« Atgal
Spalio 1 d. 15 Šiaulių Didždvario gimnazijos II ir III klasių mokinių, kartu su moksleiviais iš Vilniaus ir Panevėžio, buvo pakviesti į Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutą, kur naudodamiesi pažangiausia biotechnologine įranga savarankiškai atliko laboratorinius darbus. Tokio pobūdžio išvyka jau trečią kartą surengta Didždvario gimnazijos chemijos mokytojos ekspertės Virginijos Savickaitės iniciatyva.
 
Naudodamiesi universitete paruoštais darbo aprašais gimnazistai atliko profesionalius tyrimus. Vėliau, kartu su mokslininkais aptarė tyrimų rezultatus. Gimnazistai buvo supažindinti su instituto darbo pobūdžių, aplankė laboratorijas, sužinojo daug teorinių naujovių. Jie taip pat galėjo betarpiškai pabendrauti su mokslininkais, užduoti rūpimus klausimus apie studijų galimybes, darbo ypatumus, biotechnologijų naujovės ir perspektyvas.
 
Už puikia renginio organizaciją ir galimybę dalyvauti mokiniai dėkojo profesoriui Gervydui Dieniui. Jo iniciatyva institutas priima mokinių grupes jau nuo 2000 m. Tai puiki edukacinė ir profesinės orientacijos priemonė. Didždvario gimnazistai liko sužavėti instituto darbuotojų geranoriškumu, profesionalumu ir atsidavimu darbui. Mokinius lydėjo Didždvario gimnazijos mokytoja ekspertė Irina Barabanova.
 
ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ, 2013-10-01 DALYVAVUSIŲ IŠVYKOJE Į VU BIOTECHNOLOGIJOS INSTITUTĄ, ĮSPŪDŽIAI
 
Darbas Nr.1.  Esherichija coli transformacija, naudojant plazmidinę DNR. Justina Taujanskaitė ir Goda Striogaitė II klasės, Edvinas Daubaras ir Gintarė Urbanovičiutė III klasės.
 
Vilniaus Biotechnologijos Institute pirmiausiai išklausėme įdomią paskaitą apie  genus. Sužinojome daug naujos informacijos apie genetinės informacijos perdavimą ląstelėje, eukariotų ir prokariatų genų ypatumus. Labiausiai nustebino teiginys, kad genų skaičius neapsprendžia organizmų sudėtingumo: kai kurios kirmėlės gali turėti daugiau genų nei žmogus, tačiau jos tikrai nebus sudėtingesnės.
 
Po paskaitos darėme laboratorinį darbą. Tai buvo įdomiausia kelionės dalis, nes viską darėme patys ir daug ką — pirmą kartą. Mūsu darbo tikslas buvo gauti žaliai fluoresuojančias bakterijas ir patikrinti hipotezę, ar įdėjus daugiau plazmidžių daugiau bakterijų pasisavins genus. Mums buvo duotos jau paruoštos plazmidės su įterptais genais, o bakterijas pasiruošėme patys. Buvo smagu sužinoti apie laboratorijų saugumo standartus, išmokti dirbti su pipete, paruošti mitybinę terpę. Gaila, kad kitą dieną negalėjome atvykti ir patvirtinti ar paneigti hipotezę.
 
Po laboratorinio darbo turėjome ekskursiją po institutą. Susipažinome su mokslininkų darbo metodais, naudojama technika. Aplankėme keletą skirtingų skyrių, todėl turėjome galimybę pažiūrėti, kaip dirba skirtingi mokslininkai, kaip kitos mokslo sritys, tokios kaip chemija, matematika, informacinės technologijos yra integruojamos kartu su biologija.
 
Visa išvyka davė tikrai daug naudos, daug ką išmokome daryti praktiškai, taip pat daug sužinojome ir teoriškai.
 
Darbas Nr. 2.  Imunofermentinė analizė, antikūnų titro nustatymas. Kipras Plaušinaitis, Dovilė Drazdovaitė III klasė.
Kipras: buvo įdomu pirmą kartą pamatyti dirbančius profesionalus ir patiems prisiliesti prie jų įrankiu ir pamatyti jų kasdienybę. Sužinojau naujos informacijos apie antikūnius antigenus ir laboratorines priemones. Aplamai džiaugiuosi, kad turėjau tokią progą susipažinti su laboratorijomis ir darbu jose.
 
Danielė: patiko visa teorinė dalis, nes ji buvo aiškiai bei kiekvienam suprantamai išdėstyta. Taip pat buvo įdomu stebėti viso mūsų atlikto bandymo rezultatus, tačiau pati praktinė dalis man didelio įspūdžio nesukėlė. Kažkaip viskas buvo per sudėtingai paaiškinta matyt ir panašiai.
 
Dovilė: labiausiai patiko praktinė dalis, įdomu buvo pamatyti laboratoriją ir dirbti su laboratoriniais įrankiais, su kuriais dar nebuvau dirbusi, taip pat pamatyti mūsų bandymo rezultatą. Teorinė dalis taip pat patiko, ji buvo plačiai ir aiškiai išdėstyta. Esu labai patenkinta darbu laboratorijoje, nes buvo labai įdomu jį atlikti.
Darbas Nr.3. Tikslinio baltymo raiškos E.coli ląstelėse tyrimas. Jorinta Kazlauskaitė, Justina Greičiūtė. Įspūdžiai iš VU:
 
"Vilniaus universiteto, biochemijos institute, atlikome laboratorinį darbą pavadinimu - "Tikslinio baltymo raiškos E.Coli ląstelėse tyrimas". Siekėme, jog tikslinis baltymas, būtų sintetinamas bakterinėse ląstelėse, naudojant genų inžinerijos metodus.  Elektroforezės darbo metodikos dėka ištyrėme baltymo raišką.
 
Pritaikėme jau turimas biologijos, chemijos, fizikos žinias, susipažinome su biochemiko profesija, sprendėme darbo metu iškilusius sunkumus, diskutavome.
Galiu teigti, jog tiek teorinė, tiek praktinė patirtis įgauta VU vykusių renginių metu paskatino mano žingeidumą gamtos mokslų srityje, pažintis su žmonėmis - savo specialybės profesionalais, įkvėpė ir toliau entuziastingai siekti savo užsibrėžtų tikslų."
 
Darbas Nr.4.  Kompiuterinis biomolekulių modeliavimas. Meda Karvelytė, Kristina Daniličevaitė III klasė.
Trumpai papasakosiu apie savo paskaitą, kuri vadinosi ,,Kompiuterinis biomolekulių modeliavimas“. Aš, kartu su panele iš paralelinės klasės Neda į šią paskaitą ėjome kartu. Gavome prakties užduotis. Mūsų darbe pagrindinis dėmesys buvo skiriamas molekulė erdvinės struktūros tyrimams pasitelkiant kompiuterines vizualizavimo/modeliavimo metodus. Naudodamiesi šiomis programomis bandėme atskleisti molekulių erdvinės struktūros ypatumus.
 
Lyginome įvairias molekules, tyrinėjome jų aktyvųjį centrą, tarpusavyje lyginome skirtingas struktūras. Iš pat pradžių buvo sunku suprasti ką mes išvis stengsimės padaryti, tačiau įsibegėjus buvo tikrai įdomu dirbti su programomis. Per šią paskaitą taip pat sužinojome informacijos ne tik apie baltymus, tačiau ir apie BIOINFORMATIKĄ, kaip specialybę, kuo ji įdomi, perspektyvi.
 
Visų pirma, buvau nusiteikusi, kad man bus neįdomu ir ši paskaita ne man, ,,Juk aš ne kompiuteristė“...Tačiau, įsibegėjus paskaitai supratau, jog dalyvaudama joje gavau daug reikalingos informacijos, kurią galėsiu panaudoti tolesniuose moksluose.
 
Antra, man labai patiko lankytis kituose biotechnologijų instituto labaratorijose, pabendrauti su ten dirbančiais žmonėmis ir suvokti kaip sunkiai jie dirba ir tuo pačiu, kiek daug jie žino ir moka.
 
Darbas Nr.5.  Baltymo susirišimo su ligamdų tyrimas. Mantas Jokubaitis III klasė.
 
Biochemijos institute atlikome baltymų surišimo su ligandu tyrimą, kurio metu aš ir dar trys moksleiviai iš Panevėžio ir Vilniaus, per penkias darbo laboratorijoje valandas, sužinojome, kaip išmatuoti vaistų (fermentų slopiklių) efektyvumą naudojantis dviem metodais: izoterminiu titravimu kalorimetru ir fluorescencinio terminio poslinkio metodu. Per pertrauką bei po tiriamojo darbo pabaigos susipažinome su biochemijos instituto patalpomis ir jose dirbančiais žmonėmis, kurie mums papasakojo apie rentgeno spindulių difrakciją, nustatant baltymo erdvinę struktūrą, ir daugelį kitų laboratorinių metodų tiriant "visagalius" baltymus.
 
Darbas Nr.6.  Arabidopsis augalų genotipinė analizė. Ugnė Bulovaitė. 2013m. palio 1d. lydimi Šiaulių Didžvario gimnazijos biologijos mokytojos I. Barabanovos keliavome į Vilniaus Universiteto biotechnologijos institutą. Šios kelionės tikslas buvo supažindinti moksleivius, besidominčius gamtos mokslais, su darbu laboratorijose, bei visa šios mokslų šakos įvairenybe.
 
Dar prieš kelionę, mokiniai buvo suskirstyti į skirtingas darbų grupes, kurios turėjo galimybę išanalizuoti atliekamą tyrimą. Atkeliavus į institutą, buvome supažindinti su savo grupės vadovais, bei moksleiviais iš kitų miestų bei mokyklų.