« Atgal

Renginių ciklas, skirtas karjeros ugdymui ir prevencijai.

Tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, padėti jiems perimti ir plėtoti žinias, gebėjimus ir nuostatas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją, kartu vykdant teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, , nusikalstamumo prevenciją, švietimą sveikatos priežiūros klausimais.

Uždaviniai – sudaryti sąlygas, kad mokiniai pažintų socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį karjerai, darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą, įgytų kompetencijų karjeros planavimo srityje. Bendrauti, bendradarbiauti su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, organizuojant renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas prevencijos ir karjeros temomis.

Trukmė - 6 dienos (po 6 val.).

Dalyviai – II klasių mokiniai.

II klasių mokiniai mokslo metų pabaigoje privalo priimti labai svarbius sprendimus, kurie gali nulemti visą tolesnį gyvenimą. Kaip padėti šešiolikmečiui septyniolikmečiui apsispręsti, kuriuos dalykus jam pasirinkti, kaip tinkamai užpildyti individualų ugdymo planą, kad pats neužsikirstų sau kelio studijuoti vieną ar kitą specialybę? Kad mokiniams būtų lengviau apsispręsti, gimnazijos specialistai, nuosekliai padeda jaunam žmogui nepasiklysti profesijų pasaulyje. Kultūrinių, pažintinių dienų metu buvo suorganizuotas renginių ciklas, skirtas karjeros ugdymui ir prevencijai.

Didždvario gimnazijos visų II klasių mokiniai įsitraukė į prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamą karjeros savaitę, projektą „Kam to reikia“. Kiekvienai klasei vieną dieną užsiėmimai vyko ne tik gimnazijoje, kurioje lankėsi daug svečių, bet ir miesto įstaigose, profesinio rengimo centro skyriuose, darbo rinkos mokymo centre, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, teisėsaugos institucijose. Į renginius įsitraukė ir mokinių tėvai, kurie pristatė savo profesijas, pakvietė apsilankyti jų darbo vietose.

Gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti profesionalaus karjeros konsultanto Ryčio Jurkėno seminare ,,Kaip tinkamai išsirinkti specialybę? Kuri specialybė tinkamiausia man?” Kai visi diskutuoja, kur mokytis - Lietuvoje ar užsienyje, konsultantas dr. Rytis Jurkėnas sako, pirmiausia reikia galvoti ne kur, o ko norėtum mokytis. Ir galvoti apie tai pataria pradėti ne vėliau, kaip I – II klasėje.

Gimnazijos profesijos patarėja Laima Vielikėnienė mokinius supažindino su profesijų pažinimo reikšme planuojant savo ateitį, individualiu ugdymo planu III-IV klasei, mokė susidaryti savo karjeros planus, davė naudingų nuorodų, kur ieškoti informacijos.

Šiuolaikiniam mokiniui ypač svarbūs asmeniniai pavyzdžiai, sėkmės istorijos. PZU atstovas Vytis Lembutis, VKS vadovas, papasakojo savo sėkmės istoriją, akcentavo lyderystės reikšmę gyvenime.

Andrius Sakalauskas, buvęs Didždvario gimnazijos mokinys, dabar studentas, pristatė VGTU, papasakojo apie studijas, studentų gyvenimą, laisvalaikį.

Į mokyklą atvykusi Šiaulių kolegijos atstovė Onutė Raščiuvienė vedė pamoką, kurios svarbiausias tikslas buvo išmokyti kūrybiško problemų sprendimo. Mokiniams buvo suteikta teorinė informacija ir organizuoti praktiniai užsiėmimai. Vieno iš gimnazistų mama Rita Dabužinskienė, dirbanti Šiaulių apygardos prokuratūroje, mokiniams papasakojo apie prokuroro darbą, teisės studijas. Šiaulių darbo rinkos mokymo centro atstovas Vidas Matutis - priminė kaip saugiai elgtis kelyje, kaip įsigyti B ir kitų kategorijų teises, kaip tapti profesionaliu vairuotoju. Mokiniai, atlikę užduotį su ,,girtumo akiniais“, įsitikino, kokį neigiamą poveikį daro alkoholio vartojimas ir kokios gali būti skaudžios pasekmės.

Mokiniai lankėsi ŠPRC prekybos ir verslo, buitinių paslaugų skyriuose, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Šiaulių darbo rinkos centre, kur susipažino su barmeno, virėjo, floristo, kirpėjo, siuvėjo, vizualinės reklamos gamintojo, kineziterapeuto, grožio terapijos, burnos higienisto, praktikos slaugytojo, socialinio darbuotojo, manikiūristo, pardavėjo, vairuotojo ir kitomis profesijomis.

Šiaulių miesto vyriausiame policijos komisariate mokiniams buvo pristatyta policijos pareigūno profesija. Kriminalistinių tyrimų biuro skyriaus viršininkas ekspertas Vaidas Kazlauskas jiems papasakojo apie savo darbo specifiką, pademonstravo atliekamus tyrimus, darbo įrankius. Nepilnamečių reikalų specialistė Eglė Šukienė su savo kolega Arintu Mockumu, priminė mokiniams teises ir pareigas, pakeitimus įstatymuose, dėl rūkymo, alkoholio vartojimo viešose vietose. Probacijos tarnyboje vyko susitikimas su Šiaulių apygardos probacijos direktoriumi Regimantu Mikaliūnu ir vyr. inspektore Oksana Vyšniauskiene. Mokiniai sužinojo, kuo užsiima probacijos skyriaus darbuotojai, pamatė jų naudojamas priemones.

Parodoje ,,SVAKO studijos gyvai“ moksleiviai su studijų programomis susipažindino „gyvai“ –jie dalyvavo išradinguose praktiniuose pristatymuose. Paskaitų, pratybų, seminarų metu jie bandė įvertinti pinigų laiko vertę, suprasti statybos pokštus, sužinoti savo kūno masės ir kitus sveikatos rodiklius, sprendė išbrauktažodžius, stebėjo, kaip daromas makiažas, diagnozavo automobilio gedimus, išbandė automatikos įrenginius ir daugelį kitų įdomių veiklų. Didelio susidomėjimo sulaukė kolegijoje įrengta „SVAKO medija“, kurioje parodos svečiai galėjo pažiūrėti filmus apie kolegiją, pabendrauti, atsigerti arbatos, paskaityti laikraščius bei leidinius. Studijų paroda paskatino moksleivius kryptingai rinktis profesiją ir sistemingai kaupti žinias apie studijas, konkrečios srities specialistų poreikį darbo rinkoje bei  karjeros galimybes.

Šiaulių miesto vyriausiame policijos komisariate mokiniams buvo pristatyta policijos pareigūno profesija. Kriminalistinių tyrimų biuro skyriaus viršininkas ekspertas Vaidas Kazlauskas jiems papasakojo apie savo darbo specifiką, pademonstravo atliekamus tyrimus, darbo įrankius. Nepilnamečių reikalų specialistė Eglė Šukienė su savo kolega Arintu Mockumu, priminė mokiniams teises ir pareigas, pakeitimus įstatymuose, dėl rūkymo, alkoholio vartojimo viešose vietose. Probacijos tarnyboje vyko susitikimas su Šiaulių apygardos probacijos direktoriumi Regimantu Mikaliūnu ir vyr. inspektore Oksana Vyšniauskiene. Mokiniai sužinojo, ką dirba probacijos skyriaus darbuotojai, pamatė naujausias priemones, kurias ir naudoja.

Mokiniai lankėsi Sodroje, kurioje direktorius Leonas Strazdauskas ir vyriausioji ryšių su visuomėne specialistė Angelė Jonaitienė pristatė mokiniams savo organizacijos veiklą, struktūrą, paaiškino, kaip tapti valstybės tarnautoju.

Parodoje ,,SVAKO studijos gyvai“ mokiniai su studijų programomis susipažino „gyvai“: jie dalyvavo išradinguose praktiniuose pristatymuose. Paskaituose, pratybuose, seminaruose jie bandė įvertinti pinigų laiko vertę, suprasti statybos pokštus, sužinoti savo kūno masės ir kitus sveikatos rodiklius, sprendė išbrauktažodžius, stebėjo, kaip daromas makiažas, diagnozavo automobilio gedimus, išbandė automatikos įrenginius ir daugelį kitų įdomių veiklų. Didelio susidomėjimo sulaukė kolegijoje įrengta „SVAKO medija“, kurioje parodos svečiai galėjo pažiūrėti filmus apie kolegiją, pabendrauti, atsigerti arbatos, paskaityti laikraščius. Studijų paroda paskatino gimnazistus kryptingai rinktis profesiją ir sistemingai kaupti žinias apie studijas, išsiaiškinti konkrečios srities specialistų poreikį darbo rinkoje bei  karjeros galimybes.

Atlikus refleksiją paaiškėjo, kad mokiniams karjeros diena buvo naudinga, informatyvi, kad jie gavo daug reikalingos informacijos, turėjo galimybę praktiškai sudalyvauti įvairiose veiklose ir praktiškai išbandyti save.

Įgyta patirtis mums, organizatoriams, buvo labai naudinga. Planuojame ir kitais mokslo metais II klasių mokiniams organizuoti panašų renginių ciklą.

 

Danguolė Naraveckienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė

Laimutė Vielikėnienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos profesijos patarėja