« Atgal
2016-02-08
Konferencija

Vasario 12 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko XIII matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė mokslinė - metodinė konferencija "Geros matematikos ir informacinių technologijų pamokos link: kaip geriname mokinių pasiekimus".

Mokslinės-metodinės konferencijos organizatoriai siekė aptarti, kaip užtikrinti aukštą matematikos, informacinių technologijų mokymo lygį Lietuvos mokyklose, kelti mokytojų kūrybiškumą, suteikti mokytojams galimybę semtis žinių bei dalintis savomis.
 
PROBLEMINĖS TEMOS:
 • pamokos planavimo ir organizavimo formos bei būdai, gerinantys mokinių išmokimo kokybę;
 • mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo, pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo pamokose patirtis;
 • sėkmingi individualizavimo ir diferencijavimo pavyzdžiai pamokose;
 • inovaciniai mokymo/si metodai ir jų taikymas, siekiant pagerinti mokinių mokymą (-si);
 • informacijos ir komunikacijos technologijos, įrankiai ir priemonės ugdymui individualizuoti;
 • e. mokymosi proceso įgyvendinimo būdai, siekiant gerinti pamoką;
 • mokymas (-is) kitose erdvėse (pokyčiams ir tobulėjimui palankių ugdymosi aplinkų kūrimo ir tobulinimo patirtis) – žengiame iš klasės ribų;
 • mokytojų parengtų priemonių, pritaikytų skirtingų gebėjimų mokinių ugdymui (-si), pristatymas;
 • bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas, įgyvendinant ugdomuosius projektus;
 • gerus pasiekimus tarptautiniuose tyrimuose parodžiusių šalių patirties analizė ir galimybės jų patirtį taikyti Lietuvos mokyklose;
 • tarptautinių programų International Baccalaureate Diploma Programme, Middle Year Programme ir pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų sinergija.

Nuotraukos IT mokytojo Mariaus Sketersko