« Atgal
2015-11-30
Integruota pamoka

Jau antrus metus Šiaulių Didždvario gimnazijos vokiečių k. mokytoja Daiva Staniulytė ir biologijos mokytoja Kristina Muraškienė dalyvauja Gėtės instituto Vilniuje inicijuotame projekte "Integruotas užsienio kalbos ir gamtos mokslų mokymas“.
Projektas yra įdomus ir naudingas mokiniams - sukuriamos netradicinės mokymosi aplinkos ir situacijos, kuriose jie tampa aktyviais, kūrybingais ir motyvuotais mokymosi proceso dalyviais. Pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis mokiniai patobulina bendrinės vokiečių kalbos komunikacinę kompetenciją, sustiprina dalykinės kalbos kompetenciją. Tuo pačiu metu įtvirtinama biologijos kurso medžiaga.
Pernai integruotos vokiečių k. ir biologijos pamokos vestos IIa ir IIc klasėse. Vandens tyrimams atlikti ir vandens kokybei nustatyti buvo naudojamos cheminės medžiagos iš Eco LabBox lagaminėlio, kurį mokyklai dovanojo Gėtės institutas. Šiais mokslo metais vokiškai kūno dalis bei organų sistemas mokėsi Ia kl. ir Ib kl. Refleksijose mokiniai vestas pamokas įvertino teigiamai, pasakojo, jog jaučiasi jose laisvai, gali aktyviai reikšti savo mintis. Ir kitame pusmetyje mokytojos ketina  vesti pamokas, taikydamos integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą.
 

Biologijos mokytoja Kristina Muraškienė

Vokiečių k. mokytoja Daiva Staniulytė