« Atgal
Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai.
 

GIMNAZIJOS TARYBA 2015-2016 m.m.


Vardas, pavardė

Telefonas

El.paštas

Klasė

 

Alma Klupšienė - pirmininkė

868837888

a.klupsiene@gmail.com

 

Alla Chvostova

868204665

chvostova.alla@gmail.com

mokyt.

Danguolė Naraveckienė

861026476

danguole@dg.su.lt

mokyt.

Daiva Bukelytė

868727573

daivaib@gmail.com

mokyt.

Jolanta Valančienė

861266907

jolantaval@yahoo.com

mokyt.

Sniegina Raubaitė

868727904

sniegair@gmail.com

mokyt.

Svetlana Gamzina

869800263

svetlana@sveteka.lt

 

Edita Brasienė

865659048

editanedas@gmail.com

 

Rūta Lanauskienė

865259005

lm.siauliai@gmail.com

 

Deivis Pylipavičius

869801294

deivvis@gmail.com

 

Emilija Kiudulaitė

867828578

emilijakiu@gmail.com

II

Fausta Roznytė

86 0674 245

faustaroznyte@gmail.com

III

Benas Teišerskis

863431084

benas.tei@gmail.com

IV

Rugilė Savickytė

868171484

rugile.savickaite@gmail.com

III

Justinas Benikasas

863071288

justinasbenikasas@gmail.com

TB2

 
Gimnazijos tarybos funkcijos:
  • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
  • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
  • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
  • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
  • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
  • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
  • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
  • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
  • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.