« Atgal
2017-09-20
Partizanų takais
Rugsėjo 16 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos 12  mokinių su  istorijos mokytoja Valda Kizevičiūte buvo pakviesti dalyvauti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojamame žygyje „Prisikėlimo apygardos partizanų takais“. 
Žygis, prasidėjęs Šiauliuose, šventomis mišiomis Šv. Jurgio bažnyčioje, nusitęsė į Ginkūnus, vėliau – į Kiauklius, Mikutavičius, iki Gailių miško koplytėlės Gedinčių girininkijos miške. Pirmoji žygio stotelė – Ginkūnų kapinės. Išklausę laisvės kovotojo, Prisikėlimo apygardos vado J. Mociaus skaudžių istorijų apie partizanų veiklą, žygio dalyviai aplankė memorialą laisvės kovotojams „Sulaužyti likimai“, prie kurio įvykių liudininkai pasidalijo savo skaudžiais prisiminimais. Kita žygio stotelė – Kiauklių kaimas, kuriame palaidoti keturi 1945 metų kautynėse žuvę partizanai. Skautų daina, sklindanti iš visos širdies, žvakių liepsna – padėka žuvusiems kovotojams už laisvę. Iš Kiauklių autobusai patraukė Mikutaičių kaimo link, kur stovi paminklas ten palaidotiems 22 partizanams, žuvusiems 1945 metais vykusiose Skobiškių kautynėse. Žygio dalyviai prie paminklo „Trys kryžiai“ pagiedojo giesmę – taip pagerbė žmones, padėjusius galvas kovoje už laisvę. Paskutinė žygio stotelė – Agailės  koplyčia, prie kurios buvo palaidoti 1863 metų sukilimo dalyviai. Jų atminimui pagerbti skambėjo politinių kalinių ir tremtinių choro dainos. 
Žygio dalyviai ir mes, mokiniai, išsiskyrėme pakylėti, sužinoję apie sunkią partizanų dalią. Šaunu, kad žygis partizanų takais dar vis organizuojamas, kad neleidžiama jaunajai kartai užmiršti tų, kurie kovojo už Lietuvos laisvę.
 
Kornelija Gazbėnaitė, II p klasės mokinė, žygio dalyvė
Nuotraukos: Eisvinas Pranckaitis, Evaldas Grublys (TB1)