« Atgal

Lietuvių kalbos mokytojai

 • Janina Dombrovskienė - lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Vida Balčiūnienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 
 • Asta Gagilienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Živilė Muzikevičiūtė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Jolanta Valančienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Lina Michailovienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Socialinių mokslų ugdymo skyriaus mokytojai
 • Lolita Krankalytė – tikybos vyresn. mokytoja;
 • Valda Kizevičiūtė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Giena Kubiliūtė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Asta Andžiuvienė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Sigita Petrutienė – etikos mokytoja metodininkė;
 • Sniegina Raubaitė – geografijos mokytoja metodininkė.

Užsienio kalbų ugdymo skyriaus mokytojai

 • Alla Chvostova - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Virginija Čelkonienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Iveta Gutauskienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Edita Krištupaitė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Inga Stonienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Alfreda Samsanavičienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Simona Česnaitė - anglų kalbos mokytoja;
 • Kristina Urbonienė - anglų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Danguolė Kukla - vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Vida Medekšienė -  rusų kalbos vyresn. mokytoja;
 • Natalia Ploshenko -  rusų kalbos vyresn. mokytoja;
 • Daiva Staniulytė - vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Jūratė Šimkuvienė -  prancūzų kalbos mokytoja metodininkė.

Matematikos ir IT ugdymo skyriaus mokytojai

 • Irena Baranauskienė – matematikos mokytoja metodininkė;
 • Daiva Bukelytė – informacinių technologijų mokytoja ekspertė;
 • Rima Ernestienė – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Marius Sketerskas – informacinių technologijų mokytojas;
 • Vincas Tamašauskas – matematikos mokytojas ekspertas;
 • Aistė Venclovienė – matematikos mokytoja ekspertė;
 • Irma Venskuvienė – matematikos mokytoja ekspertė;
 • Diana Virbickaitė – ekonomikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Eugenijus Buivydas - matematikos mokytojas.

Gamtos mokslų ugdymo skyriaus mokytojai

 • Egidijus Adomaitis – fizikos mokytojas ekspertas;
 • Evaldas Daujotas – fizikos vyresn. mokytojas;
 • Irina Barabanova – biologijos mokytoja ekspertė;
 • Virginija Savickaitė – chemijos mokytoja ekspertė;
 • Kristina Muraškienė – biologijos vyresn. mokytoja.

Menų, technologijų ir kūno kultūros ugdymo skyriaus mokytojai

 • Jolanas Baršauskas – technologijų vyresn. mokytojas;
 • Mindaugas Dabkevičius – kūno kultūros vyresn. mokytojas;
 • Rima Kasiliauskienė – kūno kultūros vyresn. mokytoja;
 • Ksavera Mankuvienė – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Jovita Ratnikienė – dailės vyr.mokytoja;
 • Audronė Zibalienė – technologijų mokytoja metodininkė.

 TB DP mokytojų ugdymo skyrius

 • Janina Dombrovskienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 • Natalija Ploshenko – rusų (gimtosios) kalbos mokytoja;
 • Tatjana Sviatkina – anglų kalbos mokytoja ekspertė;
 • Alla Chvostova – anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Danguolė Kukla – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Jūratė Šimkuvienė – prancūzų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Daiva Bukelytė – informacinių technologijų mokytoja ekspertė;
 • Rima Ernestienė – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Aistė Venclovienė – matematikos mokytoja ekspertė;
 • Diana Virbickaitė – ekonomikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Aidas Bertulis – biologijos mokytojas;
 • Evaldas Daujotas – fizikos vyresn. mokytojas;
 • Rūta Balčiūnaitė – psichologijos mokytoja;
 • Paulius Baranauskas – istorijos mokytojas;
 • Simona Čėsnaitė/ Paulius Baranauskas – CAS programos (KVP) koordinatoriai;
 • Rima Tamošiūnienė – Žinojimo teorijos (ToK) mokytoja, diplomo programos koordinatorė.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyrius

 • Rimvydas Ališauskas – akomponiatorius;
 • Jurgita Borusienė – klasės kuratorė;
 • Danguolė Kukla – klasės kuratorė;
 • Violeta Laugalienė – choreografijos mokytoja ekspertė;
 • Romualdas Laugalis – choreografijos mokytojas ekspertas;
 • Julija Muningienė – klasės kuratorė;
 • Danguolė Naraveckienė – soc. pedagogė metodininkė;
 • Oksana Lukšaitė – klasės kuratorė;
 • Laimutė Vielikėnienė – profesijos patarėja;
 • Rasa Zvilnaitė – neformalaus ugdymo mokytoja;
 • Ksavera Mankuvienė – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Mindaugas Dabkevičius – kūno kultūros vyr. mokytojas;
 • Rima Kasiliauskienė – kūno kultūros vyr. mokytoja;
 • Romualda Pupinytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Jovita Labanauskienė – mokytojo padėjėja.