« Atgal
Titulinis » Naujienos »

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) ATMINTINĖ MOKINIAMS, JŲ TĖVELIAMS, PEDAGOGAMS

2020-03-23
 1. Perskaitykime ir vykdykime „Ugdymo organizavimo tvarką karantino laikotarpiu Šiaulių Didždvario gimnazijoje“.
 2. Nuotolinis mokymas(is) – tai visiems mums naujas mokymo(si) būdas, tad nestresuokime, nepykime, jei kas ir nepavyksta. Ieškokime sprendimo būdų kartu!
 3. Nuotolinio mokymos(i) sėkmė ir kokybė priklausys nuo mūsų sugebėjimo bendradarbiauti, susitarti, nuo sąžiningai, savarankiškai ir laiku atliekamų užduočių ir laiku suteikto grįžtamojo ryšio (paaiškinimo, kas padaryta gerai, o ką reikėtų tobulinti).
 4. Laikykimės dienotvarkės: kai vyksta pamoka virtualioje mokymosi aplinkoje, mokykimės, bendraukime su mokytoju, bendraklasiais, savarankiškam darbui skirtas užduotis atlikime mums patogiu laiku, po pietų –  ilsėkimės, sveikai maitinkimės, sportuokime.
 5. Laikykimės bendravimo virtualioje erdvėje kultūros! Būkime mandagūs!
 6. Fotografuoti ir filmuoti virtualias pamokas draudžiama!
 7. Sekime informaciją Tamo dienyne ir gimnazijos internetinėje svetainėje.
 8. Kilus klausimams, problemoms, kreipkimės į šiuos asmenis:
 • Dėl darbo su virtualiomis mokymosi aplinkomis

I kl. mokinius, jų tėvus konsultuos IT mokytoja Kristina Rimkuvienė, el p. kristina.rimkuviene@dg.su.lt;

II kl. mokinius, jų tėvus – IT mokytojas Marius Sketerskas, el.p. marius.sketerskas@gmail.com;   

III–IV kl. mokinius ir pedagogus – IT mokytoja Daiva Bukelytė, el. p. daivaib@gmail.com.

 • Dėl pedagoginės pagalbos teikimo

Gamtos m., matematikos, IT mokytojus konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė, el. p. roma@dg,su.lt;

Lietuvių k., socialinių m., užsienio k. (vokiečių, rusų, prancūzų) mokytojus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė, el. p. audrasa@dg.su.lt;

Fizinio ugdymo, dailės, muzikos, technologijų, neformaliojo švietimo pedagogus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

Anglų k. mokytojus – anglų k. mokytoja Rūta Alminienė, el.p. rutaal@dg.su.lt;

TBDP mokytojus  – TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 • Dėl socialinės, emocinės pagalbos teikimo

I kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Danguolė Kukla, el. p. dakukla@gmail.com;

II kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Oksana Lukšaitė, el. p. oksalu@dg.su.lt;

III, TB1 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Jurgita Dembinskienė, el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt;

IV, TB2 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Julija Muningienė, el. p. muningiene@dg.su.lt).

VGK (Vaiko gerovės komisijos) pirmininkė Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė, el. p. dnaraveckiene@gmail.com;

profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė, el. p. vielikeniene@gmail.com.

 • Priėmimo į gimnaziją klausimais

Pageidaujančius mokytis konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt ir TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.