« Atgal
Titulinis »

Naujienos

Gerb. mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai),

2020-10-26
informuojame, kad Vyriausybės sprendimu, po Rudens atostogų (spalio 26 d. – spalio 30 d.)  lapkričio 4 d. – lapkričio 6 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu.
 
Į gimnazijos suolus turėtume grįžti lapkričio 9 d.  
 
Didžvariečiai – projekto „Mediaformeriai: jaunimo medijų dekonstrukcijos laboratorija“ dalyviai

Didžvariečiai – projekto „Mediaformeriai: jaunimo medijų dekonstrukcijos laboratorija“ dalyviai

2020-10-27

Naujųjų, arba skaitmeninių, medijų įsigalėjimas šiandien neišvengiamai paliečia kiekvieną šiuolaikinės visuomenės narį. Nors medijos daro įtaką visiems vartotojams, pažeidžiamiausia yra vaikų ir paauglių vartotojų grupė. Jų santykis su populiariosiomis skaitmeninėmis medijomis yra kur kas glaudesnis nei bet kurios kitos vartotojų grupės.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka projektu „Mediaformeriai: jaunimo medijų dekonstrukcijos laboratorija“ siekia padėti jaunimui kritiškai pažvelgti ir išnaudoti medijas. Projekto metu, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu ir Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetu, organizuojami naujųjų medijų raštingumo mokymai IX–XII klasių Šiaulių miesto ir rajono gimnazistams.

Grupė IIS kl. mokinių su IT mokytoja Kristina Rimkuviene nuo rugsėjo mėn. pabaigos aktyviai dalyvauja organizuojamuose mokymuose.

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos informacija

Gimnazijos bendruomenės narius (mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), aplinkos darbuotojus) socialinės, pedagoginės ir kt. pagalbos teikimo klausimais konsultuoja:

2020-09-11

Ugdymo klausimais:

 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė – kalbos ir socialiniai mokslai (el. p. audrasa@dg.su.lt);
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė – menai, technologijos, fizinis ugdymas, neformalusis švietimas (el. p. daivatr@dg.su.lt);
 • TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė – tarptautinio bakalaureato diplomo programa (rima@dg.su.lt);

Socialinės, psichologinės, prevencinės pagalbos, ugdymo karjeros klausimais:

 • Vaiko gerovės komisijos (VGK) pirmininkė Daiva Trijonienė (el. p. daivatr@dg.su.lt);
 • Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė (el. p. dnaraveckiene@gmail.com);
 • Profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė (el. p. vielikeniene@gmail.com);
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Kvedarienė (ir.kved@gmail.com);
 • Klasių kuratorės: I kl. – Gabija Pyragaitė (el. p. gabijapyragaite@gmail.com), II kl. – Danguolė Kukla (el. p. dakukla@gmail.com), III kl. – Oksana Lukšaitė (el. p. oksalu@dg.su.lt), IV kl. – Jurgita Dembinskienė (el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt).
 Vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip öko?“- spalio 19-25 d.

Vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip öko?“- spalio 19-25 d.

2020-10-23

Jau penktus metus Lietuvoje vykta vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip vokiškai?“, kurią  inicijuoja Vokietijos Federacinės respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe institutas Vilniuje, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba, Vokietijos akademinių mainų tarnyba, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai.  Savaitę trunkančių renginių tikslas – akcentuoti vokiečių kalbos vaidmenį švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse.

Šiais metais ši savaitė vyksta kiek kitaip. Jos tema – „Ö kaip öko?“. Pagrindiniai akcentai – tvarumas, ekologiškumas ir kūrybingumas. Spalio 19–25 d. visoje Lietuvoje vyko 130 renginių, skirtų vokiečių kalbai ir aplinkosaugos temoms.

Gimnazijos vokiečių kalbą besimokantys mokiniai kartu su vokiečių k. mokytoja Daiva Staniulyte taip pat prisidėjo prie šios savaitės renginių ir nuotoliniu būdu kūrė darbus tema „Tvarus gyvenimas – apsidairyk 360°“.  Mokiniams buvo skirta užduotis – apsidairyti savo namuose, gatvėje, mieste, pažvelgti, kaip rūpinamasi mūsų pasauliu, tausojama aplinka, gamta. Panaudodami vokiečių kalbos žinias, mokiniai savo įžvalgas aprašė ir iliustravo. Jie sukūrė iliustracijas apie tai, kaip jie patys ir aplinkiniai saugo aplinką: rūšiuoja, naudoja daugkartinius maišelius ar gertuves, renka ir priduoda tarą, naudoja popierinius šiaudelius, atnaujina senus daiktus ir kt.

Simona Mickutė, IIS kl. mokinė

Tradicijas tęsti būtina net ir siaučiant virusams!!!

Tradicijas tęsti būtina net ir siaučiant virusams!!!

2020-10-23

Nenorėdamos sulaužyti ilgametės tradicijos, anglų kalbos mokytojos (nors mokiniai mokosi  nuotoliniu būdu) Halloween‘o proga organizavo šventinę moliūgų parodą.

Išradingai išpjaustytus moliūgus spalio 22–23 dienomis mokiniai pristatė į gimnaziją. Nuostabiais meno kūriniais porą dienų galėjo pasidžiaugti ateinantys į gimnaziją, o prasidėjus mokinių Rudens atostogoms, moliūgai tradiciškai iškeliauja laukan ir džiugina Šiaulių miesto gyventojus ir svečius.

Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja

Tarptautinė mokytojų diena

Tarptautinė mokytojų diena

2020-10-06

Spalio 5 d. Didždvario gimnazijos mokytojai šventė profesinę šventę - tarptautinę mokytojų dieną. Už ilgametį darbą ir pasišventimą mokyklai padėkos raštai įteikti:

 • Romualdai Pupinytei – už 35-erių metų nuoširdų, sąžiningą darbą, už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, tapusiais antraisiais namais, už atsakingą SKU ir STEAM veiklų koordinavimą, už motinišką rūpinimąsi mokytojais ir mokiniais, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis. 
 • Daivai Trijonienei – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą, už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, už gimnazijos kultūros puoselėjimą, iniciatyvumą, kūrybiškumą organizuojant, vedant gimnazijos, miesto ir šalies renginius, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis ir šiltą bendravimą mokiniais.
 • Virginijai Čelkonienei – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, gabiųjų mokinių ugdymą, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
 • Rimvydui Ališauskui – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už kolektyvo „Šėltinis“ dvasios palaikymą, gerą nuotaiką ir garsą gimnazijos renginiuose, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis ir šiltą bendravimą mokiniais.
 • Ivetai Gutauskienei – už 25-erių metų nuoširdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, gabiųjų mokinių ugdymą, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
 • Jolanui Baršauskui – už 15-os metų nuoširdų darbą Didždvario gimnazijoje, kūrybingumo ugdymą pamokose, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
Metų mokytoja

Metų mokytoja

2020-10-09

Sveikiname gimnazijos chemijos mokytoją ekspertę Virginiją Savickaitę, pelniusią Šiaulių miesto metų mokytojo vardą.

Mokytoja Virginija – profesionali savo dalyko žinovė ir puiki pedagogė. Puikūs mokytojos ugdytinių pasiekimai: miesto 9–12 kl. mokinių chemijos olimpiadoje 2019 m. pelnytos 3, 2020 m. – 4 prizinės vietos, respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ laimėta I vieta ir kelionė į Berlyną. Puikūs mokinių chemijos VBE rezultatai: 2019 m. vidurkis – 65 taškai, 2020 m. – 85. Jau keletą metų mokytojos konsultuojami abiturientų chemijos brandos darbai įvertinti 10 balų.

Plati, įvairiapusė ir prasminga mokytojos V. Savickaitės metodinė veikla. Ji, būdama Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos narė, Šiaulių miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, organizuoja miesto ir šalies chemijos mokytojams dalykinių ir metodinių kompetencijų tobulinimo renginius (pvz., šalies chemijos mokytojams mokytoja vedė seminarus: „Chemijos pamokos tobulinimo galimybės“, „Pagalba chemijos mokytojui organizuojant patyriminį mokymą“, „Chemijos dalyko ugdymo turinio efektyvaus ir motyvuojančio pateikimo mokiniams galimybės“ ir kt.; seminaras „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse“ buvo vestas Joniškio, Radviliškio, Rokiškio, Pakruojo, Kėdainių, Kauno, Panevėžio, Pasvalio, Kauno raj., Biržų, Klaipėdos, Telšių mokytojams). Kasmet su gimnazijos kolegomis, gamtos mokslų mokytojais, organizuoja Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinę mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferenciją „Žmogaus ekologija“.

Dalyvaudama projekte „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ mokytoja Virginija miesto ir rajono mokyklų mokiniams 2018 m., 2020 m. organizavo 50 edukacinių užsiėmimų. Mokytojos iniciatyva kasmet miesto 8 kl. mokiniams Didždvario gimnazijoje vyksta Mažoji chemijos olimpiada, 1–5 kl. mažieji šiauliečiai 2019 m., 2020 m. dalyvavo 5 dienų STEAM stovykloje „Eureka“, miesto 1–5 kl. mokiniams šeštadieniais gamtos mokslų laboratorijoje per metus organizuojamos 6–7 Mokslo dienos.

Siekdama ugdyti mokinių atsakingą požiūrį į aplinką V. Savickaitė jau antrus metus dalyvauja nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“, kurios metu mokiniai rūšiuoja ir renka antrines žaliavas. 2018 m. vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, aktyvaus užimtumo idėjų parodoje „TAVO PIN KODAS“ vedė edukacinius užsiėmimus miesto progimnazijų mokiniams. Tą pačią programą vykdė ir parodoje „Mokykla 2019“ Litexpo Vilniuje. Mokytojai Virginijai išties labai svarbu chemijos mokslu sudominti nuo mažens: organizuojamuose „Katino Molio laboratorijos“ (www.moliolab.lt) renginiuose net penkiamečiai vaikai patiria mokymosi, eksperimentavimo džiaugsmą.

Mokytoja Virginija aktyviai dalyvauja gimnazijos Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinime. Vykdydama mokinių profesinį veiklinimą, organizavo edukacines išvykas į VU Gyvybės mokslų centrą, Vilniaus, Šiaulių kolegijas, ŠU, kur mokiniai, vadovaujami mokslininkų ir dėstytojų, atliko praktikos darbus, susipažino su įvairių profesijų atstovais. Mokytojos iniciatyva pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU ir gimnazijos mokiniai 2019–2020 m. m. dalyvavo nuotolinio mokymo platformoje „Ateities inžinerija“.

Mokytoja skatina mokinius įsitraukti ir į kitą SKU veiklos kryptį – savanorystę. Jos mokiniai savanoriauja stovykloje „Eureka“, Mokslo dienose padeda mažiesiems. Ji ir pati vykdo savanorišką veiklą: neatlygintinai veda edukacinius užsiėmimus Šiaulių Vaikų dienos centro, Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų vaikams, Šiaulių raj. Gruzdžių socializacijos centro auklėtiniams. Be to, mokytoja yra kraujo donorė.

DofE

DofE

2020-10-12

Spalio 9 d. mokytojai Marius Sketerskas ir Inga Stonienė dalyvavo DofE kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal akredituotą programą „The Duke of Edinburgh's International Award“ ir įgijo vadovo kompetencijas. 

 
Edukacinė išvyka į Karpėnų klinties ir Šaltiškių molio karjerus

Edukacinė išvyka į Karpėnų klinties ir Šaltiškių molio karjerus

2020-10-12

Ankstų šeštadienio rytą IG ir IIG klasių mokiniai pradėjome neįprastai –  išvykome į edukacinę išvyką. Matėme, ko niekada nebuvome matę, – molio karjerus! Mus visus sužavėjo ne tik karjerų grožis, bet ir tai, kad gidė kalbėjo žemaitiškai. Patys buvome nustebinti, kad viską supratome, nors žemaitiškai kalbėti juk nemokame. 

Molio karjeruose vienbalsiai nutarėme, kad vaizdas primena Marso paviršių (nors jame ir nebuvome). Turėjome galimybę nusileisti į pačius karjerus ir parsinešti molio bei geležies. Tiesa, lipome stačiu skardžiu, tad visų batai buvo labai purvini. Žiūrėjome vieni į kitus ir smagiai iš to juokėmės. Klinties karjere sužinojome daug įvairių faktų ir galėjome rankomis paliesti klintis. 

Ši kelionė buvo labai įdomi ir tikrai mielai važiuotumėme dar kartą.

Gabija Kačinskaitė, IIG kl. mokinė

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas

2020-10-13

Spalio 12 d. gimnazijoje lankėsi Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų kariai. Pasidomėję Šiaulių miesto gimnazijų istorijomis, prisipažino, kad buvo sužavėti mūsų gimnazijos, ir šiandien mininčios Mokyklos gynimo dieną, istorija. Jie akcentavo, kad labai svarbu neužmiršti to laiko jaunuolių, jų mokytojų, pasipriešinusių bermontininkų jėgai, kad labai svarbu ir šiandien ugdyti jaunuolių patriotiškumą, atsakomybę, ištikimybę, drąsa, sąžiningumą. Toks buvo ir lakūnas Juozas Kumpis, baigęs Šiaulių gimnaziją, Karo aviacijos mokyklą. Bombardavimo metu jo lėktuvas 1920 m. buvo  numuštas. J. Kumpiui buvo tik 19 metų. 

Karinių oro pajėgų vadas  gimnazijos direktoriui padovanojo paveikslą, kuriame užfiksuotas kovos su bermontininkais epizodas.
Gimnazijos vadovai ir kariai sutarė bendradarbiauti. 
 
Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Vizitas

Vizitas

2020-10-16

Spalio 15 d. gimnazijoje lankėsi Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė. 

Vizito tikslas – susitikti ir asmeniškai padėkoti, anot mero, fantastiškiausiai Šiaulių miesto metų chemijos mokytojai Virginijai Savickaitei.

 
Nuotraukos: Kęstutis Šaltis
 

 

Edukacinė išvyka „Ar Telšiai – antroji Roma?“

Edukacinė išvyka „Ar Telšiai – antroji Roma?“

2020-10-05

Saulėtą šeštadienio rytą (rugsėjo 26 d.) mes, IS kl. mokiniai, lydimi lietuvių kalbos mokytojos Vidos Balčiūnienės ir istorijos mokytojos Valdos Kizevičiūtės, traukiniu pasiekėme Žemaitijos sostinę Telšius. Ar žinojote, kad Telšiai lyginami su Italijos sostine Roma? Ne?  Juk abu miestai stovi ant septynių kalvų ir juos sieja panašios legendos: Romos simbolis –  vilkė, o Telšių – meška.

Prieš susitikdami su gidu gražioje ežero pakrantėje žaidėme žaidimą, kuris padėjo dar geriau pažinti vienas kitą, apsilankėme ir garsiojoje „Džiugo“ kavinėje paskanauti gardumynų.

Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus pirmininkas Andrius Dacius buvo mūsų ekskursijos gidas. Jis supažindino mus su miesto istorija, parodė svarbiausius miesto objektus (Šv. Antano Paduviečio katedrą, skulptūras: „Meškos pėda“, „Žemaitijos gaublys“, „Žemaitijos legendos“ ir kt.). Atsisveikinę  su gidu,  stabtelėjome prie paminklo Durbės mūšiui atminti, kur klasės draugas Matas Gabriūnas papasakojo įdomių istorinių faktų. Po to ekskursiją tęsėme susiskirstę į grupes: turėjome surasti kuo daugiau meškų, prie jų nusifotografuoti. Buvo labai smagu dirbti grupėse. Po smagių meškų paieškų papietavę susėdome pavėsyje  ir pristatėme namų darbus (pasakojome legendas), reflektavome dienos įvykius („Telšiai itin tvarkingas ir gražus miestas“, „Gidas labai išraiškingai ir originaliai pristatė šį seną miestą“, „Labai patiko kelionė, smagiai, įdomiai ir naudingai praleidome laiką“).

Į Šiaulius grįžome vėl traukiniu (kai kas vyko traukiniu pirmą kartą :) ), šiek tiek pavargę, bet laimingi, sužinoję daug įdomių dalykų, išgirdę žemaičių tarmę  ir smagųjį gido „lekam toliau“.

Gustė Kriaučiūnaitė, IS kl. mokinė

VGTU nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“

VGTU nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“

2020-10-09

Spalio 8 d. didždvariečai dalyvavo VGTU nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerijos“ 3-ojo sezono projektinių darbų pristatymuose, kurie vyko keturiose sekcijose: „Ateities miestas: aplinkos apsauga ir darni gyvenamoji aplinka“; „Filmo kūrimas mobiliu įrenginiu“; „Mechanika ir robotika“; „Modeliavimas ir finansai“.

IIG kl. mokinės: Gerda Rumšaitė, Lėja Margytė, Mireta Šalašidi, Gabija Domarkaitė, pristatė projektinį darbą „Švaresnė ateitis“. Mokinės supažindino dalyvius su plastiko pakuočių ženklinimu (1 PET Polietilentereftalatas, 2 HDPE, 3 PVC Polivinilchloridas, 4 LDPE žemo tankumo polietilenas, 5 PP Polipropilenas, 6 PS Polistirolas) ir akivaizdžiai pademonstravo meniškų ir originalių darbelių  gamybos procesą, kur buvo panaudotos 6 PS Polistirolo (6 numerio) plastiko pakuotės. 

Chemijos ir fizikos mokytojos

Pilietiškumo pamoka Lietuvos respublikos prezidentūroje ir Valstybės pažinimo centre

Pilietiškumo pamoka Lietuvos respublikos prezidentūroje ir Valstybės pažinimo centre

2020-09-29

Rugsėjo 26 d. IP kl. gimnazistai dalyvavo tradicinėje edukacinėje išvykoje į Lietuvos Respublikos prezidentūrą ir Valstybės pažinimo centrą. 

Apie išvyką geriausiai gali pasakyti patys mokiniai: Paulina, Gabrielė, Viltė, Kamilė, Gintaras teigė, kad jiems Prezidentūroje itin patiko apžiūrėti prezidentų gautas dovanas ir vaikštinėti po prezidentūros Baltąją salę, kuri jau buvo papuošta Prancūzijos valstybės simbolika, juk kitą savaitę čia įvyks Lietuvos ir Prancūzijos prezidentų susitikimas. Emilis, Gabija, Aistė, Žygimantas, Karolis, Džiugas tikino, kad  Prezidentūroje buvo tikrai įdomu, čia būdami jie daugiau sužinojo apie  prezidento darbo subtilybes.  Laurai ir Saulei patiko Prezidentūroje eksponuojami  Lietuvos valstybiniai apdovanojimai. 

Augustė tvirtino, kad jai patiko Valstybės  pažinimo centras, nes  čia būdama ji sužinojo apie savo gimtojo miesto Kuršėnų garsius žmones. Mildai, Vestai, Tautei patiko centro modernumas, juk taip pateiktos istorijos mokytis daug  patraukliau. 

Brigita teigė, kad jai labiausiai įsiminė vaizdas nuo Trijų kryžių kalno, ant kurio ji dar niekada nebuvo užlipusi. Mokiniai džiaugėsi, kad turėjo laiko pasivaikščioti: jie savarankiškai aplankė Katedrą, kurioje keli iš jų buvo pirmąkart, užlipo ant Gedimino kalno ir pasigrožėjo Vilniaus panorama, vaikštinėdami po senamiestį, žavėjosi jo architektūra ir čia tvyrančia atmosfera.

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja

„Geresnis pasaulis švietimo dėka?”

„Geresnis pasaulis švietimo dėka?”

2020-09-29

Rugsėjo 26 d. TB1 kl. mokiniai rinkosi į renginį „Geresnis pasaulis švietimo dėka?” susitikti su IB programos absolventais: Martynu Jaugelavičiumi (IB’9), Ieva Jaugelaviče  (IB’9) ir Viliumi Staražinsku (IB’13). Po trumpo susipažinimo su lektoriais, mokiniai buvo suskirstyti į tris grupes. Visos grupės turėjo galimybę išgirsti kiekvieno lektoriaus pranešimą.

Ieva pranešime  „Learning Doesn’t End With School. On life-long learning & personal development” papasakojo mokiniams, kokią naudą jai įgytos žinios mokantis pagal IB programą turėjo kopiant karjeros laiptais. Ji pabrėžė, jog mokymosi procesas niekad nesustoja ir kad tik mes patys esame atsakingi už savo sėkmę. Ieva paskatino mokinius stengtis išlįsti iš savo jaukumo zonos ir nebijoti gyvenime  išbandyti naujų dalykų.

Martynas pranešime „Gaining the necessary set of skills to endure challenging times. A mental approach” daug dėmesio skyrė  laiko planavimui. Jis akcentavo, kad būtina išmokti protingai ir naudingai naudoti savo laiką, suteikti pirmenybę darbams, kurie pastūmės tave arčiau tikslo.

Vilius pranešime „First steps into the unknown: how ‘stop and think’ moment can save a life” su mokiniais  pasidalijo, kaip  įgytos žinios jam padėjo mokantis universitete, padėjo prisitaikant prie naujos aplinkos. Vilius pasidalijo istorijomis, patarimais, kurie galėtų padėti mokiniams ateityje.

Išklausę visus pranešimus, mokiniai susirinko aptarti ir išsakyti savo nuomones ir, be abejo, padėkoti lektoriams. Šis renginys neabejotinai įkvėpė mokinius planuoti, mokyti  ir svajoti.

Neda Miltinytė, Agnietė Vyšniauskaitė, TB1 kl. mokinės

 
Susirinkimas

Susirinkimas

2020-09-30

Rugsėjo 29 d. nuotoliniu būdu vyko neeilinis visuotinis pirmokų tėvų susirinkimas.

Istorijos pamoka Ch. Frenkelio viloje

Istorijos pamoka Ch. Frenkelio viloje

2020-09-30

Rugsėjo 22 ir 23 d. IIP ir IIS klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja Asta Andžiuviene lankėsi Ch. Frenkelio viloje, kurioje vyko netradicinė istorijos pamoka „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“. Mokiniai buvo supažindinti su XVII-XIX a. Europos madomis, etiketo taisyklėmis ir normomis, pagrindiniais to laikotarpio visuomenės bruožais. Edukacija nebuvo paremta vien pasakojimais ir ekpozicijos apžiūrėjimu.  Mokiniai turėjo galimybę patys pabandyti laikytis tų laikų aukštuomenės etiketo ir mados subtilybių: slaptos vėduoklių kalbos, taisyklingos laikysenos ir eisenos, galėjo pasimatuoti to meto skrybėles.

Edukacijoje mokiniai ne tik daug sužinojo, bet ir, atlikdami įvairias užduotis, smagiai praleido laiką.

Neilas Beniušis, IIP kl. mokinys
 

 

Ventos upės slėnio parkas

Ventos upės slėnio parkas

2020-10-05

Rugsėjo 26 dieną IG ir II G klasės vyko į pažintinę kelionę: aplankėme Ventos upės slėnio parką, mus lydėjusi gidė papasakojo apie atodangą, parodė fosilijų pavyzdžių. Kad pamatytumėme kraštovaizdžio panoramą, lipome į parke esantį apžvalgos bokštą – pasakiškas vaizdas į Ventos upės slėnį, Papilės miestelį, Jurakalnio geologinę atodangą, gražiuosius Ventos upės vingius.

Kelionės vadovė atskleidė paslaptį: jei nori, kad gyvenime tave lydėtų sėkmė, privalai išsimaudyti arba bent nusiplauti rankas Ventos upėje. Nesimaudėme, bet rankas  tikrai visi nusiplovėme - tikime, kad nuo dabar mus lydės tik sėkmė!

Rugilė Kančiauskytė, IIG kl. mokinė 

Gimnazistai Kamanų rezervate

Gimnazistai Kamanų rezervate

2020-10-05

Rugsėjo 28 d. IG ir IIG kl. gimnazistai vyko į Kamanų rezervatą. Pirmiausia apsilankėme rezervato direkcijos pastate, kuriame įkurtas šiuolaikiškas ir modernus lankytojų centras. Centre virtualiai pakeliavome po rezervatą žiūrėdami G. Aleknos filmą „Kamanų rezervatas“, susipažinome su rezervate saugomomis gamtos vertybėmis (pasinaudojome terminalais), pateikta informacija apie pelkės ir miško ekosistemas, augalų ir gyvūnų rūšis. 

Bet juk neužtenka visa tai pamatyti terminaluose, tad leidomės apžiūrėti Kamanų rezervatą gyvai. Tik atvykę į rezervatą, gavome iššūkį – įlipti į 30 metrų aukščio Kamanų rezervato apžvalgos bokštą. Iššūkis buvo įveiktas! Nuo apžvalgos aikštelės atsivėrė nepakartojama panorama: vaizdingos Kamanų pelkių plynės ir salos, kiek akis užmato,  besidriekiantys miškai.  Nusileidus nuo bokšto mūsų laukė 4 kilometrų informacinis žygis – šalia bokšto driekiasi Kamanų mokomasis takas.

Dauguma Kamanų rezervate buvome pirmą kartą, tad įspūdis – nepakartojamas.

Silvestras Pinskij, IIG kl. mokinys

Esė konkursas „Koks yra lietuvių tautos charakteris?“

Esė konkursas „Koks yra lietuvių tautos charakteris?“

2020-10-06

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka nori pasidalyti žinia, kad geriausi Šiaulių gimnazijų mokinių rašinio arba esė konkurso „Koks yra lietuvių tautos charakteris?“ darbai šiuo metu yra eksponuojami virtualioje parodoje, o vėliau dar bus matomi ir Šiaulių miesto erdvėse.

Parodoje eksponuojama Didždvario gimnazijos TB1 klasės mokinės Viltės Novikovaitės esė (mokytoja Janina Dombrovskienė).

VIRTUALI PARODA

 

 

DofE

DofE

2020-09-09

Rugsėjo 8 d. Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė ir S. Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė dalyvavo programos DofE koordinatorių susitikime.

DofE - tai tarptautinė neformalaus ugdymo(si) programa, padedanti jaunam žmogui atrasti savo gyvenimo tikslą, aistrą veikti ir vietą pasaulyje. Programa įgyvendinama 130 pasaulio šalių, gyvuojanti jau daugiau nei 60 metų.

Džiaugiamės tapę šios programos dalimi!

Programos koordinatorė -  direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė,
Vadovai - anglų k. mokytoja Inga Stonienė ir IT mokytojas Marius Sketerskas,
Žygių vadovas -  IT mokytojas Marius Sketerskas.
„Pasimatuok sąžinės drabužį”

„Pasimatuok sąžinės drabužį”

2020-09-15

Rugsėjo 15 d. gimnazijos skaitykloje IIM klasės mokiniams vyko paskaita „Pasimatuok sąžinės drabužį“.  Renginį vedė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos lektorės: Eglė Ozolinčiūtė ir Kristina Senkuvienė. Paskaitos pradžioje lektorės mokinių klausinėjo apie sąžiningumą mokyklos aplinkoje, pristatė akademinio nesąžiningumo formas, akcentavo, kokių principų reikia laikytis, kad to būtų išvengta. Kartu su mokiniais diskutavo apie tai, ką reikėtų daryti, jei pastebi nesąžiningą elgesį pamokoje, kokios gali būti nesąžiningo elgesio pasekmės. Mokiniai aktyviai dalijosi savo įžvalgomis. 

Suskirstę į keturias komandas, jie kūrė plakatą „Pasimatuok sąžinės drabužį“, kuriame reikėjo pavaizduoti, kaip grupė supranta „sąžinės drabužį“, svarstė, kas jį gali įplėšti ir ką daryti jam įplyšus. Kilusias idėjas mokiniai perteikė piešiniais bei užrašė savo mintis, kurias vėliau pristatė bendraklasiams. Pristatymuose kalbėta apie tai, kaip atpažinti nesąžiningas situacijas, pasiūlė įvairių problemų sprendimų būdų. 

Antroje paskaitos dalyje lektorės gimnazistams išsamiai pristatė citavimo taisykles, pateikė citavimo pavyzdžių. Manome, kad paskaita buvo unikali patirtis kiekvienam ten dalyvavusiam mokiniui.

Ieva Kontrimaitė ir Kamilė Ščiukaitė, IIM kl. mokinės

Didždvario gimnazija – mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė 2020“ partnerė

Didždvario gimnazija – mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė 2020“ partnerė

2020-09-29

Rugsėjo 11–18 d. visoje šalyje vykęs XVII mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė 2020“ į renginius pakvietė mokinius eksperimentuoti, mąstyti, patirti, išsakyti savo nuomonę.

Festivalio renginiuose aktyviai dalyvavo ir mūsų gimnazijos I–II gamtamokslinių klasių mokiniai, kurie Šiaulių universiteto astronomijos observatorijoje kartu su fizikos mokytoja R. Valčiukiene stebėjo žvaigždėtą Šiaulių dangų, o Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakultete dalyvavo edukacinėje paskaitoje „Akustinė tarša“. III kl. mokiniai dirbo edukaciniame užsiėmime „Finansai ir aš“ (kuratorė O. Lukšaitė). 

Festivalio svečiai viešėjo ir mūsų gimnazijoje. IG kl. mokinius sužavėjo patirtis KTU Fab Lab Kauno kūrybinėse inžinerinėse dirbtuvėse, kuriose kiekvienas dalyvis susilitavo elektroninį mirksintį zuikutį. IIM, IIY kl. mokiniai gilino savas žinias apie akademinį sąžiningumą paskaitoje „Pasimatuok sąžinės drabužį“ (paskaitą vedė Lietuvos respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbuotojai).

Gamtos m. mokytojos: V. Savickaitė, R. Valčiukienė, K. Muraškienė, D. Vaičekauskienė, į mūsų gimnazijos laboratorijas pakvietė miesto mokinius. Ypač aktyvūs buvo Jovaro progimnazijos mokiniai. Praktikos darbus bandė atlikti ir Gegužių progimnazijos, Centro pradinės mokyklos, Vaikų dienos centro auklėtiniai. Mūsų mokytojos pasiūlė eksperimentuoti ir atlikti praktikos darbus: „Ikrų gamyba iš sulčių“, „Namų kvapų gamyba“, „Veidrodžio gamyba“, „Vandens paviršiaus įtempimas“ ir kt. 

Šiais mokslo metais dalyvauti festivalio renginiuose pakvietėme Radviliškio Gražinos progimnazijos,  Kelmės raj. Pakražantės gimnazijos mokinius – mokytojos V. Savickaitė ir R. Valčiukienė šių mokyklų mokiniams vedė užsiėmimus. 

Mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė 2020“ renginiai sudarė puikias sąlygas mokinių patyriminiam ugdymui plėtojant STEAM mokslams palankias kompetencijas.

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Europos solidarumo korpusas

2020-09-23

 

2020-2021 m.m. Šiaulių Didždvario gimnazijoje savanorišką tarnybą atlieka trys savanoriai: Ana Nemsadze (Sakartvelas), Furuza Hasanli (Azerbaidžanas) ir  Ömer Yakabağı (Turkija).

 

   

 

Fizinio ugdymo ir istorijos integruota pamoka

Fizinio ugdymo ir istorijos integruota pamoka

2020-09-28
Rugsėjo 25  d. IP ir IIM klasių mokiniams vyko integruota fizinio ugdymo ir istorijos pamoka „Spartaus ėjimo varžybos maršrutu Didždvario gimnazija – Šiaulių geto likvidavimo paminklinis akmuo“ , skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti. Pamoką organizavo ir vedė fizinio ugdymo mokytojas M. Dabkevičius ir istorijos mokytoja G. Kubiliūtė. 
Štai keleto mokinių mintys apie pamoką: „Sužinojau, kad Šiauliuose buvo žydų getas ir kokiomis sąlygomis žydai jame gyveno.“ „Buvau matęs šitą paminklinį akmenį, bet nežinojau, kad jis skirtas Šiaulių geto atminimui.“ „Dabar žinau, kad žydai prie savo paminklų deda akmenukus, o juos dėdami, suformuoja Dovydo žvaigždę.“ „Papildžiau savo žinias apie miestą.“  „Labai toli reikėjo eiti, bet buvo smagu.“ „Maniau, kad laimėsiu greito ėjimo varžybas, nes greitai vaikštau, bet nepasisekė.“ „Labai džiaugiuosi, kad laimėjau varžybas: gavau diplomą ir šokoladuką, kurį tuoj sušveičiau“. 
 
Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė
 
Edukacinis užsiėmimas „Šiaulių žvaigždėtas dangus“

Edukacinis užsiėmimas „Šiaulių žvaigždėtas dangus“

2020-09-28

Įpusėjus rugsėjui, vieną pavakarę mūsų gimnazijos mokiniai rinkosi Šiaulių universiteto observatorijoje, kurioje vyko edukacinis užsiėmimas „Šiaulių žvaigždėtas dangus“. Ypatingoje mokslo įstaigos aplinkoje užsiėmimo dalyviai susipažino su žvaigždynais, planetomis, Andromedos galaktika M31, padrikaisiais spiečiais, Heraklio kamuoliniu spiečiumi M13, Lyros žvaigždyno planetiškuoju Žiedo ūku ir kitais objektais.

Šio užsiėmimo metu mokiniai patobulino komunikavimo, mokėjimo mokytis ir dalykines kompetencijas.

Fizikos mokytoja Rima Valčiukienė

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus informacija

2020-08-25

Asmenys, kurie kreipiasi dėl nemokamo maitinimo (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir (ar) paramos mokinio reikmenims įsigyti, atsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, pildoma  SP-11 forma ir pateikiami visi reikalingi dokumentai.

Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo naujiems mokslo metams prašymą – paraišką galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d.

Prašymus galite pateikti: elektroniniu būdu informacinėje sistemoje www.spis.lt arba atvykti į skyrių adresu Tilžės g. 22  arba Tilžės g. 170 pagal išankstinę registraciją. Išankstinė registracija ir informacija teikiama tel. 8 (41) 38 64 87, 8 (41) 38 64 62.

„Aktyviai, draugiškai, sveikai“

„Aktyviai, draugiškai, sveikai“

2020-09-21

Didždvario gimnazijos mokiniai prisijungė prie Lietuvos iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.
Šią iniciatyvą palaikydami pradėjome žygiais į Salduvę ir BLIC tinklinio turnyrais lauko tinklinio aikštelėje. IA  ir III klasių mokiniai, vadovaujami abiturientės Gretos Balčiūnaitės, mokėsi šokti zumbą.
Iniciatyva tęsis ir spalio mėnesį. Kviečiame prisijungti ir pertraukas leisti aktyviai.

Rima Kasiliauskienė, fizinio ugdymo mokytoja
FLEX

FLEX

2020-09-10

JAV ambasada Lietuvoje ir Amerikos Tarptautinio švietimo taryba kviečia moksleivius dalyvauti FLEX programoje. Šią mainų programą remia Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė. FLEX programa suteikia galimybę gabiems ir talentingiems moksleiviams gyventi amerikiečių šeimose ir mokytis amerikiečių mokyklose 2021-2022 mokslo metais.

Kas yra FLEX programa?

FLEX programą 1992 m. sukūrė Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas. Ši vienerių metų trukmės mainų programa yra visiškai finansuojama ir skirta vidurinių mokyklų moksleiviams, atvykstantiems į Jungtines Amerikos Valstijas. Programos tikslas yra skatinti abipusį supratimą tarp JAV ir regiono valstybių piliečių, kadangi moksleiviai sužino apie JAV bei supažindina amerikiečius su savo valstybėmis. Kiekvienas stipendiją gavęs mokinys vienerius metus bus JAV priimančios šeimos nariu ir mokysis Amerikos vidurinėje mokykloje.

Konkurse taip pat kviečiami dalyvauti neįgalūs vidurinių mokyklų mokiniai. Mokiniams su negalia taikomi išplėsti dalyvavimo reikalavimai. Jei norite sužinoti daugiau: flex.lt@americancouncils.org.

 

 Svečiuose „FabLab Kaunas“

Svečiuose „FabLab Kaunas“

2020-09-15

Antradienį, rugsėjo 15 d., gimnazijos aktų salėje laikinai įsikūrė Kauno technologijos universiteto „FabLab“ inžinerinės kūrybinės dirbtuvės. „FabLab“ (angl. Fabrication Laboratory) – tai  laboratorija su įrengtomis dirbtuvėmis, kurios leidžia technologines idėjas paversti realybe. 

KTU atstovų vadovaujami mokiniai mokėsi elektronikos komponentų litavimo subtilybių. Kiekvienas dalyvaujantis kūrybinės inžinerijos dirbtuvėse pagal pateiktą schemą litavo mirksiuką „Elektroninis zuikutis“. Daugelis mokinių pirmą kartą gyvenime savo rankose laikė lituoklį ir iš įvairių komponentų litavo prie plokštės.  Šaunuoliai IG kl. mokiniai! Vieni kitiems padedami jie pasigamino ir į namus išsinešė savo pačių rankomis sulituotą mirksintį zuikutį. Tai edukacinė priemonė, padėjusi mokiniams suprasti elektronikos veikimo principus, praktiškai išbandyti lituoklį.

Mokinių praktinių ir eksperimentinių įgūdžių ugdymas per gamtos mokslų pamokos yra viena iš gimnazijos STEAM mokslams palankios kultūros puoselėjimo krypčių. Šis renginys – respublikinio mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė“ programos dalis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

 

Edukacinis užsiėmimas „Akustinė tarša“

Edukacinis užsiėmimas „Akustinė tarša“

2020-09-21

Rugsėjo 17 d. IIG klasės mokiniai dalyvavo Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto organizuotoje edukacinėje veikloje „Akustinė tarša“. Užsiėmimo metu buvo atkreiptas dėmesys į visiems aktualią triukšmo problemą. Mokiniai sužinojo, kas yra akustinė tarša, kokiais vienetais išreiškiamas triukšmo lygis, kokie yra triukšmo šaltiniai ir triukšmo poveikis sveikatai, tyrė esamą triukšmo lygį patalpoje triukšmo matavimo prietaisais – triukšmomačiais.

Fizikos mokytoja Rima Valčiukienė

Sveikiname!

Sveikiname!

2020-09-24

Rugsėjo 22 d. S. Daukanto gimnazijoje vyko draugiškos krepšinio varžybos tarp Didždvario ir S. Daukanto gimnazijų komandų. 

Sveikiname didždvariečius! Jie rezultatu 113:78 nugalėjo daukantiečius. 
 
Fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Dabkevičius

Atmintinė

2020-09-01

Aukso paukštė

Aukso paukštė

2020-09-07

Rugsėjo 5 d. Šiaulių kultūros centre vyko geriausių metų mėgėjų meno kolektyvų ir vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ įteikimo iškilmės ir laureatų koncertas. Apdovanojimai buvo įteikti net trims Šiaulių miesto kolektyvams ir jų vadovams, vienas jų – Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių grupei „Vajaunas“ (vadovas Romualdas Laugalis).

„Aukso paukštė“ – aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas, įsteigtas Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo. Apdovanojimai kasmet skiriami labiausiai nusipelniusiems šalies mėgėjų meno kolektyvams bei jų vadovams. 

Geriausia liaudiškų šokių grupe ir vadovu pripažinta Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ ir vadovas Romualdas Laugalis. Kolektyvą lanko vidutinio amžiaus žmonės, kurie sako, kad šokis jiems – priklausomybė. Šokių grupę vienija kredo: „Jei šoki, tai gyveni – šokis suvienijo ir esame tikri draugai“.

Vilmos Sungailės nuotrauka

Daugiau nuotraukų Šiaulių kultūros centro facebook paskyroje

Paroda

Paroda

2020-09-17

A. J. Greimo skaitykloje veikia literatūros paroda, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms. 

Tai vienas žinomiausių ir mylimiausių lietuvių poetų, turėjęs tikrą Dievo talentą. Savo eilėraščiais jis tirpdė abejingumą, šildė ne vieną vienišą širdį. Iki šiol per Lietuvą skamba pagal jo eiles kurtos dainos, jo poeziją skaito ir jaunas, ir senas.
Magiška prancūzų kalbos stovykla „Magique franςais – 2020“

Magiška prancūzų kalbos stovykla „Magique franςais – 2020“

2020-08-26

Šių metų rugpjūčio 17–23 dienomis Kelmės rajone, „Miego klinikoje“, jau penktąjį  kartą vyko prancūzų kalbos stovykla „Magique franςais“. Joje dalyvavo keturiasdešimt moksleivių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Trakų ir Šiaulių.

Mokiniai turėjo galimybę ne tik patobulinti savo prancūzų kalbos žinias (rytais vykdavo edukaciniai užsiėmimai, bet ir įtvirtinti jas žaidimų, teatro ir improvizacijos užsiėmimuose. Rytinė mankšta ir sportiniai turnyrai mokiniams padėjo jaustis žvaliai, o į pagalbą nuolat atskubėdavo trys pedagogai ir penki savanoriai. Beje, stovykloje veikė vietinis paštas, kuris įtraukė ir pačius skeptiškiausius, iš pradžių nelabai norėjusius parašyti laiškelį labiausiai patikusiam draugui ar tiesiog padėkoti už kartu praleistą laiką.

Savaitės trukmės stovyklą vainikavo šeštadienio laužas ir atviri vaikų pokalbiai. Pažadėjome vieni kitiems mokytis prancūzų kalbą ir dar ne kartą susitikti šioje magiškoje stovykloje.

Dėkoju puikiai ir darbščiai komandai: Kristinai, Ramunei, Justei, Jonui, Lukui, Vilijai ir Germantei. Esu dėkinga Prancūzų institutui ir Neformaliojo švietimo centrui už finansinę paramą, Didždvario gimnazijai už palaikymą. Manau, kad ir šį kartą „blynas neprisvilo“.

Jūratė Šimkuvienė, prancūzų kalbos mokytoja

Nuotraukos stovyklos organizatorių

Stovykla „Didždvarietis“

Stovykla „Didždvarietis“

2020-09-04

Didždvario gimnazijos pirmokai naujus mokslo metus pradėjo tradicinėje stovykloje „Didždvarietis“, kuri rugsėjo 2 d. vyko Šiaulių rajono Alksnyniškės kaime  įsikūrusioje „Napoleono“ stovyklavietėje.

Visada ši stovykla trukdavo dvi dienas, šįsyk dėl saugumo nutarta visas numatytas veiklas įveikti per vieną dieną. Džiugu, kad taip ir įvyko! Geros nuotaikos ir noro bendrauti bei bendradarbiauti nesutrukdė nei protarpiais prašniokščiantis lietus, nei reikalavimas laikytis saugaus atstumo ir dėvėti kaukes. Atskiruose nameliuose įsikūrusios pirmokų klasės žaidė susipažinimo žaidimus, rengė klasės prisistatymus, jiems buvo papasakota vienos seniausių Šiaulių miesto mokyklų istorija, pristatyta mokyklos savivaldos veikla, galimybės rinktis įvairius neformaliojo ugdymo klubus. 

Sugriežtinti higienos ir saugumo reikalavimai nesutrukdė pirmokams geriau pažinti vieniems kitus, o apsauginių kaukių dėvėjimas ir rankų dezinfekavimas neužgožė svarbiausio stovyklos tikslo – sustiprinti klasių bendrumą, pasiruošti naujų mokslo metų iššūkiams.

Rasa Zvilnaitė, neformalaus ugdymo mokytoja 

Nuotraukos: Gintarės Ramančionytės

STE(A)M stovykla „Eureka“

STE(A)M stovykla „Eureka“

2020-08-22

Rugpjūčio 17–21 d. Didždvario gimnazijoje jau penktą kartą vyko gamtos mokslų stovykla „Eureka“. Ši stovykla skirta 6–12 metų vaikams, kurie domisi gamtos mokslais, konstravimu, architektūra ir robotika. Pagrindinis stovyklos tikslas – propaguoti STEAM krypties ugdymą, tiksliųjų, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos mokslų ir menų bei dizaino sintezę.

Stovyklautojai dalyvavo įvairiose STEAM veiklose, kuriose iš naujo atrado gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. Nemažai  stovyklos veiklų buvo skirta gamtos mokslams: biologijai, chemijai, fizikai. Vaikai atliko įvairių laboratorinių darbų, aiškinosi, kuo skiriasi produktas, jei jis yra natūralus, organiškas ar ekologiškas, gamino rankų darbo šampūną ir individualiai iš eterinių aliejų kūrė jam kvapą, darė dantų valymo miltelius, sužinojo, kas bendro tarp akių lęšių ir tualeto gaiviklio, pasigamino ekologiško vonios kambario gaiviklio.

Rankų dezinfekcija ir asmeninė higiena šiuo laikotarpiu labai reikšminga. Stovykloje per gyvenimiškus pavyzdžius, pasitelkdami mokslą, stovyklautojai aiškinosi, kuo svarbi asmeninė higiena, tyrinėjo bakterijų kolonijas. 

Atlikdami fizikos eksperimentus, mokiniai gilinosi į Niutono išradimus, pasigamino nei skystį, nei kietą kūną – o taip vadinamą neniutoninį skystį. Susipažino su klampumu, sužinojo, kaip jį veikia temperatūros pokyčiai, stebėjo, kaip kinta iš kukurūzų krakmolo pasigaminta masė: suspaudus ji elgiasi kaip kietas kūnas, atlaisvinus – teka kaip skystis. Per biologijos dieną stovyklautojai konstravo 3D augalo ląstelės modelį. Kaip pastatas susideda iš plytų, taip kiekviena gyva būtybė – iš ląstelių. Vaikai sužinojo, kodėl mitochondrija yra ląstelės „powerbankas“, kodėl branduolys yra ląstelės valdymo centras, o Goldžio kompleksas yra tarsi ląstelės pašto skyrius.  

Nepamirštos ir technologijos bei inžinerija. VšĮ „Eduplius“ edukaciniame užsiėmime „OZOBOT robotukai“ vaikai mokėsi kritinio ir informacinio mąstymo, ugdėsi kūrybiškumą. Robotukų funkcijas (sekti juodas, raudonas, žalias ir mėlynas linijas) vaikai galėjo nupiešti patys. Optinis sensorius nustato spalvą ir robotukai atlieka vieną iš 29 skirtingų veiksmų. Taip vaikai susipažino su programavimo pradžiamoksliu, išbandė robotų kodavimo galimybes. 

Dar vienas užsiėmimas – alchemijos pradžiamokslis. Esminis chemijos ir alchemijos skirtumas yra tas, jog alchemija manė, jog cheminis procesas vyksta ne tarp cheminių junginių, bet tarp magiškų jų elementų ir savybių, o cheminiai procesai priklauso nuo atliekančio asmens valios savybių. Laboratorinio darbo metu vaikai bandė išrasti tirpalą, kuris monetą paverčia spindinčia (tarsi ji būtų ką tik nukalta).

Visi eksperimentai, veiklos ir laboratoriniai darbai buvo organizuojami taikant patyriminį mokymo metodą. Stengtasi suteikti vaikams žinių ir gebėjimų, kuriuos galima pritaikyti kasdieniame gyvenime, skatintas jų natūralus domėjimasis STEAM krypties mokslais.

Stovykla iš dalies finansuota Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Julija Muningienė, stovyklos organizatorė

Nuotraukos: stovyklos organizatorių

Rugsėjo 1-oji

Rugsėjo 1-oji

2020-08-26

Sveiki sugrįžę! Su Rugsėjo 1-ąja - Mokslo ir žinių diena!

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba informuoja

2020-09-17

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva 2020 m. paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais bei į tai, kad šių metų pavasario situacija Lietuvoje dėl COVID–19 (koronaviruso infekcijos) ir jos grėsmės neigiamai paveikė žmonių emocinę sveikatą, o karantino laikotarpiu pakitęs gyvenimo būdas išryškino santykių šeimose problemas (teisėsaugos duomenimis, daugėjo smurto artimoje aplinkoje atvejų ir kt.) ir ypač pažeidžiami tapo vaikai, kurie prasidėjus naujiems mokslo metams sugrįžo į mokyklas. 

PVL konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, besikreipiančius dėl vaikų, kai reikalinga kitų įstaigų ar institucijų pagalba (vaikas patiria smurtą mokykloje ar namuose, žino, kad kitas vaikas yra skriaudžiamas ar kt.), besikreipiančiojo sutikimu (pageidaujant užtikrinamas besikreipiančiojo anonimiškumas), inicijuoja pagalbos vaikui teikimą.

Su PVL galima susisiekti šiais kontaktais:

 • nemokamu telefono numeriu 116 111 (į skambučius visų pirma atsiliepia Vaikų linijos savanoriai, kurie, kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, skambinančiuosius, esant jų sutikimui, sujungia su PVL konsultantu tolesniam pagalbos organizavimui);
 • elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt arba skyrybos@pagalbavaikams.lt;
 • tiesioginėmis konsultacijomis „online” (interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt pagrindinio puslapio kairės pusės apačioje rašant skiltyje konsultuokis tiesiogiai) PVL konsultantų darbo metu, darbo dienomis nuo 11 iki 19 val.

Nemokamos individualios psichologo konsultacijos Šiaulių miesto gyventojams

2020-09-17
Bendruomeniniai šeimos namai (Tilžės g. 22, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija) pietiniame rajone kviečia gauti nemokamas individualias psichologo konsultacijas Šiaulių miesto gyventojams! 
Siūloma pagalbą asmenims, išgyvenantiems įvairius psichologinius sunkumus (vidinės būsenos ir emocinės savijautos sunkumai, nerimas, slegianti situacija mokykloje ar darbe, motyvacijos stoka, liūdesys, slegiančios mintys, asmeninės traumos, skyrybos, netektis, sunki liga, nerimas dėl COVID-19 pandemijos).
Individualios psichologo konsultacijos teikiamos suaugusiems ir vaikams nuo 7 m.:
 • Bendruomeniniuose šeimos namuose (Tilžės g. 22, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija) – psichologė Donata Ulvydaitė;
 • Nuotoliniu būdu – psichologė Laura Urmelienė.
Nuo šiol individualią psichologo konsultaciją Jūs galite gauti tiesiog būdami namuose, darbe, mokykloje ar pietų pertraukos metu susisiekdami su psichologu internetu per kompiuterį ar išmanųjį telefoną (Skype, MSN, Viber programėlių pagalba). Tai puiki galimybė greitai ir patogiai gauti pagalbą.
Galbūt Jūs būnate su kūdikiu namie, vienas auginate vaikus, turite judėjimo sunkumų, tuomet tai puikus būdas pasiekti psichologą tiesiai iš savo namų.
Jei neturite sąlygų bendrauti iš namų – Jums pagelbės Bendruomeniniai šeimos namai pietiniame rajone, kur galėsite susisiekti su psichologu būdamas saugioje ir ramioje aplinkoje.
Vadovaujantis BDAR, užtikrinama saugi ir konfidenciali paslaugos kokybė nuotoliniu būdu.
Po registracijos susisiekiama asmeniškai ir suderinsimas patogus konsultacijos laikas.
Informacija teikiama - tel.: +370 673 32 642 ir el. paštu: bsn@slk.lt;
Didždvario gimnazija – Lietuvos STEAM tinklo mokykla!

Didždvario gimnazija – Lietuvos STEAM tinklo mokykla!

2020-01-23

Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė, kad mūsų gimnazija tapo Lietuvos STEAM tinklo mokykla. 

Kad patektumėme į šį tinklą, praėjusiais metais pildėme paraišką, rengėme ir įgyvendinome gimnazijos STEAM veiklos planą. Savo veiklą gimnazija įsivertino STEAM School Label portale ir turi ženklą „Pradedantieji“.

Dalyvavimas Lietuvos STEAM mokyklų tinkle leis gimnazijai tobulinti STEAM veiklas, bendradarbiauti su kitomis Lietuvos STEAM mokyklomis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

Duomenų rinkimas ir tvarkymas

2018-05-25
Patvirtiname, kad duomenų subjektų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie duomenų davėjus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų davėjai negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei duomenų davėjas asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

2019-10-30

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką. 

Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur. 

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. 

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė - 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas. 

Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.

Detalesnė informacija ir dokumentai persiųsti TAMO dienynu visiems mokytojams.

Gimnazijos 120-ies metų istorija

Gimnazijos 120-ies metų istorija

2018-03-14

2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazija švenčia 120-ies metų jubiliejų. Tai viena seniausių miesto gimnazijų, garsėjanti ne tik tradicijų puoselėjimu, bet ir atvirumu, inovatyvumu, draugiškos saviraiškos ir saviugdos aplinkos kūrimu, visuomeniškumu.