« Atgal
2020-02-25
Aš Lietuvos pilietis

Vasario 12 d. II kl. mokiniai turėjo neeilinę pilietiškumo pamoką ,,Aš - Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus", kurios tikslas - stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą, padidinti jaunimo nepakantumą korupcijai bei dalyvavimo galimybes viešojo valdymo procesuose. Pagrindinis uždavinys - ugdant esmines (asmenines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo, socialines, pažinimo, mokėjimo mokytis) ir dalykines (žinių ir supratimo, gebėjimų ir vertybinių nuostatų) kompetencijas, didinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą, suteikiant žinių apie bendruomenės pažinimą ir tyrinėjimą; dalyvavimą ir pokyčių inicijavimą bendruomenėje; socialinių ryšių kūrimą ir palaikymą bei skatinti jaunuolių nepakantumą korupcijai visose srityse.

Pamokos pabaigoje kiekviena klasė kūrė plakatą ,,Jaunojo Lietuvos piliečio pasižadėjimas". Smagu skaityti gimnazistų pasižadėjimus: puoselėsiu tradicijas, daugiau savanoriausiu, neemigruosiu, pakelsiu šiukšlę, saugosiu gamtą, pagaliau išmoksiu tautinę giesmę ir kt.