« Atgal
Titulinis »

Naujienos

Dėmesio!

2020-07-11

Gimnazijos direktorius atostogauja 2020 m. liepos 14 d. - rugpjūčio 24 d. 

Sveikiname DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS 97-osios laidos abiturientus, sėkmingai išlaikiusius brandos egzaminus!

2020-08-13

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkis – 61,5 balo (praėjusiais mokslo metais buvo 58,7).

Net 25 proc. mokinių darbai įvertinti 86 ir daugiau balų.

25 mokinių 28 egzaminų darbai  įvertinti šimtukais (anglų k. – 18, lietuvių  k. ir literatūros – 6, geografijos – 1 (vienintelis šimtukas Šiauliuose!), biologijos – 1, matematikos – 1, ekonomikos – 1)!

Po du 100-tukus gavo šie mokiniai:

Ugnius Sadauskas – iš matematikos ir anglų kalbos;

Goda Katkutė – iš lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų kalbos;

Armandas Kondroška – iš anglų kalbos ir ekonomikos.

Lyginant su praeitais mokslo metais, pakilo kai kurių egzaminų rezultatų vidurkis: chemijos – 83,8 (praėjusiais mokslo metais buvo 65), geografijos – 83,2 (buvo 43), anglų k. – 80,8 (buvo 77,6), biologijos – 72,2 (buvo 68), istorijos – 57,4 (buvo 50).

Dviejų abiturientų rengti brandos darbai iš chemijos ir biologijos buvo įvertinti 10 ir 9.

MIELI abiturientai, DIDŽIUOJAMĖS JUMIS ir linkime didžiulės sėkmės TOLIMESNIAME GYVENIMO KELYJE!

GERBIAMI MOKYTOJAI IR ABITURIENTŲ TĖVELIAI, NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ RŪPESTĮ IR PAGALBĄ!

 

Administracija

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) ATMINTINĖ MOKINIAMS, JŲ TĖVELIAMS, PEDAGOGAMS

2020-03-23
 1. Perskaitykime ir vykdykime „Ugdymo organizavimo tvarką karantino laikotarpiu Šiaulių Didždvario gimnazijoje“.
 2. Nuotolinis mokymas(is) – tai visiems mums naujas mokymo(si) būdas, tad nestresuokime, nepykime, jei kas ir nepavyksta. Ieškokime sprendimo būdų kartu!
 3. Nuotolinio mokymos(i) sėkmė ir kokybė priklausys nuo mūsų sugebėjimo bendradarbiauti, susitarti, nuo sąžiningai, savarankiškai ir laiku atliekamų užduočių ir laiku suteikto grįžtamojo ryšio (paaiškinimo, kas padaryta gerai, o ką reikėtų tobulinti).
 4. Laikykimės dienotvarkės: kai vyksta pamoka virtualioje mokymosi aplinkoje, mokykimės, bendraukime su mokytoju, bendraklasiais, savarankiškam darbui skirtas užduotis atlikime mums patogiu laiku, po pietų –  ilsėkimės, sveikai maitinkimės, sportuokime.
 5. Laikykimės bendravimo virtualioje erdvėje kultūros! Būkime mandagūs!
 6. Fotografuoti ir filmuoti virtualias pamokas draudžiama!
 7. Sekime informaciją Tamo dienyne ir gimnazijos internetinėje svetainėje.
 8. Kilus klausimams, problemoms, kreipkimės į šiuos asmenis:
 • Dėl darbo su virtualiomis mokymosi aplinkomis

I kl. mokinius, jų tėvus konsultuos IT mokytoja Kristina Rimkuvienė, el p. kristina.rimkuviene@dg.su.lt;

II kl. mokinius, jų tėvus – IT mokytojas Marius Sketerskas, el.p. marius.sketerskas@gmail.com;   

III–IV kl. mokinius ir pedagogus – IT mokytoja Daiva Bukelytė, el. p. daivaib@gmail.com.

 • Dėl pedagoginės pagalbos teikimo

Gamtos m., matematikos, IT mokytojus konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė, el. p. roma@dg,su.lt;

Lietuvių k., socialinių m., užsienio k. (vokiečių, rusų, prancūzų) mokytojus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė, el. p. audrasa@dg.su.lt;

Fizinio ugdymo, dailės, muzikos, technologijų, neformaliojo švietimo pedagogus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

Anglų k. mokytojus – anglų k. mokytoja Rūta Alminienė, el.p. rutaal@dg.su.lt;

TBDP mokytojus  – TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 • Dėl socialinės, emocinės pagalbos teikimo

I kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Danguolė Kukla, el. p. dakukla@gmail.com;

II kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Oksana Lukšaitė, el. p. oksalu@dg.su.lt;

III, TB1 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Jurgita Dembinskienė, el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt;

IV, TB2 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Julija Muningienė, el. p. muningiene@dg.su.lt).

VGK (Vaiko gerovės komisijos) pirmininkė Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė, el. p. dnaraveckiene@gmail.com;

profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė, el. p. vielikeniene@gmail.com.

 • Priėmimo į gimnaziją klausimais

Pageidaujančius mokytis konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt ir TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 

Kūrybinis projektas „Art Picnic“

Kūrybinis projektas „Art Picnic“

2020-05-29

Gražius darbus būtina tęsti ir, jei reikia, tobulinti. Praeitų mokslo metų pabaigoje organizuotas trečiokų kūrybinis projektas „Art Picnic“ buvo išties šaunus. Juk kaip smagu įgytas žinias pritaikyti praktikoje, pasidalinti savo kūrybiniais ieškojimais ir atradimais su bendraklasiais ir mokytojais. 

Šiais metais turėjome atrasti kitokį formatą, nes nuotolinis mokymas pakoregavo planus ir suteikė  galimybę kūrybiškiau traktuoti tiek projekto procesą, tiek galutinį jo produktą. Labai tikimės rudenį su mokiniais kartu aptarti projekto pristatymus, sukurtus filmus, padiskutuoti apie kitokį projekto „Art Picnic“ rezultatą, apie  įgytas ir patobulintas kompetencijas. Jau šiais metais filmuoti projektai bus paviešinti mūsų gimnazijos internetinėje svetainėje.

Menų ir technologijų mokytojai: technologijų mokytoja Auidronė Zibalienė, dailės mokytoja Ksavera Mankuvienė, choreografijos mokytojai Violeta ir Romualdas Laugaliai, Greta Šveikauskaitė, teatro mokytoja Daiva Trijonienė, aptardami projektą, džiaugėsi, kad nuotolinis ugdymas suteikė progą atsiskleisti pačioms gražiausioms mokinių savybėms. Buvo be galo įdomu stebėti mini spektaklius, dailės šedevrus, muzikinį, tautinių šokių  projektus ir kt.

Rudenį tikrai pakviesime visus kartu su mumis dalyvauti „Art Picnic“ popietėje.

Daiva Trijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

CAS konferencija „Celebrating CAS“

CAS konferencija „Celebrating CAS“

2020-06-04

Net korona virusas nesutrukdė organizuoti ir įgyvendinti kasmetinę tarptautinio bakalaureato diplomo programos 14-osios laidos mokinių CAS konferenciją – „Celebrating CAS“. Tik šį kartą (gegužės 28 d.) mokiniai savo veiklas pristatė ne aktų salėje, o nuotoliniu būdu. Mokiniai dalijosi savo gerąja patirtimi, kalbėjo apie veiklas, vykdytas dvejus metus. Gimnazistai pristatė devyniolika individualių ir grupinių CAS projektų, kurie parodė, kad šios laidos mokiniai yra ypač kūrybiškos ir empatiškos asmenybės. Veiklos dienos centruose, vaikų, senelių namuose, priešmokyklinėse įstaigose, gyvūnų prieglaudose išryškino ir dar vieną labai svarbią jaunam žmogui kompetenciją – mokėjimą mokytis. Noras išmokti, priimti tau suteiktą gyvenimo iššūkį, padėti kitam, bendradarbiauti  yra pamatinės CAS vertybės, o visa tai atsispindėjo  mokinių projektuose. CAS veiklos buvo išties įvairios, o svarbiausia tai, kad  jose noriai dalyvavo ir mokinių tėvai, draugai, didždvariečiai, kitų gimnazijų mokiniai. 

Norėčiau pasidžiaugti mokinių projektais, atliktomis prasmingomis veiklomis, jų supratimu, kokia reikšminga, naudinga, svarbi yra savanorystė. Gera žinoti, kai jaunas žmogus sąmoningai suvokia, kad savo laiką, žinias, patirtį gali skirti ne tik sau, bet ir visuomenės labui.  .

CAS veiklų koordinatorius Paulius Baranauskas

 
VGTU „Ateities inžinerijos“ platforma

VGTU „Ateities inžinerijos“ platforma

2020-06-08
IG klasės mokiniai virtualiai mokosi inžinerijos paslapčių VGTU „Ateities inžinerijos“ platformoje.

Jie birželio 2 d. dalyvavo VGTU „Ateities inžinerijos“ 2020 m. pavasario sesijoje. Išklausė projektinių darbų pristatymus, dalyvavo diskusijoje. Birželio 5 d. virtualiai susitiko su VGTU „Ateities inžinerijos“  aplinkos apsaugos tematikos kuratore doc. dr. Egle Marčiulaitiene, su kuria aptarė didždvariečių pasirinktų projektinių darbų temas, atliktas veiklas. Doc. dr. Eglė Marčiulaitienė mokiniams išsamiau paaiškino, kaip jie, dirbdami namuose be specialios įrangos, gali išmokti rūšiuoti atliekas, stebėti jų susidarymo greičius ir sudėtį, analizuoti, kur galima pašalinti susidarančias atliekas, kaip galima išvengti atliekų arba sumažinti susidarančius jų kiekius, taip pat išsamiau paaiškino, kaip atliekas galime saugiai ir kūrybiškai panaudoti namų sąlygomis.

Fizikos ir chemijos mokytojos

 

Integruoti IT pamokų projektai IIM klasėje

2020-06-09

Per karantino laikotarpį IIM klasės mokiniai, kurie informacinių technologijų pamokose mokėsi tinklalapių kūrimo pradmenų, rengė ilgalaikį IT, lietuvių k., ugdymo karjerai integruotą ugdomąjį projektą – tinklalapį „Esu savojo AŠ autorius“. IT dalyko užduotis – pasirinkti tinklalapio kūrimo priemonę iš mokytojos rekomenduojamo sąrašo ir sukurti svetainę bent iš 3 tinklalapių. Taip pat vyko ir vidinė IT dalyko integracija, nes mokiniai turėjo grafikos rengyklėje (pavyzdžiui, GIMP programoje ar kitoje mokinio pasirinktoje) sukurti keletą grafikos failų, juos panaudoti svetainėje ir projekto rezultatą publikuoti internete. Lietuvių k. užduotis – savojo Aš kūrėjo idėjos plėtojimas taisyklinga lietuvių kalba. Šiuo požiūriu akcentuojami keli dalykai: mokinio gebėjimas apmąstyti save kaip augantį ir kartu save kuriantį žmogų bei pastangos šią idėją pristatyti taisyklinga kalba. Džiugino mokinių gebėjimas įsigilinti į save kaip į nuolat ieškančią asmenybę, pastebinčią pokyčių, nebijančią išbandyti naujų dalykų ir atrandančią netikėčiausiose srityse. Pavyzdžiui, Elada Ivoškutė save atrado kaip asmenybę, turinčią gabumų viešojo kalbėjimo srityje, o Iveta Čeliauskaitė pajautė save kaip meno pasaulio atstovę – fotografuojančią, piešiančią, kuriančią eilėraščius. 

Klasės mokiniai, kurie mokėsi programavimo pradmenų, karantino laikotarpiu kūrė C++ programavimo kalboje realaus turinio taikomąją programą pagal savo paties sudarytą situaciją. 

Džiugu, kad kai kurie mokiniai pranoko lūkesčius, nes pasirinko programuoti situacijas, kur galėjo įgyti ir pademonstruoti aukštesnius programavimo gebėjimus. Mokiniams buvo pateikti užduoties nurodymai ir vertinimo kriterijai: turėjo duomenis skaityti iš txt formato failo, rašyti rezultatus į txt failą, taikyti veiksmų pasirinkimo if sakinį, programuoti ciklinius skaičiavimus; vertinant aukštesniojo lygio (9; 10 pažymys) gebėjimus buvo žiūrima, ar pasirinktos užduoties situacijos sudėtingumas aukštas, ar demonstruojamas problemų sprendimo gebėjimas (pvz., ciklas cikle taikymas). Taip pIntegruoti IT pamokų projektai IIM klasėjeat programos kodas turėjo būti parašytas laikantis programavimo kultūros: prasmingi kintamųjų vardai, naudojami komentarai; įtraukos, kur reikia. Labai svarbu ugdyti(is) programavimo kultūros: solidesni projektai kuriami komandoje, keletas žmonių skaito, derina tą patį programos kodą. 

Kiekvieną savaitę vyko Zoom tiesioginės transliacijos IT pamokose, kurių metu mokiniai demonstravo tarpinius projekto rezultatus, konsultavosi, bendradarbiavo ir teikė pagalbą vieni kitiems, taisė programos kodo klaidas, pasiūlė idėjų, ką pagerinti ir pan. Proceso metu mokiniai naudojo virtualią bendradarbiavimo erdvę pbworks vikį, kuriame savo darbų aplanke saugojo failus, galėjo mokytis vieni iš kitų, komentuoti darbus.

Projekto pabaigoje vyko projekto rezultatų peržiūra, aptarimas. Mokytojos sukurtoje Google formoje išrinko geriausio tinklalapio dizaino, kūrybiškiausio, informatyviausio (naudingiausio) tinklalapio autorius. Mokiniai rašė refleksiją: „Man labai patiko atlikti šią užduotį. Buvo įdomu ir naudinga. Niekada negali žinoti, kada prireiks tokios patirties, kuriant tinklalapius. Tobulinau savo įgūdžius naudodamasi Weebly programa“; „Leido prisiminti visas keliones nuodugniau, taip pat labiau pamąstyti, ką keliavimas suteikia man. Visiškai ištobulinau naudojimąsi wix.com programa kuriant tinklalapį, nekilo jokių sunkumų“; „Patiko, kad šiame darbe turėjome tiek daug kūrybinės laisvės, galėjome patys generuoti savo idėjas. Šis projektas leido susipažinti su naujomis programomis, dabar jaučiuosi daug laisviau ir užtikrinčiau naudodama Wix programą, ateityje norėčiau išbandyti ir kitas tinklalapių kūrimo programas (pavyzdžiui, Weebly ar Jimdo)“; „+ Išmokau dirbti su nauja programa. Susimąsčiau, kas augina mane kaip asmenybę, ir turėjau į viską pažvelgti kitu kampu. Buvo per mažai laiko pamokoje, tad reikėjo skirti nemažai laisvalaikio laiko darbams atlikti (mano manymu, šį projektą reikėtų pradėti daryti antro pusmečio pradžioje, kad būtų geras rezultatas, nes norint sukurti patrauklią skaitytojui svetainę reikia įdėti daug darbo)“.

Programuotojai Google formoje atliko balsavimą, kokiai nominacijos kategorijai priskirtumėte draugo darbą: ilgiausio, trumpiausio kodo autorė / autorius; tvarkingiausio kodo autorė / autorius; kūrybiškiausia(ias) programuotoja / programuotojas.

 

Daiva Bukelytė, IT mokytoja

Lina Michailovienė, lietuvių kalbos mokytoja 

 

Sveikiname!

2020-06-10

Didždvario gimnazijos II kl. mokiniai dalyvavo Šiaulių miesto ir rajono 5-12 klasių mokinių virtualioje kompiuterinių piešinių parodoje-konkurse „Pažvelk į vandenį ir tu pamatysi visą pasaulį“ (romėnų patarlė). Laureate tapo IIG klasės mokinė Dija Dakanytė.

Mokytoja K. Rimkuvienė 

Virtualios pamokos apie savanorišką veiklą

Virtualios pamokos apie savanorišką veiklą

2020-06-11

Šalyje įvestas karantinas sukėlė nemažai iššūkių ne tik mokytojams. Į virtualią erdvę perkelta ir SOCIAL BREEZE, savanorystės programa 8−10 klasių mokiniams, skatinanti įsitraukti į visuomeninę veiklą, ugdanti naujus įgūdžius ir padedanti praktiškai suvokti ne tik individualius norus, galimybes, bet ir svajonių profesiją.

Virtualiose savanorystės mugėse-pamokose apie savanorišką veiklą dalyvavo visos Didždvario gimnazijos pirmokų, antrokų ir trečiokų klasės.

Jaunimas dalyvavo protmūšyje, susipažino su savanoriškos veiklos įstatymu, Jaunimo savanoriškos tarnybos ir Europos solidarumo korpuso programomis. Jei buvo informuoti, kad stojant į aukštąsias mokyklas už savanorystę yra suteikiami papildomi balai. Į kai kurias pamokas įsijungė ir savanoriai, šiuo metu savanoriaujantys užsienyje, jie papasakojo, kaip jų savanorystė atrodo dabar, karantino sąlygomis.

 
Žilvinas Mažeikis, programos vadovas

 

Paroda

Paroda

2020-06-16
I-IV klasių mokinių technologijų dalyko kūrybinių darbų paroda, kurioje eksponuojami 2019-2020 mokslo metų darbai ir asmeniniai projektai.
Darbų vadovas: technologijų mokytojas Jolanas Baršauskas.
Sąsajos tarp mokslo ir meno

Sąsajos tarp mokslo ir meno

2020-05-04

Sąsajų ieškojimas šiandien, atrodo, nieko nestebina – taip mes išsigryniname, analizuojamoje aplinkoje atrandame pačių netikėčiausių dalykų, iš naujo įvertiname tai, kas buvo įprasta, savaime aišku ir nepajudinama. Todėl kai nusprendėme vykdyti bendrą fizikos-dailės projektą, pirmiausia, galvojome apie mus jungiančias, nors dažnai nematomas, sąsajas, kilo ne vienas klausimas: kur prasideda ir baigiasi mokslas, ar mokslas yra menas, o menas – mokslas, ar egzistuoja ryšys tarp mokslo ir meno?

II klasių integruotas fizikos-dailės projektas startavo balandžio 20 d. Nors planuose buvo derinamas susitikimų ir pamokų laikas, karantinas įvedė savo korekcijas ir projektas vyko „už uždarų durų“: mokiniai dirbo ne klasėje, o savarankiškai,  namuose.

Vertinimo kriterijai, nepriklausomai nuo to, dirbi klasėje ar namuose, visada yra svarbūs, tad baigus darbus buvo analizuojami uždavinių sprendimo būdai, vertinama uždavinio ir piešinio bendra kompozicija, spalviniai deriniai. Tiesa, tų, kurie save vadina mėgstančiais piešti, buvo prašoma vizualia kūryba jokiais būdais neužgožti skaičių ir formulių prasmės. Be abejo,  konsultacijų būta, bet iš esmės ugdytiniai dirbo savarankiškai ir atsakingai.

Kūryba turi daug veidų, jai priskiriamos įvairios prasmės, tačiau tikslas buvo vienas – nustebinti žiūrovą. Mokiniams pavyko! Mes, projekto iniciatorės, tikrai nustebome pamačiusios rezultatus. Stebėjomės ir džiaugėmės. O jūs?

Jovita Ratnikienė, dailės vyresnioji mokytoja; Rima Valčiukienė, fizikos vyresnioji mokytoja

Iniciatyva

2020-05-04

Didždvario gimnazijos II klasių mokiniai: Emilis Jarašiūnas, Pijus Daujotas, Valerija Tarasiuk ir Rosita Miežytė, prisijungė prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamos iniciatyvos - sukurti elektroninį atviruką žmonėms, kovojantiems su COVID-19.    

IT mokytoja Kristina Rimkuvienė

Albumas

Džiuginantys konkurso rezultatai

2020-05-05

Sausio mėn. pabaigoje Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“, organizavo nacionalinį  Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą, kurio tikslas – įvertinti mokinių bendrąsias kompetencijas ir bazinių žinių taikymo gebėjimus konkrečiose praktinėse situacijose. Konkursu buvo siekiama ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, gebėjimą taikyti įgytas žinias kūrybiškai.

Dalyvauti šiame konkurse panoro ir 26 mūsų gimnazijos I–II kl. mokiniai. Užduotis mokiniai atliko elektroninėje testų vykdymo sistemoje. Rezultatai džiugina: mokinių vidutiniškai surinktų taškų suma (vidurkis) daug didesnis nei šalies mokinių vidurkis. Konkurso organizatorių pateiktoje ataskaitoje gimnazijos mokinių gebėjimai įvertinti taip: „aukštesni nei vidutiniai problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimai“.

Iš didždvariečių geriausiai užduotis atliko šie mokiniai: Dominykas Jankevičius (IIM kl.), Paulius Pastoraitis (IM kl.) ir Ugnius Klusas (IG kl.). Jie buvo apdovanoti Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkomis.

Už konkurso organizavimą gimnazijoje dėkojame fizikos mokytojai Rimai Valčiukienei ir IT mokytojai Kristinai Rimkuvienei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pupinytė

Akcija, mokanti mylėti ir tausoti gamtą

2020-05-19

Jau keletą metų artėjant pavasariui gimnazijos gamtos mokslų mokytojai, bendradarbiaudami su Kurtuvėnų regioninio parko miškininkais, organizuoja prasmingą akciją „Paukščiai sugrįžta – reikia namų!“. Mokiniai, padedami tėvelių ar senelių, namuose gamina inkilus (kai kas įsigudrina ir nuperka prekybos centre), atneša į gimnaziją, iš kurios nameliai paukščiams perduodami miškininkams.

Šiais mokslo metais gimnazija įsijungė į VGTU nuotolinio ugdymo platformą „Ateities inžinerija“ – mokiniai skatinami tausoti aplinką bei jos gamtos išteklius. Kai šį pavasarį mūsų socialiniai partneriai pasiūlė, kad inkilų gamybai gali atvežti medienos ir kt. priemonių, apsidžiaugėme. Buvo atvežtos nugriauto pastato lentos, tad teko naudotas lentas prikelti antram gyvenimui: technologijų mokytojas Jolanas Baršauskas ir III–IV kl. mokiniai, besimokantys technologijų (Statyba ir medžio apdirbimas) gautą medieną džiovino, vėdino ir iš jos pagamino per 30 inkilų.

Nors karantinas planus pakoregavo, dėkojame Kurtuvėnų regioninio parko darbuotojams, kad mūsų mokinių pagaminti inkilai pasiekė mišką, kur buvo įkelti į medžius ir tikrai turi šeimininkus!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

Matematikos ugdomieji projektai namuose

Matematikos ugdomieji projektai namuose

2020-05-27

Nuotolinis mokymas pakoregavo mokymosi procesą: iš naujo mokėsi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Tačiau pagrindinis dalykas – sužinoti, išmokti, pritaikyti – išliko. 

IM klasės mokiniai, mokydamiesi skyrių „Erdvinės figūros“, atliko ugdomąjį projektą „Piramidės maketo konstravimas“. Mokiniai turėjo sukonstruoti trikampę ir keturkampę piramides taip, kad atsispindėtų visi pagrindiniai elementai: briauna, įstrižainė, pusiaukraštinė, aukštinė, apotema. Įprastai tokį projektą pirmokai atlieka klasėje, kai šalia yra mokytojas, klasės draugai, iš kurių gali sulaukti pagalbos. Dabar pagalba buvo nuotolinė. Konstravimui pasirinktos medžiagos irgi buvo „karantininės“ – mokiniai piramides dėliojo iš to, ką turėjo namuose, – mediniai iešmeliai, mediniai dantų krapštukai, šiaudeliai, net spageti makaronai. Sukonstravę piramides, mokiniai turėjo pritaikyti žinias, kurias išmoko per pamokas: išmatuoti piramidžių tam tikrus elementus ir apskaičiuoti piramidžių paviršiaus plotus bei tūrius.

Ar šis projektas buvo naudingas mokiniams? Keleto mokinių mintys po projekto: 

„Atlikdamas projektą pasikartojau jau išmoktas teorines žinias. Žinoma, susidūriau su keliais sunkumais, bet jie tik išmokė mane nepasiduoti ir padaryti viską iki galo.“ 

„Buvo naudinga, nes padarius konstrukciją tapo lengviau skaičiuoti, daug geriau supratau.“

 „Tie projektai buvo įdomūs, bet supratau, kad turiu išmokti planuoti laiką, nes visų projektų iki galo taip ir nespėjau padaryti“.

„Asmeniškai man nepatiko, nes reikia paaukoti daug laiko. Nors pripažįstu, kad tokie projektai yra naudingi, reikia nemažai loginio mąstymo.“

Matematikos mokytoja Rima Ernestienė
Karantino iššūkiai ir galimybės

Karantino iššūkiai ir galimybės

2020-05-29

Turbūt nenuostabu, kad kalbant apie karantiną (kaip ir apie bet ką) žmonių nuomonės išsiskiria. Vieniems buvo sunku prisitaikyti prie naujos mokymosi situacijos, kitiems – ne, nors visi (ir mokiniai, ir mokytojai) buvome susirūpinę ir sutrikę.  

Karantino metu pradėjome ilgėtis paprasčiausių dalykų. Niekada neįsivaizdavau, kad man taip  trūks draugų, senelių, pasirodo, būti toli nuo visų –  sunku, liūdna, nuobodu. Kadangi per atostogas negalėjau net išeiti iš namų, apie kitas pramogas teko tik pasvajoti, o po atostogų prasidėjo nuotolinis mokymas, kuris iš pradžių buvo painokas: vieni mokytojai liepė sekti informaciją per TAMO, kiti – per Edmodo, treti pyko, kodėl laiku neprisijungiam per Zoom. Prisijungi ir... staiga ryšys nutrūksta. Todėl kartais buvau sutrikusi, nežinojau, ką daryti, bet per porą savaičių viskas stojo į savo vietas.

Aišku, karantinas apribojo laisvę judėti, bendrauti, bet atnešė ir gerų dalykų. Pirmiausia, atsirado laiko, kurį galėjau skirti savęs pažinimui, savo primirštiems pomėgiams, bendravimui su šeima. Pradėjau daugiau laiko praleisti virtuvėje, gaminau šeimai maistą, pradėjau skaityti knygas, per Zoom programą su draugėmis net „atšvenčiau“ savo gimtadienį. Nors kiekvieną dieną dalyvavau pamokose, dariau namų darbus, vis tiek jaučiausi labiau pailsėjusi. Sušvelnėjus karantino sąlygoms, jau galiu susitikti su draugėmis, pasivažinėti dviračiu. 

Manau, kad šis laikotarpis išmokė mus visus labiau vertinti aplinkinius žmones. Užslopinome savo pačių kvailus norus ir pradėjome galvoti ne tik apie savo, bet ir apie kitų žmonių gerovę. Pradėjome dar labiau vertinti sunkų medikų, mokytojų darbą. Taigi, kad ir ką galvotume apie karantiną, kad ir kiek pliusų ar minusų bebūtų, manau, jog visi sutiksite, kad po karantino tikrai grįšime kitokie, pasikeitę.

Gabija Šveikauskaitė, III kl. mokinė

Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė

Gimnazistės verslo pasaulyje

Gimnazistės verslo pasaulyje

2020-05-29

ESP yra tarptautinio projekto karjeros įgūdžių ugdymui Europoje dalis (anglų k. European Business Campaign on Skills for Jobs). Išlaikius egzaminą ir surinkus ne mažiau kaip 68 procentus taškų, suteikiamas tarptautinis sertifikatas, kuris yra pripažįstamas projekto partnerių verslo ir mokslo institucijose. Paso turėtojams suteikiama galimybė dalyvauti JA Europe organizuojamuose renginiuose. Šis tarptautinis dokumentas patvirtina, kad jaunas žmogus turi realios verslumo patirties ir atitinkamų kompetencijų. VĮP –  tai kvalifikacija, įrodanti 15–19 amžiaus mokinių verslumo įgūdžius, įgytus mokantis pagal Junior Achievement programą. Jis patvirtina jaunuolių praktinius įgūdžius, kurie yra būtini sėkmingam karjeros startui.

Džiugu, kad mūsų gimnazistai jau mąsto apie būsimą savo verslą. Nuoširdžiai sveikiname Juliją Žadeikytę (III kl.) ir Miežytę Rositą (IIP kl.), sėkmingai išlaikiusias egzaminą ir  gavusias Verslumo įgūdžių pasus  (VĮP). 

Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja
Sveikiname!

Sveikiname!

2020-06-02

Sveikiname Austėją Lesnickaitę (IIG kl.) šalies konkurse „Lietuvos laisvės kovų ir netekčių istorija" laimėjus III vietą. Mokytojos: A. Andžiuvienė, K. Rimkuvienė 

Austėjos sukurtas tinklalapis „Nerašyta Vaitiekūnų šeimos istorija“

Priėmimas

2020-02-25

 

DĖMESIO!

Dėl paskelbto koronaviruso karantino mokykla uždaryta.

Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją (kartu su kitais dokumentais) teikiami el. paštu didzdvaris@dg.su.lt

Telefonas pasiteiravimui ir informacijai 861432930


Dėl Covid-19 situacijos ir paskelbto šalyje karantino mokytis pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą (TB1 kl.) nuo 2020-09-01 priimami visi mokiniai, pateikę prašymus.

Rugsėjo mėn. pirmomis dienomis bus organizuojamas matematikos žinių ir gebėjimų patikrinimas, kuris leis apsispręsti dėl matematikos lygio pasirinkimo.

Gerb. mokiniai, individualaus ugdymo plano (dalykų pasirinkimas) lentelę Proposed IB Diploma Programme Subjects 2020-2022, ją užpildę, siųskite į TAMO dienyną Rimai Tamošiūnienei arba  el. p.  rima@dg.su.lt.


IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.  

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies programa) priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 27 d.

3. Prašymai priimami iš visų pageidaujančių mokytis Didždvario gimnazijoje.

4. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       4.1 kuris gyvena gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (jei mokinys bus pateikęs prašymą į ne vieną mokyklą ir nurodęs skirtingus adresus, mokyklos prašymu turės pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą); 

       4.2.  kuris lanko vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblį „Šėltinis“;

       4.3. kuris gyvena nuomojamame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikti nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

5. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       5.1. prašymą, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d. (pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val.);

       5.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       5.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, 8 kl. baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimas).

6. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       6.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       6.2. mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje;

       6.3. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       6.4. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       6.5. mokiniai, kurių ugdymosi vidurkis yra aukštesnis;

       6.6. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

7. Priėmimo į gimnaziją rezultatai (priėmimas arba nepriėmimas mokytis tėvams (globėjams, rūpintojams) bus skelbiami el. paštu 2020 m. gegužės 8 d.

8. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2020 m. kovo 2 d.

9. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami konkurso tvarka:

      9.1. gimnazijoje vykdoma matematikos ir anglų k. žinių patikros, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra, kurios organizuojamos 2020 m. balandžio 4 d. (šeštadienį) 9.00 val.;

      9.2. be konkurso priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

10. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti  pateikti šie dokumentai:

      10.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

      10.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

      10.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

11. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

12. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo II dalies programa), III–IV (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2020 m. kovo 2 d.

13.  Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       13.1. kuris jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

14. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       14.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       14.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       14.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       14.4. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

15. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       15.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 2 d.;

       15.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       15.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

16. Apie galimybę mokytis II–IV kl.  mokiniai informuojami individualiai.

17. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali  dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

18.  Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.

Prašymų formos:

Koronaviruso prevencija

Koronaviruso prevencija

2020-02-26

 

 

 

 

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJA APIE KORONA VIRUSĄ

KĄ SVARBU ŽINOTI ŠIAULIEČIAMS DĖL KORONA VIRUSO?

REKOMENDACIJOS RANKŲ HIGIENAI

 

Daugiau informacijos dėl koronaviruso:

Karštoji koronaviruso linija 1808, elektroninis paštas koronavirusas@sam.lt

P. Višinskio viešoji biblioteka

P. Višinskio viešoji biblioteka

2020-03-28

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje paskelbtos veiklos, aktualios mokiniams ir jų tėveliams. Biblioteka kviečia mokinius pamokų pertraukų namuose metu dalyvauti kūrybiniuose konkursuose, išmėginti savo žinias ir jėgas viktorinose.

 

Komiksų kūrimo konkursas „Kūrybiškumo virusas“:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-konkurse-kurybiskumo-virusas/

Piešinių kūrimo konkursas „Skaitomanų bumas: už(si)kurk skaitymo variklį“:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/renginiai/biblioteka-skelbia-piesiniu-konkursa/

Virtuali „Kahoot“ viktorina:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/naujienos/kvieciame-kasdien-dalyvauti-virtualioje-kahoot-viktorinoje/

Skaitmeninės savaitės transliacijos:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/renginiai/skaitmenine-savaite-2020-transliacijos/

Skaitmeninio raštingumo mokymai savarankiškai:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/renginiai/kvieciame-skaitmeninio-rastingumo-mokytis-savarankiskai/

Ką veikti karantino metu

2020-04-01
 • Virtualus apsilankymas muziejuose:

Valdovų rūmų muziejus (Lietuva):

https://www.youtube.com/watch?v=fU3M2EcjoOQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Y-TmrrrlKgOwjnmqCxIdbqtJ4xU0ExeuSbGnQ3RlnbCHON6cS3x9BxTY

Versalio rūmai (Prancūzija):

https://artsandculture.google.com/project/versailles

Bakingamo rūmai (Didžioji Britanija):

https://artsandculture.google.com/exhibit/step-inside-the-exhibition-in-the-buckingham-palace-state-rooms/mwIiCOcgzC0dIQ?hl=en

Edinburgo pilis (Škotija):

https://artsandculture.google.com/story/VAWxcB3PgVhOvw

Šėnbruno rūmai (Austrija):

https://artsandculture.google.com/partner/schloss-schoenbrunn

Jekaterinos rūmai (Rusija):

https://artsandculture.google.com/streetview/catherine-palace/TwF5eBK-lAsKag?sv_lng=30.39500432743318&sv_lat=59.71620614309595&sv_h=203.29860512133706&sv_p=13.48455768587101&sv_pid=U8isB9rxXTtbDLfiGsQHlA&sv_z=1.0000000000000002

 • Suskaitmeninti meno ir kultūros ištekliai:

https://vilniausgalerija.lt/2020/03/14/vartotoju-laukia-didziuliai-suskaitmenintu-kulturos-ir-meno-vertybiu-istekliai-sarasas/

 • Nemokamos knygos ir kiti raštai:

http://skaitiniai.org/

https://pdfknygos.com/

https://vyturys.lt/

 • Audio knygos:

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1143807/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomenduojamu-radijo-irasu-20-ukas?fbclid=IwAR2JfEUSPVoddMifypYCMT1nMOO0nOGiH2gp0CK5hMOq4EZx3P3MJuqhgmQ%20Skaityti%20daugiau:%20https://kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/mokslas-ir-it/mokymo-procesas-keliasi-i-virtualia-erdve-ka-reiketu-apsvarstyti-958103#.XnRodn9y90A.gmail

 • Daugiau naujienų:

http://savb.lt/lt/renginys/kultura-i-jusu-namus/

Pamokų laikas nuo 2020 m. balandžio 6 d.

2020-04-02
 1. 8.30 - 9.00
 2. 9.15 - 9.45
 3. 10.00 - 10.30
 4. 10.45 - 11.15
 5. 11.30 - 12.00
 6. 12.30 - 13.00
 7. 13.15 - 13.45
 8. 14.00 - 14.30

12.00 - 12.30 pietų pertrauka

Nuotolinis ugdymas

2020-04-21

Nuotolinis mokymas – puiki galimybė mokytojams išplėsti mokymo turinį, papildant jį internete esančiais informacijos šaltiniais.

Informacinio portalo 15 min.lt žurnalistės Raimondos Mikalčiūtės-Urbonės interviu su Didždvario gimnazijos anglų k. mokytoja Kristina Urboniene.

Didždvario gimnazijos gamtos m. laboratorijos moderniausios mieste!

Didždvario gimnazijos gamtos m. laboratorijos moderniausios mieste!

2019-12-11

Įgyvendinus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“ neatpažįstamai pasikeitė gimnazijos gamtos mokslų kabinetai. Kaip ir buvo planuota, modernizuoti gamtos m. kabinetai: visuose trijuose (fizikos, chemijos, biologijos) kabinetuose-laboratorijose sumontuoti laboratoriniai baldai, įrengtos interaktyvios lentos su projektoriais, o fizikos kabinete ir interaktyvus ekranas, 3D įranga. Už projekto lėšas buvo gauta kompiuterinė įranga (48 nešiojami kompiuteriai), 30 šviesinių mikroskopų, biologijos eksperimentų, chemijos medžiagų rinkinių, fizikos mokymo priemonių. Kabinetuose ir erdvėse įrengta gaisrinė signalizacija bei atnaujinti kompiuteriniai tinklai.

Taigi gamtos m. erdvių atnaujinimas sudarys puikias sąlygas įgyvendinti gamtamokslinio ugdymo programas, projektus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

Didždvario gimnazija – Lietuvos STEAM tinklo mokykla!

Didždvario gimnazija – Lietuvos STEAM tinklo mokykla!

2020-01-23

Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė, kad mūsų gimnazija tapo Lietuvos STEAM tinklo mokykla. 

Kad patektumėme į šį tinklą, praėjusiais metais pildėme paraišką, rengėme ir įgyvendinome gimnazijos STEAM veiklos planą. Savo veiklą gimnazija įsivertino STEAM School Label portale ir turi ženklą „Pradedantieji“.

Dalyvavimas Lietuvos STEAM mokyklų tinkle leis gimnazijai tobulinti STEAM veiklas, bendradarbiauti su kitomis Lietuvos STEAM mokyklomis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

Duomenų rinkimas ir tvarkymas

2018-05-25
Patvirtiname, kad duomenų subjektų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie duomenų davėjus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų davėjai negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei duomenų davėjas asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

European Solidarity Corps

2019-09-02

 

2019-2020 m.m. Šiaulių Didždvario gimnazijoje savanorišką tarnybą atlieką trys savanoriai: Mariam Zakaryan (Armėnija), Sabina Alishova (Azerbaidžanas) ir Dave Kock (Austrija).


 

Hi. I’m Maria. I’m from sunny Armenia. I love art, photography, cats, music, traveling, reading. I will be very glad if I could share something with you and exchange our experiences. I’m looking forward to know you better. Ačiū.

 

 

Sabina Alishova DOB: 8 May 1995
Studied Geography at Baku State University.
Member of A(L)AR(M) Dance Crew since January 2013.(Nickname: BangBang)loves music and can’t imagine any single day without it. Dancing makes her feel relaxed and powered at the same time.Does pointillism(painting with dots 0.1 mm), believes in energy. favorite quote “There are two rules for success...
1. Never reveal everything you know.”
2. Favorite phrase "peace and love"

 

 

Servus! My name is Dave, I am one of your new Hosts at Radijo Klubas. I am really looking forward for the next 10 Month! So, jump in and listen to Radijo klubas :D

One of my hobbys is Filming, thats also why i startet my Youtube channel about the  Gapyear i will do here! I am also very intrested in Politics and traveling around the world! I am in the Multimedia Team of the Aha-youth information, There i am one of the Photographer at the „Frageraum Politik“ (Questionroom Politics), at Big Openings like the Aha + card etc.

And if you want to know more just come and ask! I wont bite you ;)

Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

2019-10-30

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką. 

Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur. 

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. 

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė - 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas. 

Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.

Detalesnė informacija ir dokumentai persiųsti TAMO dienynu visiems mokytojams.

Socialinės paramos mokiniams

2017-06-29
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) nuo liepos 1 d. kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių (toliau - skyrių) užpildydamas prašymo-paraiškos formą SP-11, šeimos duomenų formą SP-1 bei duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2, pridėdamas pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir kitus reikalingus dokumentus.
Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
 
Gimnazijos 120-ies metų istorija

Gimnazijos 120-ies metų istorija

2018-03-14

2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazija švenčia 120-ies metų jubiliejų. Tai viena seniausių miesto gimnazijų, garsėjanti ne tik tradicijų puoselėjimu, bet ir atvirumu, inovatyvumu, draugiškos saviraiškos ir saviugdos aplinkos kūrimu, visuomeniškumu.

 

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės!

2020-01-28
Sausio 28 d. gimnaziją pasiekė džiugi žinia, jog ji tapo trisdešimt trečiają mokykla Lietuvoje, priimančia iš užsienio atvykusius/ parvykusius mokinius: " 2020-01-27 Šiaulių Didždvario gimnazija papildė mokyklų, galinčių dirbti su atvykusiais/parvykusiaias mokiniais, gretas. Sveikiname." Šia žinute pasidalino Vilniaus lietuvių namų mokykla, koordinuojanti tokių mokyklų tinklą Lietuvoje.
Daugiau apie šią veiklą galima sužinoti: https://www.smm.lt/web/lt/griztantiesiems-i-Lietuva
Šiuo metu gimnazijoje mokosi 4 mokiniai, kurių šeimos grįžo iš užsienio.

Virtualus mokyklos muziejus

2014-01-02
Kreipiamės į visus, kurie mokėtės, dirbote Šiaulių Didždvario gimnazijos / 5-oje vidurinėje mokykloje/ Mergaičių gimnazijoje, t.y. mokykloje prie Kaštonų alėjos!
Pažvelkime į savo mokyklos istoriją moderniau!
Didždvario gimnazijos  bendruomenė kuria virtualų gimnazijos muziejų, todėl mums reikalinga Jūsų pagalba. 
Jei turite senų šios mokyklos mokinių ar mokytojų nuotraukų (pamokose, išvykose, miesto renginiuose ir t.t.) kviečiame jomis pasidalinti! 
 
Surinktas nuotraukas galite pamatyti jau dabar virtualiame mokyklos nuotraukų albume.
 
Nuskenuotas nuotraukas siųskite el. paštu didzdvario.muziejus@gmail.com ir užpildykite pateiktą formą apie siunčiamą nuotrauką.