« Atgal

 

Projekto „Kuriame Respubliką“ interneto svetainė  www.kuriamerespublika.lt

Socialinio tinklo „Facebook“ puslapis www.facebook.com/KuriameRespublika.

--

2014 03 14

  •  „Atgal į ateitį“
  • „Auginkime vieni kitus“
  • „Skaidrumo laboratorija“

Projektas „Atgal į ateitį“

Projekto koordinatoriai – pilietiškumo pagrindų mokytojas Vaidas Bacys, ugdymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė.

Organizacinis komitetas:  mokinės: Justė Skeiverytė, Kristina Raugaitė, Gabrielė Baranauskaitė.

Projekto rezultatas – virtualus Šiaulių miesto kultūros paveldo objektų žemėlapis.


Projektas „Auginkime vieni kitus“

Projekto koordinatoriai – socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė, ugdymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė.

Organizacinis komitetas: mokinės: Jomantė Slavinskaitė, Karolina Pranckutė, Lineta Zajančauskaitė.

Projekto rezultatas –  Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių Logopedinės mokyklos bendras renginys.


Projektas „Skaidrumo laboratorija“

Projekto koordinatoriai – neformaliojo ugdymo mokytoja Rasa Zvilnaitė, ugdymo skyriaus vedėja  Rima Tamošiūnienė.
          
Organizacinis komitetas: mokiniai: Fausta Roznytė, Eugenijus Šegurovas, Ernestas Vaupšas.

Projekto rezultatas –  parengtas Šiaulių Didždvario gimnazijos akademinio sąžiningumo aprašas.
 

--

 

 

--

2013 11 18

Lapkričio 15-17 d. Šiauliuose vyko Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas "Kuriu save šiandien". Didždvario gimnazijos komanda šiame forume pristatė projektui "Kuriame respubliką" sukurtą Didždvario parko sutvarkymo idėją - tapusią šio projekto idėjų banko lydere.

--

2013 10 18

Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais išrinko ir paskelbė 25 sėkmingiausias jaunimo pilietines iniciatyvas. Įvardinti opiausias bendruomenių problemas ir imtis jas spręsti bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklų mokinius bei kolegijų studentus įkvėpė didžiausias Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projektas „Kuriame Respubliką“. Jame iš viso dalyvauja 120 švietimo įstaigų iš 30-ies savivaldybių.

„Pilietinis ugdymas mokyklose itin teorinis, tad kvietėme jaunimą praktiškai išbandyti ir pajusti, ką reiškia būti piliečiu. Mokiniai aiškinosi savo bendruomenių problemas, rengė ir vykdė vietos veiklos projektus joms įveikti“, – sako Ieva Petronytė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė.

Anot projekto „Kuriame Respubliką“ valdybos pirmininko ir eksperto Tado Langaičio, mokiniai ėmėsi itin įvairių iniciatyvų, todėl išrinkti sėkmingiausias buvo nelengva. Ekspertai mokinių sumanymus vertino pagal jų aktualumą ir patrauklumą visuomenei, komandų entuziazmą ir gebėjimą plėtoti savo idėjas.

„Jau pirmųjų susitikimų metu dalis jaunuolių nustebino savo atsakingu ir brandžiu požiūriu į savo bendruomenės ir visos valstybės reikalus“, – sako T. Langaitis.

Net trys sėkmingiausiomis pripažintos iniciatyvos įgyvendintos Utenos rajone, po dvi – Kaišiadorių, Kauno, Panevėžio rajonuose ir Palangos mieste, po vieną – dar keturiolikoje kitų miestų ir rajonų.

Dalis mokinių pasiryžo spręsti ne tik mokyklos ar miesto bendruomenei, bet ir visai valstybei aktualius klausimus. Pavyzdžiui, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai pasiūlė, kaip išsaugoti emigravusių lietuvių ryšius su tėvyne, Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos jaunimas pasišovė mažinti korupcijos plitimą.

Mokiniai atkreipė dėmesį į įvairias socialines problemas: stiprino kartų bendradarbiavimą, ugdė tarpusavio supratimą ir pagarbą, mokėsi padėti kitiems. Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinė mokykla ir Velžio gimnazija, Utenos Vyturių progimnazija atsigręžė į aplinkosaugos problemas ir skatino rūšiuoti atliekas, atsakingai vartoti.

Tarp sėkmingiausiais pripažintų projektų gausu iniciatyvų, kurios padeda geriau pažinti ir puoselėti gimtojo krašto istoriją, kultūrą. Alytaus Putinų gimnazijos jaunuoliai rinko savo mikrorajono politinių kalinių ir tremtinių atsiminimus, Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos jaunimas nusprendė praturtinti Balsių kaimo etnocentro ekspoziciją, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokiniai – naujam gyvenimui prikelti Didždvario parką ir visiems priminti jo istoriją ir kt.

„Respublikos kūrimas prasideda nuo mažų darbų. Šiuolaikinis jaunimas yra aktyvus ir kūrybingas, turi idėjų, tačiau ne visada žino, kaip jomis pasinaudoti. Parodėme, kaip galima kurti ir keisti supančią aplinką, mokiniai pajuto tikrąjį pilietiškumo „skonį“, – sako projekto „Kuriame Respubliką“ ekspertas, interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ vyriausiasis redaktorius dr. Andrius Navickas.

Jau šį šeštadienį projekto „Kuriame Respubliką“ nacionalinėje konferencijoje paaiškės trys jaunimo iniciatyvos, kurios taps nacionalinėmis ir bus įgyvendintos visoje Lietuvoje.

Projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“, kuris tęsis iki 2014-ųjų rugsėjo pabaigos, įgyvendina VšĮ Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais: Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, VšĮ Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centru, VšĮ „Mes Darom“ ir daugeliu kitų.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Daugiau informacijos apie projektą „Kuriame Respubliką“ rasite interneto svetainėje www.kuriamerespublika.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje www.facebook.com/KuriameRespublika.

--

2013 10 08

Didždvario gimnazijos mokinių komandos, dalyvaujančios projekte "Kuriame respubliką", idėja buvo atrinkta tarp 25 sėkmingiausiųjų!

Spalio 19 d. jie dalyvaus Nacionalinėje "Kuriame respubliką" konferencijoje Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir idėjų mugėje pristatys savo idėją - istorinę atmintį praradusio Didždvario parko atgaivinimas.