vyko ir vidinė IT dalyko integracija, nes mokiniai turėjo grafikos rengyklėje (pavyzdžiui, GIMP programoje ar kitoje mokinio pasirinktoje) sukurti keletą grafikos failų, juos panaudoti svetainėje ir projekto rezultatą publikuoti internete. Lietuvių k. užduotis – savojo Aš kūrėjo idėjos plėtojimas taisyklinga lietuvių kalba. Šiuo požiūriu akcentuojami keli dalykai: mokinio gebėjimas apmąstyti save kaip augantį ir kartu save kuriantį žmogų bei pastangos šią idėją pristatyti taisyklinga kalba. Džiugino mokinių gebėjimas įsigilinti į save kaip į nuolat ieškančią asmenybę, pastebinčią pokyčių, nebijančią išbandyti naujų dalykų ir atrandančią netikėčiausiose srityse. Pavyzdžiui, Elada Ivoškutė save atrado kaip asmenybę, turinčią gabumų viešojo kalbėjimo srityje, o Iveta Čeliauskaitė pajautė save kaip meno pasaulio atstovę – fotografuojančią, piešiančią, kuriančią eilėraščius. 

Klasės mokiniai, kurie mokėsi programavimo pradmenų, karantino laikotarpiu kūrė C++ programavimo kalboje realaus turinio taikomąją programą pagal savo paties sudarytą situaciją. 

Džiugu, kad kai kurie mokiniai pranoko lūkesčius, nes pasirinko programuoti situacijas, kur galėjo įgyti ir pademonstruoti aukštesnius programavimo gebėjimus. Mokiniams buvo pateikti užduoties nurodymai ir vertinimo kriterijai: turėjo duomenis skaityti iš txt formato failo, rašyti rezultatus į txt failą, taikyti veiksmų pasirinkimo if sakinį, programuoti ciklinius skaičiavimus; vertinant aukštesniojo lygio (9; 10 pažymys) gebėjimus buvo žiūrima, ar pasirinktos užduoties situacijos sudėtingumas aukštas, ar demonstruojamas problemų sprendimo gebėjimas (pvz., ciklas cikle taikymas). Taip pIntegruoti IT pamokų projektai IIM klasėjeat programos kodas turėjo būti parašytas laikantis programavimo kultūros: prasmingi kintamųjų vardai, naudojami komentarai; įtraukos, kur reikia. Labai svarbu ugdyti(is) programavimo kultūros: solidesni projektai kuriami komandoje, keletas žmonių skaito, derina tą patį programos kodą. 

Kiekvieną savaitę vyko Zoom tiesioginės transliacijos IT pamokose, kurių metu mokiniai demonstravo tarpinius projekto rezultatus, konsultavosi, bendradarbiavo ir teikė pagalbą vieni kitiems, taisė programos kodo klaidas, pasiūlė idėjų, ką pagerinti ir pan. Proceso metu mokiniai naudojo virtualią bendradarbiavimo erdvę pbworks vikį, kuriame savo darbų aplanke saugojo failus, galėjo mokytis vieni iš kitų, komentuoti darbus.

Projekto pabaigoje vyko projekto rezultatų peržiūra, aptarimas. Mokytojos sukurtoje Google formoje išrinko geriausio tinklalapio dizaino, kūrybiškiausio, informatyviausio (naudingiausio) tinklalapio autorius. Mokiniai rašė refleksiją: „Man labai patiko atlikti šią užduotį. Buvo įdomu ir naudinga. Niekada negali žinoti, kada prireiks tokios patirties, kuriant tinklalapius. Tobulinau savo įgūdžius naudodamasi Weebly programa“; „Leido prisiminti visas keliones nuodugniau, taip pat labiau pamąstyti, ką keliavimas suteikia man. Visiškai ištobulinau naudojimąsi wix.com programa kuriant tinklalapį, nekilo jokių sunkumų“; „Patiko, kad šiame darbe turėjome tiek daug kūrybinės laisvės, galėjome patys generuoti savo idėjas. Šis projektas leido susipažinti su naujomis programomis, dabar jaučiuosi daug laisviau ir užtikrinčiau naudodama Wix programą, ateityje norėčiau išbandyti ir kitas tinklalapių kūrimo programas (pavyzdžiui, Weebly ar Jimdo)“; „+ Išmokau dirbti su nauja programa. Susimąsčiau, kas augina mane kaip asmenybę, ir turėjau į viską pažvelgti kitu kampu. Buvo per mažai laiko pamokoje, tad reikėjo skirti nemažai laisvalaikio laiko darbams atlikti (mano manymu, šį projektą reikėtų pradėti daryti antro pusmečio pradžioje, kad būtų geras rezultatas, nes norint sukurti patrauklią skaitytojui svetainę reikia įdėti daug darbo)“.

Programuotojai Google formoje atliko balsavimą, kokiai nominacijos kategorijai priskirtumėte draugo darbą: ilgiausio, trumpiausio kodo autorė / autorius; tvarkingiausio kodo autorė / autorius; kūrybiškiausia(ias) programuotoja / programuotojas.

 

Daiva Bukelytė, IT mokytoja

Lina Michailovienė, lietuvių kalbos mokytoja 

 

Sveikiname!

2020-06-10

Didždvario gimnazijos II kl. mokiniai dalyvavo Šiaulių miesto ir rajono 5-12 klasių mokinių virtualioje kompiuterinių piešinių parodoje-konkurse „Pažvelk į vandenį ir tu pamatysi visą pasaulį“ (romėnų patarlė). Laureate tapo IIG klasės mokinė Dija Dakanytė.

Mokytoja K. Rimkuvienė 

Virtualios pamokos apie savanorišką veiklą

Virtualios pamokos apie savanorišką veiklą

2020-06-11

Šalyje įvestas karantinas sukėlė nemažai iššūkių ne tik mokytojams. Į virtualią erdvę perkelta ir SOCIAL BREEZE, savanorystės programa 8−10 klasių mokiniams, skatinanti įsitraukti į visuomeninę veiklą, ugdanti naujus įgūdžius ir padedanti praktiškai suvokti ne tik individualius norus, galimybes, bet ir svajonių profesiją.

Virtualiose savanorystės mugėse-pamokose apie savanorišką veiklą dalyvavo visos Didždvario gimnazijos pirmokų, antrokų ir trečiokų klasės.

Jaunimas dalyvavo protmūšyje, susipažino su savanoriškos veiklos įstatymu, Jaunimo savanoriškos tarnybos ir Europos solidarumo korpuso programomis. Jei buvo informuoti, kad stojant į aukštąsias mokyklas už savanorystę yra suteikiami papildomi balai. Į kai kurias pamokas įsijungė ir savanoriai, šiuo metu savanoriaujantys užsienyje, jie papasakojo, kaip jų savanorystė atrodo dabar, karantino sąlygomis.

 
Žilvinas Mažeikis, programos vadovas

 

Paroda

Paroda

2020-06-16
I-IV klasių mokinių technologijų dalyko kūrybinių darbų paroda, kurioje eksponuojami 2019-2020 mokslo metų darbai ir asmeniniai projektai.
Darbų vadovas: technologijų mokytojas Jolanas Baršauskas.

               

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale