« Atgal
Titulinis »

Naujienos

IB Meet

IB Meet

2020-01-14

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, gruodžio 27-osios vakarą, šventiškai nusiteikę į kasmetinį susitikimą IB meet rinkosi Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokiniai ir mokytojai. 

Šventę pradėjo Didždvario gimnazijos TBDP Alumni klubo prezidentas Martynas Jaugelavičius, dar kartą pristatęs organizacijos koncepciją, jos istoriją, diplomo programos išskirtinumą. Po jo sekė Kipras Kušleika (baigęs programą prieš penkerius metus), pasidalijęs savo sukurtu unikaliu mokinio profiliu, kuriuo vadovaujasi gyvenime, kelionių patirtimi bei studijomis Niujorko universitete Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Kipras akcentavo, kad svarbu ne tik siekti savo tikslų, bet  ir išbandyti naujoves. Istorijos mokytojas bei savanoriškos veiklos (CAS) koordinatorius Paulius Baranauskas pabrėžė savanorystės svarbą. 

Šių metų Alumni premija buvo skirta Aleksandrai Šabrinskaitei. ,,Aleksandra, ačiū tau už IB idėjų puoselėjimą ir įsitraukimą į įvairias veiklas per tuos dvejus metus. Kaip ir minėjau susitikimo metu, tikiuosi, jog IB diplomas tau ir visiems tavo bendraklasiams reikš kur kas daugiau nei oficialus programos baigimo dokumentas”, –  teigė Martynas Jaugelavičius. 

Po įkvepiančių kalbų prasidėjo svarbiausia susitikimo dalis –  gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius kartu su TBDP koordinatore Rima Tamošiūniene įteikė Tarptautinio Bakalaureato programos baigimo atestatus XIII TBDP laidai. Žodį nuo laidos tarė Danielius Sasnauskas, šiuo metu studijuojantis Europos socialinius ir politikos mokslus UCL (University College London), kuris savo kalboje ne tik pasidalijo nauja patirtimi, bet ir žinių, gebėjimų, įgytų mokantis gimnazijos TBDP, nauda.

Kornelija Gazbeinaitė, TB2 kl. mokinė

 

Priėmimas

2020-01-07

IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.  

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies programa) priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 23 d.

3. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       3.1 kuris gyvena gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (jei mokinys bus pateikęs prašymą į ne vieną mokyklą ir nurodęs skirtingus adresus, mokyklos prašymu turės pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą); 

       3.2. kuris gyvena nuomojamame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikti nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją). ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS  

4. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       4.1. prašymą, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

       4.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       4.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, 8 kl. baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimas).

5. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       5.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       5.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       5.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       5.4. vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Šėltinis“ nariai;

       5.5. mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos gamtamokslinėje, socialinių m., parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje.

6. Mokinių, kviečiamų mokytis I klasėse, sąrašas skelbiamas iki  gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

7. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2020 m. kovo 1 d.

8. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami konkurso tvarka:

       8.1. gimnazijoje vykdoma matematikos ir anglų k. žinių patikros, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra, kurios organizuojamos 2020 m. balandžio 4 d. (šeštadienį) 9.00 val.;

       8.2. be konkurso priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

9. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti  pateikti šie dokumentai:

        9.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

        9.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

        9.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

10. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

11. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo II dalies programa), III–IV (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2020 m. kovo 1 d.

12.  Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       12.1. kuris jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

13. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       13.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       13.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       13.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       13.4. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

14. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

        14.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

        14.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

        14.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

15. Apie galimybę mokytis II–IV kl.  mokiniai informuojami individualiai.

16. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali  dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

 17.  Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.

 

Prašymų formos:

Sveikiname!

2020-01-16

Sveikiname Šiaulių m. chemijos olimpiados nugalėtojus:

I klasių grupėje:

 • II vieta – Justas Totilas, IY klasės mokinys
 • III vieta – Barbora Dijokaitė, IM klasės mokinė

II klasių grupėje:

 • II vieta – Ilzė Kazlauskaitė, IIG klasės mokinė
 • III vieta – Nojus Vaičiurgis , IIG klasės mokinys

Dėkojame mokytojai Virginijai Savickaitei

Tarptautinis nuotraukų konkursas „Industry 4.0 and environment of your region“

Tarptautinis nuotraukų konkursas „Industry 4.0 and environment of your region“

2019-10-22

Jau antri metai Šiaulių Didždvario gimnazija dalyvauja Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės - projekte „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) STEAM kontekste. Projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija). Apie projektą.

Konkursas vyksta visose keturiose projekto mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos penkios geriausios nuotraukos bus atrinktos ir pateiktos tarptautiniam balsavimui, kuris vyks 2020 m. vasario 22-27 d. 

Nuotraukas siųskite iki 2020 m. sausio 31 d. 

Pasistenk, kad šio konkurso nugalėtoju taptum TU! 

Darbų pateikimo taisyklės: 

 • The participant must be attending Šiauliai Didždvario Gymnasium. 
 • A participant can submit only one photo and must be an author of it. 
 • The photo must be somehow connected with the theme “Industry 4.0 and environment of your region" but understanding the theme is free. 
 • The photo must be submitted in a .jpeg format. 
 • The maximum photo size is 1 MB. (However participants who will be chosen to the finale will be asked to send their photo in the best quality possible.) 
 • Showing faces in the photo is not allowed. 
 • It is not permitted to manipulate with the photo (photo manipulations or collages will not be accepted). 

You can submit your photo here till the 31st of January, 2020. 

 
Posėdžiai

Posėdžiai

2020-01-06

Sausio 2 d. vykusiame išplėstiniame mokytojų tarybos posėdyje „Ar mokinio emocinis saugumas daro įtaką mokymosi pasiekimams?“ I kl. dirbantys mokytojai grupėse diskutavo apie konkrečios klasės sėkmes, problemas, pateikė problemų sprendimo būdus, analizavo tyrimo „Mokymosi pasiekimų ir emocinio saugumo sąveika“ rezultatus.

Sausio 3 d. vykusiame posėdyje „Pedagoginių darbuotojų bendrųjų kompetencijų ugdymasis projektinėje veikloje“ mokytojai, dalyvavę projektuose, dalijosi įgyta patirtimi.

Istoriniai memai

Istoriniai memai

2020-01-08

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys (Signatarų namai), rengdamasis paminėti Lietuvos valstybės atkūrimą 1918 metų Vasario 16-ąją, paskelbė istorinių memų konkursą „Valstybingumo dūzgės“.  Konkurso tikslas – paskatinti mokinius įsitraukti į valstybingumo ir pilietinės istorijos pažinimą tyrinėjant muziejuose ir bibliotekose saugomus šaltinius bei pateikiant informaciją IT formatu.

Pirmasis konkurso etapas vyko iki gruodžio 31 d., kurio metu I–II  kl. mokiniai kūrė memus Tautinio atgimimo ir Valstybės atkūrimo temomis. Kviečiame pažiūrėti atrinktus darbus, atitikusius konkurso sąlygas. Memų autoriai – IIA ir IIG klasės mokiniai. Linkime jiems sėkmės antrame konkurso etape!

Asta Andžiuvienė, istorijos mokytoja

 

 

 

STEAM19

STEAM19

2020-01-08

Lapkričio - gruodžio mėn. IIG klasės mokinės dalyvavo Šiaulių universiteto organizuotoje STEAM19 chemijos praktinių darbų veikloje. Mergaitės, dirbdamos poromis, atliko po 4 chemijos praktinius darbus: tyrė medaus pH ir fotosintezės pigmentus, distiliavo organinius junginius ir t. t. Laborantė dr. Ilona Kerienė priminė saugaus elgesio taisykles laboratorijoje, kaip naudotis įvairiomis priemonėmis ir prietaisais, taip pat atsakė į iškilusius klausimus. Ši veikla buvo įdomi ir naudinga, merginos patobulino įgūdžius ir pradėjo daugiau domėtis gamtos mokslais.

Gabrielė Mataitė, IIG kl. mokinė

 

 

Didždvario gimnazijos gamtos m. laboratorijos moderniausios mieste!

Didždvario gimnazijos gamtos m. laboratorijos moderniausios mieste!

2019-12-11

Įgyvendinus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“ neatpažįstamai pasikeitė gimnazijos gamtos mokslų kabinetai. Kaip ir buvo planuota, modernizuoti gamtos m. kabinetai: visuose trijuose (fizikos, chemijos, biologijos) kabinetuose-laboratorijose sumontuoti laboratoriniai baldai, įrengtos interaktyvios lentos su projektoriais, o fizikos kabinete ir interaktyvus ekranas, 3D įranga. Už projekto lėšas buvo gauta kompiuterinė įranga (48 nešiojami kompiuteriai), 30 šviesinių mikroskopų, biologijos eksperimentų, chemijos medžiagų rinkinių, fizikos mokymo priemonių. Kabinetuose ir erdvėse įrengta gaisrinė signalizacija bei atnaujinti kompiuteriniai tinklai.

Taigi gamtos m. erdvių atnaujinimas sudarys puikias sąlygas įgyvendinti gamtamokslinio ugdymo programas, projektus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

Dovana iš Australijos

Dovana iš Australijos

2019-12-13

Gimnazijos istoriją papildėme seniausia turima mokinių ir mokytojų nuotrauka –  1911 metų vinjetės kopija. Šioje nuotraukoje esančios tų metų mokinės Gitos Lemchen anūkas Rod Freedman, kuris šiuo metu gyvena Australijoje, venjetės kopiją atsiuntė Šiaulių žydų bendruomenei.

Esame dėkingi šios bendruomenės administratorei Antoninai Gainulinai, kuri perdavė nuotraukos kopiją mūsų gimnazijai. 

Pavaduotoja ugdymui R. Pupinytė

 
Tarptautinė kalėdinė vakarienė

Tarptautinė kalėdinė vakarienė

2019-12-13

Gruodžio 12 d. gimnazijoje vyko Tarptautinė kalėdinė vakarienė. Renginio vedėjai, pirmokai:  Tautvydas Rugilė, Dominyka, Severinas, Kamilė, susirinkusius pakvietė kartu pakeliauti po įvairias šalis, sužinoti tų šalių kalėdinius papročius, pasiklausyti pristatomos  šalies kalbos, dainų. 

Pirmoji stotelė – Didžioji Britanija (mokinė pateikė išsamią kalėdinių papročių istoriją, o daina ,,Tegul sninga“ dar labiau sustiprino Kalėdų laukimą), antroji – Rusija (šią šalį mokinės pristatė itin žaismingai – nuo sumuštinių su ikra, visos šalies mėgstamų žiūrėti šventinių filmų  iki kurantų ir fejeverkų Raudonojoje aikštėje), trečioji stotelė – Armėnija (savanorė Maria ne tik pristatė savo šalį, bet ir padainavo armėniškai), ketvirtoji – Prancūzija (net kalėdinius papročius prancūzai geba pristatyti, kaip ir dera prancūzams, elegantiškai, subtiliai), penktoji stotelė – Azerbaidžanas (savanorė  Sabina entuziastingai kalbėjo apie savo šalį, taip pat entuziastingai ji ir dainavo), šeštoji – Vokietija ir Austrija (III kl. mokiniai demonstravo sukurtą filmuką apie Kalėdas, taip laukiamas dovanas, o savanoris austras Dave pristatė valgius. Vokiškai skambėjo net dvi dainos: vieną jų atliko savanoris, o kitą, garsiąją vokiečių kalėdinę dainą „O Tannenbaum“ – gimnazistų kvartetas), septintoji stotelė – Lietuva. Technologijų mokytoja Audronė Zibalienė Lietuvos pristatymą pradėjo paroda. JI džiaugėsi abituriente, jos žodžiais tariant, savo sielos drauge  Gytaute, kuri visų dėmesiui pateikė dvi savo kūrybos kolekcijas: austus kaklo papuošalus ir gintaro papuošalus, kuriuose atsispindi Lietuvos spalvos, tradicijos, gamtos motyvai. Lietuvių Kūčių ir Kalėdų papročius pristatė šokių ansamblio „Šėltinis“ šokėjai, kurie susirinkusius pavaišino kūčiukais ir dovanojo  smagų lietuvių liaudies šokį „Bajorėlis“.

Vedėjai, padėkoję renginio organizatoriams, dalyviams, visus pakvietė į svarbiausią renginio akcentą – tarptautinę kalėdinę vakarienę.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Šventinis karnavalas

Šventinis karnavalas

2019-12-18

Gruodžio 19 d. gimnazijos sporto salėje vyko šventinis karnavalas „Atgal į 70-80-90-uosius!".

NUOTRAUKŲ ALBUMAS

Nuotraukos: Justina Širiakovaitė

 

 

Pamoka P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykloje

Pamoka P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykloje

2019-12-23

Gruodžio 17 d. P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykloje IP kl. mokiniams buvo organizuota anglų k. pamoka (mokytojos: I. Gutauskienė ir A. Chvostova). 

Mokiniai, sužinoję  JAV istorijos, geografijos, kultūros ypatumus, turėjo puikią galimybę įgytas žinias įtvirtinti –  dalyvavo viktorinoje. Laimėtojams buvo įteikti amerikietiški rašikliai. 

Taigi mokiniai ne tik daug sužinojo, bet ir kartu smagiai praleido laiką.

Deimantė Barzdžiūtė, IP kl. mokinė

Parama ir šventinis koncertas Aukštelkės socialinės globos namų gyventojams

Parama ir šventinis koncertas Aukštelkės socialinės globos namų gyventojams

2019-12-18

Šventinis laikotarpis – gerumo metas, kai norisi dalintis, dovanoti, džiuginti, įkvėpti, pralinksminti. Kiekvienais metais didždvariečiai (pirmokai ir antrokai) per technologijų pamokas (mokytoja A. Zibalienė) Aukštelkės socialinės globos namų gyventojams kepa imbierinius sausainius. Kepa su meile, įkvėpimu, sausainius dekoruoja gražiausiomis šventės spalvomis, įspūdingiausiais žiemos vaizdais. Gimnazijos I–IV kl. mokinių suaukotos lėšos skiriamos nupirkti vaisių, saldumynų, arbatos, kad visi centro gyventojai per šv. Kalėdas susėstų prie gausaus vaišių stalo.

Gruodžio 17 d. į centrą didždvariečiai nuvežė vaišes ir organizavo šventinį koncertą.  Ačiū muzikos mokytojai K. Mankuvienei už linksmas dainas, vadovams V. ir R. Laugaliams, G. Šveikauskaitei už tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ smagius šokius.

Kaip gera dalintis su kitais,  dovanoti džiaugsmą ir gerą nuotaiką!

Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė

 
Sveikiname!

Sveikiname!

2019-12-19

Sveikiname didždvariečius - tenisininkus, išrinktus geriausiais Šiaulių miesto geriausių sportininkų rinkimuose!

 • Faustas Kuliušas, amžiaus grupė iki 14 m.
 • Matas Bružas, amžiaus grupė iki 18 m.
 • Klaudija Bubelytė, amžiaus grupė iki 18 m.
I–II klasių edukacinė išvyka „Istorija gyvai”

I–II klasių edukacinė išvyka „Istorija gyvai”

2019-12-19

Gruodžio 13 d. naktį autobusu išvykome į Lenkiją. Kelionė truko gana ilgai, apie 10 valandų , tačiau geroje kompanijoje laikas prabėgo greitai ir net nepastebėjome, kad išaušo rytas.

Ryte pasiekėme pirmą mūsų lankytiną objektą – Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ten mes prisilietėme prie kraupios, graudulį keliančios žydų, romų ir kitų tautybių, naciams neįtikusių, žmonių istorijos.  Pamatėme paskutinę jų gyvenimo bei mirties vietą.  

Vakare atvykome į Gdanską. Aplankėme Antrojo pasaulinio karo muziejų, kuris apstulbino savo modernumu, eksponatais: išvydome karines uniformas, ginklus, šaudmenis ir net tikro dydžio tankų bei lėktuvų modelius. Palikę šį muziejų, grožėjomės senovinio  stiliaus Gdansko uostamiesčio architektūra, kalėdinėmis mugėmis – labai smagiai leidome laiką.

Antrąją išvykos dieną aplankėme Marienburgo pilį, kuri nustebino savo dydžiu, galybe, gotikinio stiliaus architektūros grožiu. Prieš išvykdami namo, aplankėme M. Koperniko gimtinę – Torunę, kur grožėjomės nuostabiu senamiesčiu. 

Ši kelionė neabejotinai praturtino mūsų istorinių žinių bagažą, suteikė galimybę pamatyti „istoriją gyvai“, pajusti to meto dvasią. Žinios, įgytos ekskursijoje, ypač bus naudingos istorijos pamokose. 

Nuoširdžiai dėkojame kelionę organizavusioms ir mus lydėjusioms mokytojoms: A. Andžiuvienei, G. Kubiliūtei ir I. Stonienei. 

V. Klimavičius IS kl. mokinys, E. Norušaitis, IIG kl. mokinys

Paskaita „STEAM kultūros puoselėjimas gimnazijoje“

Paskaita „STEAM kultūros puoselėjimas gimnazijoje“

2019-12-19

Gruodžio mėn. viduryje gimnazijoje viešėjo Skuodo rajono mokyklų gamtos mokslų mokytojai. Gimnazijoje jiems buvo organizuota paskaita „STEAM kultūros puoselėjimas gimnazijoje“. Biologijos mokytoja D. Vaičekauskienė su svečiais pasidalijo patirtimi apie darbą tarptautiniame projekte „Žvejyba galima tik švarioje Baltijos jūroje“, mokytoja K. Muraškienė papasakojo apie pasirenkamojo dalyko „Biotechnologijos“ įgyvendinimo praktiką gimnazijoje. Chemijos mokytoja V. Savickaitė pasidalijo patirtimi apie darbą su mokiniais rengiant Brandos darbus, organizuojant Mokslo dienas, stovyklas. Po to svečiai apsilankė naujose gimnazijos gamtos mokslų laboratorijose.

 
Anglų k. pamoka Šiaulių dailės galerijoje

Anglų k. pamoka Šiaulių dailės galerijoje

2019-12-23

Gruodžio 17 d. IIM klasės grupės mokiniai kartu su anglų k. mokytoja A. Chvostova lankėmės Šiaulių dailės galerijoje. Kadangi šiuo metu per anglų kalbos pamokas kalbamės meno tema, tai netoliese įsikūrusi galerija yra puiki galimybė susipažinti su menu iš arčiau. 

Galerijoje apžiūrėjome fotografo Vilmanto Dambrausko parodą „Cliché". Gavome užduotį – reikėjo pasirinkti gražiausią nuotrauką ir ją argumentuotai pristatyti. Buvo įdomu išgirsti, kodėl buvo pasirinkta viena ar kita nuotrauka. Buvo įdomu  išmokti sieti meno kūrinius (šiuo atveju – fotografijas) su skaitytomis knygomis ar matytais filmais.

Taigi, ši anglų k. pamoka mums suteikė daug gerų emocijų, leido susipažinti su fotografijos menu ir, be abejo, suprasti, kad kiekvienas meno kūrinys turi savitą prasmę bei grožį.

Nomeda Bijeikytė, IIM kl. mokinė

„Poviliuko slemo“ varžytuvėse dalyvauja ir didždvariečiai

2019-12-23

Slemas (angl. slam) – tai atliekamosios, raiškiosios, necenzūruotos (nebūtinai necenzūrinės) poezijos forma. Slemo varžytuvių metu poetai varžosi tarpusavyje nepaklusdami nuobodžiam poezijos skaitymų tonui. Slemo scena atvira visiems laisviems ir turintiems ką pasakyti asmenims. Įprasta, kad tokiose varžytuvėse autorių skaitomus tekstus vertina visi žiūrovai ir savo ovacijų garsumu išrenka žaidimo finalininkus. Patikusį poetą galima palaikyti triukšmaujant, nepatikusį – nušvilpti.

Jau antrus metus varžytuvių nugalėtoju tapo Kasparas Gruslys, III kl. mokinys!

Sausio 13-oji

Sausio 13-oji

2020-01-13

Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena.

Gimnazijos bendruomenės vakaras „Gerumo paslaptis“

Gimnazijos bendruomenės vakaras „Gerumo paslaptis“

2019-12-09

Gruodžio 5 d. gimnazijos bendruomenės nariai: pedagogai, aplinkos darbuotojai, mokiniai, jų tėvai, rinkosi į labdaros  Advento vakarą „Gerumo paslaptis “, skirtą pabūti kartu ir paaukoti lėšų onkologine liga sergantiems vaikams. 

Su Advento pradžia  visus susirinkusius pasveikino Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedros kunigas Raimondas. Palinkėjęs dvasinės ramybės, stiprybės, kunigas palaimino Didždvario gimnazijos bendruomenę.

Adventinį koncertą rašytojo Robino Sharmos žodžiais: „Mūsų Gyvenimas yra nepaprasta brandos mokykla. Kiekvieną rytą, kai išeiname į pasaulį, iš tikrųjų einame į mokyklą. Kaip ir įprastoje mokykloje, čia yra ugdymo programa, aprėpianti įvairius dalykus. Kai išmoksti vieno kurso dalykus, pereini į kitą klasę.  O jei neišmoksti reikiamo kurso, lieki kartoti. Kiekvienas potyris, išnyrantis mūsų gyvenime, yra pamoka, kurią būtina išmokti, kad galėtum palypėti aukštyn gyvenimo laiptais. Kai mes pasirengę išmokti, visada pasirodo mokytojas, kuris mus moko. Tai kolegos, draugai, šeimos nariai, sutikti žmonės...“,– pradėjo renginio vedėjai, gimnazistai Jokūbas Ramašauskas ir Justina Glazauskaitė. 

Roko Pigulevičiaus atliekamas kūrinys fortepijonu susirinkusius nukėlė į vaikystės prisiminimus, muzikos garsai ne vieną paskatino susimąstyti. Kaip visada, visus sujaudino jautriai atliekama Unės Baranauskaitės daina (gitara akomponavo Gustas Jarašūnas), pralinksmino vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ nuotaikingi šokiai. Paulina Juškaitė visiems skyrė jai gražiausią dainą apie Kalėdas (mat ją sukūrė jos tėtis), muzikinę dovaną gitara padovanojo Ieva Kontrimaitė. Džiugu, kad koncerte dalyvavo ir dainuojančios, muzikuojančios šeimos: pirmokai: Tautvydas Stoškus su savo tėveliais ir sesute, Žygimantas Daujotas su tėveliu, muzikantu, gimnazijos fizikos mokytoju Evaldu Daujotu.  Koncertą vainikavo mišrus gimnazijos choras, užbūręs nuostabiu dainavimu, sugebėjęs visą salę pakviesti sugiedoti kalėdinę giesmę „Tyli naktis“.

Paskutinis vakaro akordas – tai pabuvimas kartu, pokalbiai, mokytojų keptų pyragų degustavimas. Turbūt visi, stovintys prie adventinio stalo, suvokėme, kad bendrystė – neįkainojama dovana.

Dėkojame MOKYTOJAMS, MOKINIAMS, JŲ TĖVELIAMS – visiems GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAMS, buvusiems kartu šį nuostabų vakarą. Dėkojame muzikos mokytojai Ksaverai Mankuvienei, choreografams Violetai ir Romualdui Laugaliams, Gretai Šveikauskaitei,  maestro Rimvydui Ališauskui, technologijų mokytojams Audronei Zibalienei ir Jolanui Baršauskui už sukurtą šventinę vakaro nuotaiką.

Ačiū, kad kartu kuriame gerumo paslaptį kitiems (sergantiems vaikams paaukota 600 eurų). 

Renginio režisierė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė

Nuotraukos: Sabina Alishova
Tarptautinė jaunimo žiemos konferencija-stovykla Pāvilosta mieste

Tarptautinė jaunimo žiemos konferencija-stovykla Pāvilosta mieste

2019-12-10

Gruodžio 4–8 dienomis Pāvilosta mieste (Latvijoje) vyko tarptautinė jaunimo žiemos konferencija-stovykla „Žvejyba ir žuviveisa galima tik švarioje Baltijos jūroje“.  Tai jau antrasis Latvijos žuvininkystės fondo finansuotas renginys, kuriame dalyvavo Šiaulių Didždvario gimnazijos gimnazistai ir Liepojos Oskaro Kalpako 15-osios vidurinės mokyklos mokiniai. 

Konferencijoje pranešimus skaitė įvairių Latvijos aplinkosaugos institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei mokslinių institutų atstovai. Renginio dalyviai įgijo teorinių žinių apie žvejybos ir akvakultūros problemas bei perspektyvas, Baltijos jūros taršos šaltinius bei jų poveikį jūros ekosistemai, susipažino su mokslinių tyrimų rezultatais apie menkių populiacijos nykimą bei pilkųjų ruonių įtaką šiam procesui. 

Lietuvos ir Latvijos mokiniai dalyvavo paralelinėse diskusijose pranešimų klausimais. Aktyvus vaidmenų metodas leido mokiniams pažvelgti į aplinkosaugos problemas iš skirtingų pozicijų: visuomenės, ūkininkų, savivaldybių, valstybių vyriausybių bei Europos Sąjungos institucijų. Skirtingos grupės pateikė pasiūlymus, kurie turėtų būti įgyvendinti lokaliu, nacionaliniu bei regioniniu mastu. 

Edukacinių-praktinių užsiėmimų metu mokiniai susipažino su žuvies rūkymo būdais, sužinojo apie žuvų maistinę vertę ir skonines savybes, Kolkos Lyvių kultūros centre gamino kulinarinio paveldo patiekalą „sklandrausis".

Konferencijos-stovyklos dalyviams buvo surengtos ekskursijos po senovės Kuršių ir Lyvių žemes, aplankant Pāvilosta miestą, Ventspilio Pajūrio buities muziejų bei Kolkos iškyšulį. Smagu, kad išvykose į Ventspilį ir Kolką gidais tapo patys mokiniai.

Konferencijos-stovyklos rezultatų apibendrinimas – atviras laiškas Europos Parlamentui, Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės departamentui ir Latvijos žuvininkystės fondui.  Lietuvos ir Latvijos mokiniai pateikė konkrečių pasiūlymų, kurių turėtų imtis visos Baltijos jūros baseino šalys ir kurie padėtų sumažinti Baltijos jūros taršą bei išsaugoti ekosistemą. 

Mūsų gimnazistai grįžo namo kupini įspūdžių, įgiję naujų žinių bei patobulinę lingvistinę, bendravimo ir bendradarbiavimo, tarpkultūrinę, mokėjimo mokytis bei pažinimo kompetencijas. Vasarą užsimezgusi draugystė sutvirtėjo, o noras turėti švarią Baltijos jūrą tapo paskata susimąstyti apie kiekvieno mūsų asmeninę atsakomybę sprendžiant ekologines problemas. 

Sniegina Raubaitė,  geografijos mokytoja

Kristina Urbonienė, anglų kalbos mokytoja

Danguolė Vaičekauskienė, biologijos mokytoja

Kalėdinė labdaros akcija

Kalėdinė labdaros akcija

2019-12-12

Gyvūnų prieglaudos „Letenėlė“ savanoriai, gruodžio 16 d. pakvietė pasmaguriauti įvairiais kepiniais bei paaukoti prieglaudos gyvunėliams.

Nuotraukos: Mariam Zakaryan

Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“

Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“

2019-12-12

Gruodžio mėnesio pradžioje mūsų gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) dėl galimybės naudotis VGTU nuotolinio ugdymo platforma

„Ateities inžinerija“ (AI).

Universitetas sudarys sąlygas mūsų gimnazijos mokiniams ir mokytojams registruotis AI platformoje ir neatlygintinai naudotis AI platformos informaciniais ištekliais.

Esame įsitikinę, kad šis bendradarbiavimas stiprins integruotą inžinerijos, kūrybingumo ir verslumo kompetencijų ugdymą.

R. Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Genų žirklės“

„Genų žirklės“

2019-12-18

Gruodžio 13 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje Šiaulių UNESCO klubo kvietimu Vilniaus universiteto prof. Virginijus Šikšnys skaitė paskaitą „Genų žirklės“ keičia pasaulį: ar pasiruošę pokyčiams?“. Šioje paskaitoje dalyvavo gimnazijos I, II ir IV klasių mokiniai, kurie  liko sužavėti profesoriaus kalbos paprastumu, aiškumu, įtaigumu. 

Prof. V. Šikšnio mokslinio darbo sritį apibūdinantys biocheminiai terminai ir apibrėžimai yra sudėtingi ir ne specialistui sunkiai suprantami, tačiau tai jis paaiškina visiems  suprantamais žodžiais: „Imam genų žirkles, iškerpam klaidą ir... ligos nelieka“.

V. Savickaitė, chemijos mokytoja

 

Knygų Kalėdos: dovanokime knygas bibliotekoms, o vieni kitiems – džiaugsmą ir šilumą!

Knygų Kalėdos: dovanokime knygas bibliotekoms, o vieni kitiems – džiaugsmą ir šilumą!

2019-12-02

Jau devintą kartą akcija „Knygų Kalėdos“, kurią inicijavo ir toliau globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, po visą Lietuvą skleidžia žinią – dovanokime knygas bibliotekoms ir Vaikų dienos centrams, o vieni kitiems džiaugsmą ir šilumą. 

Šiaulių Didždvario gimnazijos biblioteka kviečia gimnazijos bendruomenę aktyviai įsijungti į  „Knygų Kalėdų“ akciją ir padovanoti mūsų bibliotekai naujų knygų. Pageidaujamų knygų sąrašas

Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!

Sveikiname!

2019-12-06

Sveikiname didždvariečius dalyvavusius J. Janonio gimnazijos matematikos olimpiadoje-konkurse Šiaulių krašto vaikinams ir užėmusius prizines vietas:

I vieta:

 • Ugnius Sadauskas, IV kl. mokinys. Mokytoja Irena Šukienė;
 • Dominykas Jankevičius, IIM kl. mokinys. Mokytoja Rima Ernestienė;

II vieta:

 • Povilas Pliuskus, IIY kl. mokinys. Mokytojas Eugenijus Buivydas;
 • Aironas Koliasnikovas, III kl. mokinys. Mokytoja Lydija Dronova-Platbarzdė;

III vieta:

 • Neilas Beniušis, IP kl. mokinys. Mokytoja Lydija Dronova-Platbarzdė;
 • Arnoldas Bubelis, III kl. mokinys. Mokytoja Irena Šukienė.

 

 

 

Netradicinė istorijos pamoka

Netradicinė istorijos pamoka

2019-12-06

Gruodžio 6 d. IIP kl. vyko netradicinė istorijos pamoka (mokytoja G. Kubiliūtė) „Mokomės piketuoti“.

STEAM ugdymas – papildyta realybė ir 3D technologija

STEAM ugdymas – papildyta realybė ir 3D technologija

2019-12-09

Lapkričio 25–29 d. Didždvario gimnazijos komanda: direktorius Vitalis Balsevičius, IT mokytojas Marius Sketerskas ir neformalaus ugdymo mokytoja Rasa Zvilnaitė, dalyvavo projekto „FabLab SchoolNet: STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies“, finansuojamo Erasmus+ programos lėšomis, trumpalaikiuose tarptautiniuose darbuotojų mokymuose (mokymai vyko Palermo mieste, Italijoje), kurių tikslas - paruošti mokomąjį kursą, skatinantį mokinių kūrybiškumą per 3D ir mobiliąsias technologijas.

Projekto dalyviai, padedami Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italija) atstovų, gilinosi į papildytos realybės technologiją, sujungiančią realią aplinką ir skaitmeninį turinį, leidžiančią matyti realius aplinkos objektus su papildoma paveiksliukų, video, 3D objektų, tekstine informacija. Mokymuose buvo pristatyta naujai kuriama  mobili aplikacija, leisianti mokytojams lengvai kurti ugdomąjį turinį naudojant papildytos realybės technologiją. FabLab Palermo APS (Italija) darbuotojai supažindino su 3D modeliavimo galimybėmis, 3D spausdinimo technologija.

Rasa Zvilnaitė, neformalaus ugdymo mokytoja

 

Sveikiname!

2019-12-09

Sveikiname miesto samprotavimo rašinio nugalėtojus ir jų mokytojas!

 • Kasparą Gruslį, III kl. mokinį, III kl. grupėje laimėjusį I vietą (mokytoja L. Michailovienė).
 • Armandą Kondrošką, TB2 kl. mokinį, IV kl. grupėje laimėjusį I vietą (mokytoja J. Dombrovskienė).
Sveikiname!

Sveikiname!

2019-12-10
Sveikiname IIId klasės mokinę Adelę Taujanskaitę, dalyvavusią Šiaulių Universiteto organizuotame respublikiniame vertimo konkurse ir užėmusią III vietą verčiant tekstą iš anglų kalbos (mokytoja I. Stonienė).
Advokatas Jonas Nekrašius Didždvario gimnazijoje

Advokatas Jonas Nekrašius Didždvario gimnazijoje

2019-12-10

Gruodžio 5 d. su gimnazijos mokiniais, besidominčiais teise, advokato profesija, susitiko advokatas Jonas Nekrašius. Nuo seno advokatai pašaukti būti žmonių patikėtiniais, jų gynėjais. Advokatui jo „profesija asocijuojasi su gydytojo darbu: suklysti ir apvilti žmogaus nevalia, turi daryti viską, kad padėtum jam, duotum šansą pakilti, pasitaisyti“.  

Susitikime gimnazistai sužinojo daug jiems negirdėtų faktų, pavyzdžiui, kad Šiauliuose yra gatvės, kurios pavadintos garsių advokatų (S. Lukauskio, K. Venclauskio) vardais, kad 2005 m. vasario 16-ąją „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kiemelyje buvo atidengtas paminklas pirmajam Šiaulių burmistrui, advokatui Kazimierui Venclauskiui, kad 2000 m. Šiaulių miesto garbės piliečio vardas buvo suteiktas daugiau nei 100 metų sulaukusiai iškiliai Šiaulių teisininkei Gražbylei Venclauskaitei.  

Advokatas atsakė į pateiktus mokinių klausimus, davė praktiškų patarimų, kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose.

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja

STEAM projektas „3D modeliavimas“

STEAM projektas „3D modeliavimas“

2019-12-10

Lapkričio 6 d. – gruodžio 4 d. III kl. mokiniai su technologijų mokytoju Jolanu Baršausku dalyvavo pamokose apie 3D modeliavimą. Pamokas vedė Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė G. Tautvydienė. Mokiniai pamokose įgijo naujų žinių apie 3D modeliavimą ir 3D spausdinimą, susipažino su keturiomis programomis, kuriomis iš pradžių dirbo su mokytoja, o po to kūrė savo idėjas ir jas realizavo 3D spausdintuvu.

STEAM projektas mokiniams suteikė galimybę susipažinti su naujomis programomis ir įgyvendinti savo sumanymus.

Gustas Jonaitis, III kl. mokinys

Sveikiname!

2019-12-11

Sveikiname Agnę Babrauskaitę, TB2 kl. mokinę, laimėjus II vietą kasmetiniame regioniniame vertimo konkurse, (vertė iš vokiečių kalbos B2 lygiu), kurį organizavo Šiaulių universitetas. Mokytoja Danguolė Kukla.

Sveikiname Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų k. olimpiadų nugalėtojus:

2019-12-11

I klasių grupė:

 • I vieta – Viltė Aleksandravičiūtė, IP kl., mokyt. I.Gutauskienė
 • II vieta – Neilas Beniušis, IP kl., mokyt. A.Chvostova
 • III vieta – Abigail Marija Parker, IM kl., mokyt. I.Gutauskienė

II klasių grupė:

 • I vieta – Viktorija Januševičiūtė, IIG kl., mokyt. K.Urbonienė
 • II vieta – Medas Radišauskas, IIA kl., mokyt. R.Alminienė
 • III vieta – Jonas Rudnickas, IIP kl., mokyt. K.Urbonienė

III klasių grupė:

 • I vieta – Orinta Liu, TB1 kl., mokyt. A. Chvostova
 • II vieta – Karolis Sniečkus, TB1 kl., mokyt. A.Chvostova
 • III vieta – Mykolas Kalvelis, IIId kl., mokyt. V.Čelkonienė.
 
Gimnazijos bendrovė JULLIETE & EN BEAUTY pristatyta Vilniuje

Gimnazijos bendrovė JULLIETE & EN BEAUTY pristatyta Vilniuje

2019-12-11

Gruodžio 7 d. Vilniaus rotušėje vyko tradicinė kalėdinė Lietuvos Junior Achievement jaunųjų bendrovių eXpo Kalėdinė mugė, kurioje dalyvavo 70 JB (jaunųjų bendrovių) iš visos Lietuvos. Renginyje dalyvavo ir Šiaulių Didždvario gimnazijos bendrovė JULLIETE & EN BEAUTY.

Bendrovė  JULLIETE & EN BEAUTY – tai  dviejų kūrėjų produkcija: JULLIETE (Julija Žadeikytė ir Gineta Švaplytė, III kl. mokinės) kuria vienetinius, rankų darbo drabužius ir aksesuarus, kurių kūrybai naudojamas natūralus pluoštas – šilkas; EN BEAUTY (Eimantas Norušaitis,  IIg kl. mokinys) kuria kvepalus, kurių gamybai naudojami natūralūs eteriniai aliejai.

Džiugu, kad Julija Žadeikytė buvo nominuota Lietuvos Junior Alumni kaip viena iš perspektyviausių lyderių.

Julijos ir Eimanto mintys  apie mugę:

„Turėjome puikią galimybę pristatyti neseniai įkurtą jaunąją bendrovę Julliete.  Į šį renginį mus atrinko po pateikto verslo plano ir anketos. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad buvome atrinkti iš 200 jaunųjų bendrovių (JB). Nuostabus jausmas būti tarp kitų jaunųjų verslininkų, tikinčių ir puoselėjančių savo idėjas su tokiu pat užsidegimu kaip ir mes. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio renginys, kuriame dalyvavome. Daug kas mus stebino: provokuojantys komisijos narių klausimai, nuolatos tikrinamas mūsų finansinis raštingumas. Įtampa, noras pasirodyti kuo geriau, pagyrimai, pastabos, konkurencija – viskas vienoje vietoje! Gavę naudingų patarimų iš verslininkų, grįžome ne tik su dar didesne motyvacija tobulėti ir vystyti savo verslą, bet ir su laimėta nominacija. Labai džiugu būti  įvertintiems, sieksime dar geresnių rezultatų!“ (Julija) 

„Mugė buvo tikrai įdomi, prasminga, naudinga. Joje sužinojau daug naujo –  nuo paprastų patarimų iki gero verslo plano parengimo, verslo plėtros strategijų kūrimo. Susipažinau su labai įdomiomis  JB. Tikrai šias naujai įgytas žinias panaudosiu ateityje.“ (Eimantas)

Sveikiname gimnazijos šaškių varžybų nugalėtojus

Sveikiname gimnazijos šaškių varžybų nugalėtojus

2019-12-13

Gruodžio 12 d. didždvariečiai dalyvavo miesto šaškių varžybose ir iškovojo I vietą. Toliau kovas tęs finalinėse varžybose Marijampolėje. Sveikiname: Aironą Koliasnikovą, III kl. mokinį, Arną Sakalauską ir Luką Bagvilą, IIY kl. mokinius, Amandą Kairytę, IV kl. mokinę ir Vilių Peršiną, IY kl. mokinį. Linkime sėkmės tolimesnėse kovose.

Kūno kultūros mokytoja R.Kasiliauskienė

Sveikiname!

2019-12-16

Sveikiname Kasparą Gruslį, III kl. mokinį, tapusį šalies 20-ojo S. Anglickio poezijos konkurso laureatu!

Mokytoja Lina Michailovienė

 Literatūrinė-muzikinė popietė „Sidabro amžiaus veidrodžiai“

Literatūrinė-muzikinė popietė „Sidabro amžiaus veidrodžiai“

2019-12-16

Lapkričio 28 d. rusų kalbos mokytojos (N. Ploshenko ir J. Briedytė) ir mokiniai pakvietė gimnazijos bendruomenę į literatūrinę- muzikinę popietę „Sidabro amžiaus veidrodžiai“.

XIX a. pab.–XX a. pr. – vienas sunkiausių, bet  įdomiausių Rusijos istorijos periodų. Ši epocha, kupina socialinių kataklizmų, permainų ir reformų, tai tarsi Rusijos dailės, muzikos ir literatūros Renesansas. Tuo metu Maskvos ir Sankt-Peterburgo kavinėse savo kūrinius skaitė jauni poetai, vėliau tapę rusų literatūros klasikais. Būtent jų eilėraščiai, literatūros šedevrai, ir nuskambėjo popietėje: A. Achmatovos „Сероглазый король“, B. Pasternako „Зимняя ночь“, M. Cvetajevos „Мне нравится, что вы больны не мой“ ir daugybė kitų. 

Popietėje skambėjo ne tik eilėraščiai, renginio vedėjai papasakojo ne vieną garsaus poeto meilės istoriją:  poeto A. Bloko meilę garsaus chemiko D. Mendelejevo dukrai L. Mendelejevai, poetų N. Gumiliovo ir A. Achmatovos tarpusavio santykius, poetės M. Cvetajevos ir jos vyro S. Efrono dramatišką meilės istoriją ir kt.  Meilės peripetijos įkvėpė šiuos rusų poetus kurti ir išlieti savo jausmus eilėmis. 

Renginį papuošė muzikos ir vaizdinių vizualizacijos, mokinių atliekami romansai.

Gabija Urbanavičiūtė, IIY kl.

 
Susitikimas su Vaidu Navicku

Susitikimas su Vaidu Navicku

2019-12-17
Gruodžio 13 d.  gimnazijoje su III-IV kl. gimnazistais susitiko ekonomistas, finansininkas, Jeilio universiteto absolventas Vaidas Navickas. Dvidešimt septynerius metus mokęsis ir dirbęs JAV, V. Navickas grįžo į Lietuvą, kur dalyvauja įvairiuose susitikimuose su visuomene, diskutuoja politikos, ekonomikos temomis. Susitikimo metu svečias atsakė į mokinių klausimus apie studijas ir darbą už Atlanto bei tam reikalingas asmenines kompetencijas bei palinkėjo nebijoti siekti savo tikslų.
Dėkojame svečiui bei buvusiai mokinei Linai Lukytei už pagalbą organizuojant šį susitikimą.
 
TB2 klasės mokinė Goda Katkutė  

European Solidarity Corps

2019-09-02

 

2019-2020 m.m. Šiaulių Didždvario gimnazijoje savanorišką tarnybą atlieką trys savanoriai: Mariam Zakaryan (Armėnija), Sabina Alishova (Azerbaidžanas) ir Dave Kock (Austrija).


 

Hi. I’m Maria. I’m from sunny Armenia. I love art, photography, cats, music, traveling, reading. I will be very glad if I could share something with you and exchange our experiences. I’m looking forward to know you better. Ačiū.

 

 

Sabina Alishova DOB: 8 May 1995
Studied Geography at Baku State University.
Member of A(L)AR(M) Dance Crew since January 2013.(Nickname: BangBang)loves music and can’t imagine any single day without it. Dancing makes her feel relaxed and powered at the same time.Does pointillism(painting with dots 0.1 mm), believes in energy. favorite quote “There are two rules for success...
1. Never reveal everything you know.”
2. Favorite phrase "peace and love"

 

 

Servus! My name is Dave, I am one of your new Hosts at Radijo Klubas. I am really looking forward for the next 10 Month! So, jump in and listen to Radijo klubas :D

One of my hobbys is Filming, thats also why i startet my Youtube channel about the  Gapyear i will do here! I am also very intrested in Politics and traveling around the world! I am in the Multimedia Team of the Aha-youth information, There i am one of the Photographer at the „Frageraum Politik“ (Questionroom Politics), at Big Openings like the Aha + card etc.

And if you want to know more just come and ask! I wont bite you ;)

Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

2019-10-30

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką. 

Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur. 

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. 

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė - 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas. 

Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.

Detalesnė informacija ir dokumentai persiųsti TAMO dienynu visiems mokytojams.

Konkursas

Konkursas

2019-11-08

Esi pilietiškas, pastebi gerus darbus ir pats nepraleidi progos juos padaryti? Tuomet šis konkursas būtent tau!

KĄ REIKIA DARYTI NORINT DALYVAUTI KONKURSE?
️Tau reikia iki 2020 m. vasario 25 d. el. paštu romas.stasauskis@policija.lt arba į Facebook paskyrą „Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnai“ atsiųsti fotonuotrauką, kurioje būtų užfiksuotas pilietiškas elgesys ar geras darbas su trumpu (ne daugiau 4 sakinių) nuotraukos, gero darbo aprašymu.
Nuotraukas vertins komisija. 50 procentų rezultato sudarys surinkti "Patinka" paspaudimai.
️Nugalėtojo ir prizininkų laukia vertingos dovanos.

NUOSTATAI

„Matematikos ir IT mokymas STEAM kontekste“

„Matematikos ir IT mokymas STEAM kontekste“

2019-11-11

 

2020 m. vasario 17 d. 10 val. Šiaulių Didždvario gimnazijos aktų salėje vyks XVI matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė metodinė konferencija „Matematikos ir IT mokymas STEAM kontekste“.

Registruotis reikia užpildant dvi formas internete: http://semiplius.lt/ ir registracijos Google forma https://forms.gle/wAXJ5MezrCq8KX2GA

 

KVIETIMAS

 

Sveikiname!

Sveikiname!

2019-11-13
Sveikiname Didždvario gimnazijos Oratorinio meno anglų kalba konkurso nugalėtojus!
 
I klasių grupėje:
I vieta - Juozapas Jukna, IM kl. (mokyt. I.Gutauskienė),
II vieta - Dominyka Grigalaitytė, IM kl. (mokyt. I.Gutauskienė), Neilas Beniušis (mokyt. A.Chvostova),
III vieta - Emilija Roma Šemetaitė, IP kl. (mokyt. D.Oss).
 
II klasių grupėje:
I vieta - Ilzė Kazlauskaitė, IIG kl. (mokyt. R.Alminienė),
II vieta - Matas Kenstavičius, IIP kl. (mokyt. A.Chvostova),
III vieta - Agnietė Vyšniauskaitė, IIY kl. (mokyt. D.Oss), Medas Radišauskas, IIA kl. (mokyt. R.Alminienė).
 
III klasių grupėje:
I vieta - Martyna Šukytė, TB1 kl. (mokyt. A.Chvostova),
II vieta - Mingailė Astrauskaitė, IIIc kl. (mokyt. I.Gutauskienė),
III vieta - Klaudija Samanta Masandukaitė, IIIe kl. (mokyt. D.Oss), Mantvydas Tamulis, IIIe kl. (mokyt. V.Čelkonienė).
 
Nuotraukos: Dave Kock ir Sabina Alishova
 

 

Sveikiname!

Sveikiname!

2019-11-20

Šiaulių miesto mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybose didždvariečiai užėmė III vietą. Komandos nariai: Aistis Dijokas, Augustinas Adomaitis, IIIb klasės mokiniai, Dovydas Mankus, IVa klasės mokinys, Emilis Užkuraitis, IVb klasės mokinys, Martynas Linkus, Nojus Bukavičius, IIIa klasės mokiniai ir Tomas Liaudinskas,  IVa klasės mokinys.

Mokytojas Mindaugas Dabkevičius

Sveikiname!

Sveikiname!

2019-11-20
Sveikiname didždvariečius, Šiaulių miesto oratorinio meno konkurso anglų kalba nugalėtojus:
 • Ilzę Kazlauskaitę, IIG kl.- I vieta (mokytoja R. Alminienė),
 • Juozapą Jukną, IM kl. - II vieta (mokytoja I. Gutauskienė),
 • Martyną Šukytę, TB1 kl. - II vieta (mokytoja A. Chvostova).

 

Pilietiškumo pamokos LR Prezidentūroje ir Valstybės pažinimo centre

Pilietiškumo pamokos LR Prezidentūroje ir Valstybės pažinimo centre

2019-12-02

Šiemet sukanka 100 metų, kai buvo įkurta Lietuvos Respublikos prezidento institucija. Norėdami išsamiau susipažinti su prezidento darbu IA, IM kl. mokiniai su istorijos mokytoja G. Kubiliūte vyko į  Prezidentūrą, Valstybės pažinimo centrą. 

Centre gavę planšetes, kuriose buvo pateikta informacija apie matomus objektus, lydimi muziejaus vadovės  mokiniai turėjo galimybę papildyti savo istorijos ir pilietiškumo žinias. Jie noriai dalijosi įspūdžiais, diskutavo. Prezidentūroje mūsų laukė gidas, kuris mokiniams paaiškino prezidento rinkimų tvarką, pristatė prezidento teises ir pareigas, darbo ypatumus. Smagu buvo pasėdėti Prezidentūros spaudos konferencijų salėje, kurią mokiniai buvo matę tik per televizorių.  Įdomu buvo sužinoti ir kai kurias prezidento etiketo subtilybes: kur ir kada stovėti, kada paduoti ranką pasisveikinti, kaip tinkamai apsirengti.   

Ekskursiją vainikavo apsilankymas Baltojoje salėje (beje, tai vienintelė vieta Prezidentūroje, kur leista fotografuoti). Daug mokinių dėmesio sulaukė ten stovėjusi kalėdinė eglė.                                                                                                                                                      

Taigi pilietiškumo pamoka kitoje erdvėje padėjo mokiniams geriau suprasti, kaip funkcionuoja mūsų valstybės valdžios aparatas, už ką yra atsakingi vieni ar kiti valstybės pareigūnai. 

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja

 
Pasaulinės AIDS dienos minėjimas

Pasaulinės AIDS dienos minėjimas

2019-12-02

Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena. Minint šią dieną, ne pirmus metus įvairiose Lietuvos  gyventojų bendruomenėse vyksta viktorinos-protmūšiai  „AIDS – geriau žinoti“, kurie skatina dalyvius labiau pasidomėti apie ŽIV ir AIDS. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) organizuojamoje viktorinoje didždvariečiai dalyvauja jau septintus metus. Keletas faktų iš protmūšio:

 • iki šiol dar nėra sukurta vaistų, kurie galėtų išgydyti ŽIV infekciją, tačiau yra vaistai, kurie labai veiksmingai kontroliuoja ŽIV ligos progresavimą. Šie vaistai skiriami visiems pacientams, kuriems jų reikia bei yra nemokami;
 • 2018 m. pasaulyje gyveno 37,9 mln. ŽIV užsikrėtusių asmenų;
 • ULAC duomenimis, iki š. m. lapkričio 1 d. Lietuvoje užregistruotas 3291 ŽIV užsikrėtęs asmuo, iš jų vyrų beveik keturis kartus daugiau (2606 vyrai ir 685 moterys).

Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja metodininkė

Literatūros paroda „Metų knygos rinkimai 2005-2018 metai“

Literatūros paroda „Metų knygos rinkimai 2005-2018 metai“

2019-12-02
Metų knygos rinkimai Lietuvoje vyksta nuo 2005 metų ir jau tapo svarbiu  kultūros įvykiu. Gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje veikia literatūros paroda „Metų knygos rinkimai 2005-2018 metai“, kurioje eksponuojamos knygos, kurios buvo išrinktos Metų knygomis suaugusiųjų kategorijoje 2005-2018 metais.
Kviečiame apsilankyti.
Draugiškos varžybos

Draugiškos varžybos

2019-12-02

Lapkričio 26 d.16 val. Didždvario gimnazijoje vyko mergaičių ir berniukų draugiškos tinklinio varžybos. Dalyvavo 2 komandos: Logopedinės mokyklos ir Didždvario gimnazijos. Varžybos vyko sklandžiai, abi komandos dirbo išvien ir viena kitą palaikė. Šias varžybas laimėjo Didždvario gimnazija. Abi komandos paliko sporto salę geros nuotaikos!

Miglė Lionikaitė