« Atgal

Lietuvių kalbos mokytojai

 • Janina Dombrovskienė - lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Vida Balčiūnienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Asta Gagilienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Živilė Muzikevičiūtė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Jolanta Valančienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Lina Michailovienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Socialinių mokslų ugdymo skyriaus mokytojai

 • Lolita Krankalytė – tikybos vyresn. mokytoja;
 • Valda Kizevičiūtė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Giena Kubiliūtė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Asta Andžiuvienė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Sigita Petrutienė – etikos mokytoja metodininkė;
 • Sniegina Raubaitė – geografijos mokytoja metodininkė.

Užsienio kalbų ugdymo skyriaus mokytojai

 • Alla Chvostova - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Virginija Čelkonienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Iveta Gutauskienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Inga Stonienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Alfreda Samsanavičienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Kristina Urbonienė - anglų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Daiva Oss - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Danguolė Kukla - vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Olga Grišajeva - rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Natalia Ploshenko -  rusų kalbos vyresn. mokytoja;
 • Daiva Staniulytė - vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Jūratė Šimkuvienė -  prancūzų kalbos mokytoja metodininkė.
Matematikos ir IT mokytojų ugdymo skyrius
 • Irena Baranauskienė – matematikos mokytoja metodininkė;
 • Daiva Bukelytė – informacinių technologijų mokytoja ekspertė;
 • Rima Ernestienė – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Marius Sketerskas – informacinių technologijų mokytojas;
 • Vincas Tamašauskas – matematikos mokytojas ekspertas;
 • Aistė Venclovienė – matematikos mokytoja ekspertė;
 • Irma Venskuvienė – matematikos mokytoja ekspertė;
 • Diana Virbickaitė – ekonomikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Eugenijus Buivydas - matematikos mokytojas metodininkas.
Gamtos mokslų mokytojų ugdymo skyrius
 • Egidijus Adomaitis – fizikos mokytojas ekspertas;
 • Evaldas Daujotas – fizikos vyresn. mokytojas;
 • Saulius Pelanskis – fizikos vyresn. mokytojas;
 • Virginija Savickaitė – chemijos mokytoja ekspertė;
 • Kristina Muraškienė – biologijos mokytoja metodininkė;
 • Danguolė Vaičekauskienė - biologijos mokytoja metodininkė..

Menų, technologijų ir kūno kultūros ugdymo skyriaus mokytojai

 • Jolanas Baršauskas – technologijų vyresn. mokytojas;
 • Mindaugas Dabkevičius – kūno kultūros vyresn. mokytojas;
 • Rima Kasiliauskienė – kūno kultūros vyresn. mokytoja;
 • Ksavera Mankuvienė – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Jovita Ratnikienė – dailės vyr.mokytoja;
 • Audronė Zibalienė – technologijų mokytoja metodininkė.

 TB DP mokytojų ugdymo skyrius

 • Janina Dombrovskienė - lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Natalija Ploshenko - rusų (gimtosios) kalbos mokytoja;
 • Tatjana Sviatkina - anglų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Alla Chvostova - anglų kalbos mokytoja;
 • Danguolė Kukla - vokiečių kalbos vyresn. mokytoja;
 • Olga Grišajeva - rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Jūratė Šimkuvienė - prancūzų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Daiva Bukelytė - informacinių technologijų mokytoja ekspertė;
 • Rima Ernestienė - matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Aistė Venclovienė - matematikos mokytoja ekspertė;
 • Diana Virbickaitė - ekonomikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Aidas Bertulis - biologijos mokytojas;
 • Evaldas Daujotas - fizikos vyresn. mokytojas;
 • Rūta Nagelienė- psichologijos mokytoja;
 • Paulius Baranauskas - istorijos mokytojas / CAS programos (KVP) koordinatorius;
 • Rima Tamošiūnienė - Žinojimo teorijos (ToK) mokytoja, diplomo programos koordinatorė.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrius

 •     Rimvydas Ališauskas – akomponiatorius;
 •     Danguolė Kukla – klasės kuratorė;
 •     Violeta Laugalienė – choreografijos mokytoja ekspertė;
 •     Romualdas Laugalis – choreografijos mokytojas ekspertas;
 •     Julija Muningienė – klasės kuratorė;
 •     Danguolė Naraveckienė – soc. pedagogė metodininkė;
 •     Oksana Lukšaitė – klasės kuratorė;
 •     Inesa Tamulionytė – klasės kuratorė;
 •     Laimutė Vielikėnienė – profesijos patarėja;
 •     Rasa Zvilnaitė – neformalaus ugdymo mokytoja;
 •     Ksavera Mankuvienė – muzikos mokytoja metodininkė;
 •     Mindaugas Dabkevičius – kūno kultūros vyr. mokytojas;
 •     Rima Kasiliauskienė – kūno kultūros vyr. mokytoja;
 •     Greta Zvilnaitė – bibliotekininkė.